Suy niệm

Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay

Thứ Năm Tuần V - Mùa Chay

Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi.

Đọc tiếp »

Thứ Tư Tuần V - Mùa Chay

Thứ Tư Tuần V - Mùa Chay

Nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do.

Đọc tiếp »

Ngày 29 Tháng 3  Chân Phước Ludovico ở Casoria. Thánh Jonas và Thánh Barachisius

Ngày 29 Tháng 3 Chân Phước Ludovico ở Casoria. Thánh Jonas và Thánh Barachisius

Chân Phước Ludovico ở Casoria sinh ở Casoria (gần Naples), Arcangelo Palmentieri là thợ đóng bàn ghế trước khi gia nhập dòng Anh Em Hèn Mọn năm 1832, và lấy tên là Ludovico. 

Đọc tiếp »

Ngày 28 Tháng 3  Thánh Tutilo (c. 915)

Ngày 28 Tháng 3 Thánh Tutilo (c. 915)

Tutilo sinh vào cuối thế kỷ thứ chín và đầu thế kỷ thứ mười. Ngài theo học ở đan viện Biển Ðức Thánh Gall.

Đọc tiếp »

Thứ Ba Tuần V - Mùa Chay

Thứ Ba Tuần V - Mùa Chay

Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu.

Đọc tiếp »

Ngày 27 Tháng 3  Chân Phước Phanxicô "di Bruno" (1825 - 1888)

Ngày 27 Tháng 3 Chân Phước Phanxicô "di Bruno" (1825 - 1888)

Phanxicô sinh ở miền bắc nước Ý, là người con út trong gia đình quý tộc có 12 người con...

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần V - Mùa Chay

Thứ Hai Tuần V - Mùa Chay

Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.

Đọc tiếp »

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Chay

Chúa Nhật Tuần V - Mùa Chay

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.

Đọc tiếp »

Ngày 25 Tháng 3  Lễ Truyền Tin

Ngày 25 Tháng 3 Lễ Truyền Tin

Lễ Truyền Tin có từ thế kỷ thứ tư hoặc thứ năm. Ý nghĩa chính của lễ là sự Nhập Thể.

Đọc tiếp »

Ngày 25 tháng 3  LỄ TRUYỀN TIN  lễ trọng

Ngày 25 tháng 3 LỄ TRUYỀN TIN lễ trọng

Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.

Đọc tiếp »

Ngày 24 Tháng 3  Thánh Catarina ở Genoa (1447 - 1510)

Ngày 24 Tháng 3 Thánh Catarina ở Genoa (1447 - 1510)

Thánh Catarina sống trong khu nhà thương ở Genoa để chăm sóc bệnh nhân, thi hành đức bác ái. 

Đọc tiếp »

Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Chay

Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Chay

Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng giờ của Người chưa đến.

Đọc tiếp »

Ngày 23 Tháng 3  Thánh Turibius ở Mogrovejo (1538 - 1606)

Ngày 23 Tháng 3 Thánh Turibius ở Mogrovejo (1538 - 1606)

Thánh Turibius là vị thánh đầu tiên nổi tiếng ở Tân Thế Giới, phục vụ Thiên Chúa ở Peru, Nam Mỹ trong 26 năm.

Đọc tiếp »

Thứ Năm Tuần IV - Mùa Chay

Thứ Năm Tuần IV - Mùa Chay

Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy.

Đọc tiếp »

Ngày 22 Tháng 3  Thánh Benvenutus ở Osimo (c. 1282)

Ngày 22 Tháng 3 Thánh Benvenutus ở Osimo (c. 1282)

Thánh Benvenutus xuất phát từ dòng họ Scotivoli nổi tiếng ở Ancona, Ý Ðại Lợi.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>