Suy niệm

27 Tháng Chín Thánh Vinh-sơn Phao-lô (1580?-1660)

27 Tháng Chín Thánh Vinh-sơn Phao-lô (1580?-1660)

Thánh Vinh-sơn Phao-lô rất thích hợp là quan thầy cho mọi Kitô Hữu ngày nay, khi người đói ngày càng nhiều...

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân.

Đọc tiếp »

26 Tháng Chín Thánh Cosmas và Thánh Damian (c. 303?)

26 Tháng Chín Thánh Cosmas và Thánh Damian (c. 303?)

Truyền thuyết nói rằng hai vị là anh em sinh đôi ở Arabia, và là các y sĩ giỏi.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Thứ Ba Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.

Đọc tiếp »

“Thương xót” - Chúa nhật XXV TN A 2023 (Mt 20,1-16)

“Thương xót” - Chúa nhật XXV TN A 2023 (Mt 20,1-16)

Khi thấy một người không mấy đạo đức “ăn nên làm ra” và một người ăn ngay ở lành nhưng lại gặp toàn sự rủi ro, khốn khổ, thì ta thường trách cứ Thiên Chúa không công bằng.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?

Đọc tiếp »

22 Tháng Chín Thánh Lorenzo Ruiz và Các Bạn (1600?-1637)

22 Tháng Chín Thánh Lorenzo Ruiz và Các Bạn (1600?-1637)

Là những Kitô Hữu ngày nay, chúng ta tự hỏi không biết làm thế nào để đứng vững trong hoàn cảnh như các vị tử đạo phải đối diện?

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Hạt rơi vào đất tốt : đó là những kẻ nghe Lời Chúa và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.

Đọc tiếp »

20 Tháng Chín Thánh Anrê Kim Taegon, Phaolô Chong Hasang và Các Bạn

20 Tháng Chín Thánh Anrê Kim Taegon, Phaolô Chong Hasang và Các Bạn

Giáo Hội Ðại Hàn độc đáo vì được thành lập hoàn toàn bởi giáo dân. 

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Tư Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Chúng tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa ; chúng tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Thứ Hai Tuần XXIV - Mùa Thường Niên

Ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.

Đọc tiếp »

18/9 Thánh Giuse Cupertino (1603-1663) - Thánh Đa Minh Trạch Linh Mục (+ 1840)

18/9 Thánh Giuse Cupertino (1603-1663) - Thánh Đa Minh Trạch Linh Mục (+ 1840)

Thánh Giuse Cupertino là người nổi tiếng bay bổng khi cầu nguyện.... Thánh Đaminh Trạch có một đời sống rất mực thước, tiết độ

Đọc tiếp »

8 Tháng Chín Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria

8 Tháng Chín Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria

"Ngày hôm nay bà Anna hiếm muộn vỗ tay reo mừng, trái đất bừng sáng, các vua hát mừng..."

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Thứ Năm Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Các ông bỏ hết mọi sự mà theo Đức Giê-su.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Chúa Nhật Tuần XXII - Mùa Thường Niên

Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>