Suy niệm

HẠNH CÁC THÁNH  17 Tháng Tư  Thánh Benedict Joseph Labré  (1748 - 1783)

HẠNH CÁC THÁNH 17 Tháng Tư Thánh Benedict Joseph Labré (1748 - 1783)

Thiên Chúa đặt trước mắt người thế hình ảnh của một ngôn sứ, một phản ánh thực sự của tự do đích thực, không bị ràng buộc vào vật chất thế gian.

Đọc tiếp »

HẠNH CÁC THÁNH 16 Tháng Tư Thánh Bernadette Soubirous (1844 - 1879)

HẠNH CÁC THÁNH 16 Tháng Tư Thánh Bernadette Soubirous (1844 - 1879)

Thánh Bernadette Soubirous được Ðức Trinh Nữ Maria hiện ra với cô trong một cái hang nằm trên con đê của sông Gave, gần Lộ Ðức... Một suối nước nhỏ bé từ hang chảy ra do Bernadette dùng tay đào xới cho đến nay vẫn cung cấp nước cho khách thập phương từ khắp nơi trên thế giới.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần III - Mùa Phục Sinh

Thứ Tư Tuần III - Mùa Phục Sinh

Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con, thì được sống muôn đời.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần III - Mùa Phục Sinh

Thứ Hai Tuần III - Mùa Phục Sinh

Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Phục Sinh

Chúa Nhật Tuần III - Mùa Phục Sinh

Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần II - Mùa Phục Sinh

Các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ.

Đọc tiếp »

Thánh Giáo Hoàng Martin     (c. 655)

Thánh Giáo Hoàng Martin (c. 655)

Ý nghĩa thực sự của chữ tử đạo không phải là sự chết, mà là sự làm chứng. 

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Phục Sinh

Thứ Sáu Tuần II - Mùa Phục Sinh

Đức Giê-su cầm lấy bánh, rồi phân phát cho những người hiện diện, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý.

Đọc tiếp »

11/04 Thánh Stanislaus (1030 - 1079)

11/04 Thánh Stanislaus (1030 - 1079)

Thánh Stanislaus sinh trong một gia đình quý tộc ở Szczepanow gần Krakow...

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần II - Mùa Phục Sinh

Thứ Năm Tuần II - Mùa Phục Sinh

Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người.

Đọc tiếp »

Chân Phước Giacôbê Oldo (1364 - 1404)

Chân Phước Giacôbê Oldo (1364 - 1404)

  Cha Giacôbê có ơn tiên tri, nhiều lần đã tiên đoán đúng các cuộc chiến xảy ra. 

Đọc tiếp »

XIN VÂNG NHƯ MẸ

XIN VÂNG NHƯ MẸ

“Xin vâng ý Chúa,” việc ấy không dễ dàng, ngay cả đối với Mẹ.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần II - Mùa Phục Sinh

Thứ Tư Tuần II - Mùa Phục Sinh

Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.

Đọc tiếp »

Chúa nhật II Phục sinh “Thương xót”

Chúa nhật II Phục sinh “Thương xót”

Chúa Phục Sinh đã trở lại với các tông đồ như Lời Người đã hứa.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật II Phục Sinh. Cuối tuần Bát Nhật Phục Sinh

Chúa Nhật II Phục Sinh. Cuối tuần Bát Nhật Phục Sinh

Tám ngày sau, Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !”

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>