Suy niệm

11-7 Thánh Bênêđictô, Tu Viện Trưởng

11-7 Thánh Bênêđictô, Tu Viện Trưởng

Bênêđictô chào đời năm 480, tại Norcia. Sự giáo dục đạo đức trong gia đình đã sớm làm cho ngài trưởng thành về phương diện luân lý. 

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XV - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XV - Mùa Thường Niên

Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo.

Đọc tiếp »

09-07 Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn tử đạo

09-07 Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn tử đạo

Thánh Augustinô Zhao Rong, đã anh dũng tử đạo để minh chứng đức tin, là một trong số 122 tín hữu Công giáo đã hy sinh suốt từ năm 1648 đến năm 1930.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói.

Đọc tiếp »

7/7 Chân Phước Emmanuel Ruiz và Các Bạn (1804-1860)

7/7 Chân Phước Emmanuel Ruiz và Các Bạn (1804-1860)

Chân Phước Emmanuel Ruiz sinh trong một gia đình thanh bạch, khiêm tốn ở Santander, Tây Ban Nha... 

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.

Đọc tiếp »

6 Tháng Bảy Thánh Maria Goretti (1890-1902)

6 Tháng Bảy Thánh Maria Goretti (1890-1902)

Thánh Maria Goretti được đặt làm quan thầy giới trẻ và các nạn nhân bị hãm hiếp.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.

Đọc tiếp »

5 Tháng Bảy  Thánh Antôn Zaccaria (1502-1539)

5 Tháng Bảy Thánh Antôn Zaccaria (1502-1539)

Sự thánh thiện của Cha Antôn đã khích lệ nhiều người thay đổi đời sống...

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.

Đọc tiếp »

Lc 10,1-12. 17-20  						“Bình an”

Lc 10,1-12. 17-20 “Bình an”

Con người mong được bình an. Nhưng ai sẽ đem bình an đến cho họ?

Đọc tiếp »

3 Tháng Bảy Thánh Tôma Tông Ðồ

3 Tháng Bảy Thánh Tôma Tông Ðồ

Thánh Tôma chia sẻ số phận của Thánh Phêrô, Thánh Giacôbê và Gioan...

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XIV - Mùa Thường Niên

Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.

Đọc tiếp »

2 Tháng Bảy  Ðấng Cứu Thế Ðang Có Mặt

2 Tháng Bảy Ðấng Cứu Thế Ðang Có Mặt

 Thánh thiện hay tội lỗi, giàu sang hay nghèo hèn, bạn hữu hay thù địch: mỗi một con người đều là hình ảnh của Thiên Chúa...

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>