Suy niệm

6-10 Thánh Brunô, Linh Mục Lập Dòng  (1030-1101)

6-10 Thánh Brunô, Linh Mục Lập Dòng (1030-1101)

Thánh Brunô chào đời năm 1030, là con một gia đình danh tiếng ở Cologne, và là vị sáng lập dòng Chartreux.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.

Đọc tiếp »

5 Tháng Mười Chân Phước Marie-Rose Durocher (1811-1849)

5 Tháng Mười Chân Phước Marie-Rose Durocher (1811-1849)

"Giêsu, Maria, Giuse! Lạy Chúa Giêsu nhân lành, con yêu Chúa. Xin Chúa ở với con!"

Đọc tiếp »

4 Tháng Mười Thánh Phanxicô Assisi (1182-1226)

4 Tháng Mười Thánh Phanxicô Assisi (1182-1226)

Thánh Phanxicô Assisi là một người nghèo hèn nhưng đã làm bàng hoàng và phấn chấn Giáo Hội bởi ngài sống sát với phúc âm.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy.

Đọc tiếp »

3 Tháng Mười Thánh Gioan Dukla (1414-1484)

3 Tháng Mười Thánh Gioan Dukla (1414-1484)

Gioan là một nhà khổ tu trước khi gia nhập dòng Conventual vào năm 1440. 

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXVI - Mùa Thường Niên

Đức Giê-su nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.

Đọc tiếp »

2 Tháng Mười  CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ Mt 18,1-5.10

2 Tháng Mười CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ Mt 18,1-5.10

Thiên Thần Hộ Thủ luôn có mặt khi con người kêu cầu...

Đọc tiếp »

Ngày 02 tháng 10  Các thiên thần hộ thủ  lễ nhớ bắt buộc

Ngày 02 tháng 10 Các thiên thần hộ thủ lễ nhớ bắt buộc

Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

Đọc tiếp »

30-9 Thánh Hiêrônimô, Linh Mục Tiến Sĩ Hội Thánh (340-420)

30-9 Thánh Hiêrônimô, Linh Mục Tiến Sĩ Hội Thánh (340-420)

Thánh Hiêrônimô sinh năm 340 tại Stridon miền Dalmatie thuộc Nam Tư. Ngài sang Rôma học và chịu phép Rửa Tội tại đây.  

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Con Người sắp bị nộp vào tay người đời. Các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.

Đọc tiếp »

29 Tháng Chín Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael

29 Tháng Chín Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael

Các Thiên Thần là những thiên sứ của Chúa xuất hiện nhiều trong Thánh Kinh...

Đọc tiếp »

Ngày 29 tháng 9  CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GÁP-RI-EN, RA-PHA-EN  lễ kính

Ngày 29 tháng 9 CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GÁP-RI-EN, RA-PHA-EN lễ kính

Các anh sẽ thấy các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.

Đọc tiếp »

27 Tháng Chín Thánh Vinh-sơn Phao-lô (1580?-1660)

27 Tháng Chín Thánh Vinh-sơn Phao-lô (1580?-1660)

Thánh Vinh-sơn Phao-lô rất thích hợp là quan thầy cho mọi Kitô Hữu ngày nay, khi người đói ngày càng nhiều...

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân.

Đọc tiếp »

Trang: << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>