Suy niệm

12 Tháng Sáu - Thánh Giáo Hoàng Lêô III

12 Tháng Sáu - Thánh Giáo Hoàng Lêô III

Sinh ở Rôma, nước Ý, Ðức Lêô là người thủ kho của tòa thánh...

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần X - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần X - Mùa Thường Niên

Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.

Đọc tiếp »

Ngày 11 tháng 6  Thánh Ba-na-ba tông đồ - lễ nhớ bắt buộc

Ngày 11 tháng 6 Thánh Ba-na-ba tông đồ - lễ nhớ bắt buộc

Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.

Đọc tiếp »

11/06: THÁNH BANABA, TÔNG ĐỒ

11/06: THÁNH BANABA, TÔNG ĐỒ

Thánh Ba-na-ba gốc Do Thái, thuộc chi họ Lêvi, là một trong số 72 môn đệ đầu tiên.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần X - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần X - Mùa Thường Niên

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó.

Đọc tiếp »

SUY NIỆM TRONG LÒNG

SUY NIỆM TRONG LÒNG

“Mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.” (Lc 2,51)

Đọc tiếp »

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ  lễ nhớ bắt buộc

Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ lễ nhớ bắt buộc

Đức Ma-ri-a hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.

Đọc tiếp »

Lịch Sử Và Ý Nghĩa Của Đại Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giê-su

Lịch Sử Và Ý Nghĩa Của Đại Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giê-su

Với một Tông Sắc vào ngày 23 tháng 08 năm 1856, Đức Pi-ô IX đã ấn định rằng, Đại Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giê-su sẽ được cử hành trên toàn Giáo hội vào ngày thứ Sáu đầu tiên sau tuần Bát Nhật Kính Mình và Máu Thánh Chúa.

Đọc tiếp »

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU  lễ trọng

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU lễ trọng

Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Đức Ki-tô. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.

Đọc tiếp »

6-6 Thánh Nôbertô, Giám Mục Lập Dòng

6-6 Thánh Nôbertô, Giám Mục Lập Dòng

Thánh Nôbertô sinh tại Phenanie vào năm 1085 trong một gia đình quyền quý. Ngay từ bé, Nôbertô đã được dạy dỗ cẩn thận mong sau này nối nghiệp cha.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần IX - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần IX - Mùa Thường Niên

hẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó.

Đọc tiếp »

5 Tháng Sáu - Thánh Boniface (672-754)

5 Tháng Sáu - Thánh Boniface (672-754)

Thánh Boniface xác nhận một quy tắc của Kitô Giáo: Theo Ðức Kitô là theo con đường thập giá. 

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần IX - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần IX - Mùa Thường Niên

Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần IX - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần IX - Mùa Thường Niên

Của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần IX - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần IX - Mùa Thường Niên

Họ đã bắt người con yêu dấu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>