Suy niệm

TÍNH CÁCH NGƯỜI MÔN ĐỆ

TÍNH CÁCH NGƯỜI MÔN ĐỆ

“Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã…. Xem quả thì biết cây.” (Lc 6,42.44)

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần II - Mùa Chay

Thứ Năm Tuần II - Mùa Chay

Con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.

Đọc tiếp »

Ngày 28 tháng 2 Thánh Grêgôriô II (c. 731)

Ngày 28 tháng 2 Thánh Grêgôriô II (c. 731)

Sinh ở Rôma, ngay từ khi còn trẻ Grêgôriô đã dính dáng đến công việc của Giáo Hội. 

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần II - Mùa Chay

Thứ Tư Tuần II - Mùa Chay

Họ sẽ kết án xử tử Đức Giê-su.

Đọc tiếp »

27 Tháng Hai - Thánh Gabrien của Ðức Mẹ Sầu Bi (c. 1862)

27 Tháng Hai - Thánh Gabrien của Ðức Mẹ Sầu Bi (c. 1862)

Phanxicô, sinh trưởng trong một gia đình có đến 12 người con, và ngài mồ côi mẹ khi mới bốn tuổi.

Đọc tiếp »

26 Tháng Hai  Thánh Apollonia (c. 249)

26 Tháng Hai Thánh Apollonia (c. 249)

Thánh Apollonia thường được cầu khẩn để chữa răng đau và các bệnh liên hệ đến răng.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần II - Mùa Chay

Thứ Hai Tuần II - Mùa Chay

Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.

Đọc tiếp »

24/02 Chân Phước Luca Belludi (1200 - 1285)

24/02 Chân Phước Luca Belludi (1200 - 1285)

Chân Phước Luca thành lập nhiều tu viện được ơn làm phép lạ.

Đọc tiếp »

Thứ Bảy Tuần I - Mùa Chay

Thứ Bảy Tuần I - Mùa Chay

Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

Đọc tiếp »

23/02 Thánh Polycarp (c. 156)

23/02 Thánh Polycarp (c. 156)

Thánh Polycarp là môn đệ của Thánh Gioan Tông Ðồ và là bạn của Thánh Ignatiô ở Antioch.

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần I - Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần I - Mùa Chay

Hãy đi làm hoà với người anh em ấy đã.

Đọc tiếp »

22/02 Lễ Lập Tông Tòa Thánh Phêrô Tông Ðồ

22/02 Lễ Lập Tông Tòa Thánh Phêrô Tông Ðồ

Hôm nay chúng ta tưởng nhớ việc Ðức Kitô chọn Phêrô là người thay thế Ngài trong việc cai quản Giáo Hội.

Đọc tiếp »

Ngày 22 tháng 2  LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊ-RÔ, TÔNG ĐỒ  lễ kính

Ngày 22 tháng 2 LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊ-RÔ, TÔNG ĐỒ lễ kính

Anh là Phê-rô, Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>