Suy niệm

Thứ Ba Tuần Thánh

Thứ Ba Tuần Thánh

Một người trong anh em sẽ nộp Thầy ... Gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần Thánh

Thứ Hai Tuần Thánh

Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy.

Đọc tiếp »

CUỘC KHỔ NẠN KÉO DÀI

CUỘC KHỔ NẠN KÉO DÀI

Ông Giô-xếp hạ xác Đức Giê-su xuống, lấy tấm vải liệm Người lại. (Mc 15,46)

Đọc tiếp »

CHÚA NHẬT LỄ LÁ  lễ trọng

CHÚA NHẬT LỄ LÁ lễ trọng

Lạy Cha, chén đắng này, nếu con phải uống, mà không sao tránh được, thì xin vâng ý Cha.

Đọc tiếp »

Ngày 23 Tháng 3  Thánh Turibius ở Mogrovejo (1538 - 1606)

Ngày 23 Tháng 3 Thánh Turibius ở Mogrovejo (1538 - 1606)

Thiên Chúa đã uốn thẳng các đường lối quanh co. 

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần V - Mùa Chay

Thứ Bảy Tuần V - Mùa Chay

Để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối.

Đọc tiếp »

Ngày 22 Tháng 3  Thánh Benvenutus ở Osimo (c. 1282)

Ngày 22 Tháng 3 Thánh Benvenutus ở Osimo (c. 1282)

Thánh Benvenutus xuất phát từ dòng họ Scotivoli nổi tiếng ở Ancona, Ý Ðại Lợi.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần V - Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần V - Mùa Chay

Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ.

Đọc tiếp »

Ngày 21 Tháng 3 Chân Phước Gioan ở Parma (1209 - 1289)

Ngày 21 Tháng 3 Chân Phước Gioan ở Parma (1209 - 1289)

Chân Phước Gioan yêu quý sự thinh lặng để có thể nghĩ đến Thiên Chúa và không bao giờ nói chuyện tầm phào.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay

Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay

Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi.

Đọc tiếp »

Ngày 20 Tháng 3  Thánh Salvator ở Horta (1520 -1567)

Ngày 20 Tháng 3 Thánh Salvator ở Horta (1520 -1567)

Nhiều khi người ta chỉ được lành bệnh sau khi thực sự tha thứ cho người khác. 

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần V - Mùa Chay

Thứ Tư Tuần V - Mùa Chay

Nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do.

Đọc tiếp »

Ngày 19 Tháng 3  Thánh Giuse

Ngày 19 Tháng 3 Thánh Giuse

Khi nói Thánh Giuse "công chính", Phúc Âm muốn nói rằng ngài hoàn toàn mở lòng cho tất cả những gì Thiên Chúa muốn làm cho ngài. 

Đọc tiếp »

18/3 – THÁNH CYRILÔ GIÊRUSALEM, GIÁM MỤC TIẾN SĨ (315?-386)

18/3 – THÁNH CYRILÔ GIÊRUSALEM, GIÁM MỤC TIẾN SĨ (315?-386)

Theo đuổi chân lý là một con đường phức tạp và không cùng.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>