Suy niệm

11-8 Thánh Clara Ðồng Trinh (1194-1253)

11-8 Thánh Clara Ðồng Trinh (1194-1253)

Thánh nữ Calara là một ngọn đèn sáng Cha dùng để chiếu soi cho nhân loại tinh thần khó nghèo tuyệt đối của Phúc Âm.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.

Đọc tiếp »

10 Tháng Tám Thánh Lôrensô (thế kỷ thứ ba)

10 Tháng Tám Thánh Lôrensô (thế kỷ thứ ba)

Thánh Lôrensô là một trong bảy nô bộc (phó tế) của giáo hội chịu trách nhiệm giúp đỡ người nghèo túng và ngài được giao cho trách nhiệm "quản lý tài sản của giáo hội".

Đọc tiếp »

Ngày 10 tháng 8  THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO  lễ kính

Ngày 10 tháng 8 THÁNH LÔ-REN-XÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO lễ kính

Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XIX - Mùa Thường Niên

Họ sẽ giết chết Người, và Người sẽ trỗi dậy. Con cái được miễn đóng sưu nộp thuế.

Đọc tiếp »

6 Tháng 8  Lễ Hiển Dung

6 Tháng 8 Lễ Hiển Dung

Trong biến cố Hiển Dung, Ðức Kitô cho các môn đệ thấy sự huy hoàng mỹ miều của Người, mà qua đó Người sẽ uốn nắn và tô điểm những ai thuộc về Người

Đọc tiếp »

Ngày 6 tháng 8  CHÚA HIỂN DUNG  lễ kính

Ngày 6 tháng 8 CHÚA HIỂN DUNG lễ kính

Đang lúc Đức Giê-su cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác.

Đọc tiếp »

5 Tháng 8   Lễ Cung Hiến Ðền Ðức Bà Cả

5 Tháng 8 Lễ Cung Hiến Ðền Ðức Bà Cả

Ðền Ðức Bà Cả là một trong bốn thánh đường ở Rôma nổi tiếng là các thánh đường chính được xây cất để kính nhớ các trung tâm đầu tiên của Giáo Hội.

Đọc tiếp »

4 Tháng Tám  Thánh Gioan Baotixita Vianney (1786-1859)

4 Tháng Tám Thánh Gioan Baotixita Vianney (1786-1859)

Thánh Gioan Baotixita Vianney (còn được gọi là Cha Sở họ Ars) là một người có quyết tâm: Ngài muốn trở nên một linh mục.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

Thứ Sáu Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

Người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ?

Đọc tiếp »

3 Tháng 8  Vị Ðáng Kính Antôn Margil (1657-1726)

3 Tháng 8 Vị Ðáng Kính Antôn Margil (1657-1726)

Antôn sinh ở Valencia, Tây Ban Nha. Sau khi gia nhập dòng Phanxicô và được thụ phong linh mục, ngài quyết định trở thành nhà truyền giáo.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.

Đọc tiếp »

30-7 Thánh Phêrô Kim Ngôn, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

30-7 Thánh Phêrô Kim Ngôn, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Thánh Phêrô, do tài hùng biện đặc biệt mà người ta ghép thêm cho ngài Chrysôlôgô để tỏ lòng ngưỡng mộ ngài.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Vua Hê-rô-đê sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an. Môn đệ ông đi báo tin cho Đức Giê-su.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>