Sáu điều răn Hội Thánh.

09 / 09/ 2015, 08:09:07

Hỏi: Cho con hỏi về Sáu điều răn Hội Thánh. Có phải bây giờ đã đổi còn năm điều răn không? Nếu đổi thì cho con xin bản mới. Con cám ơn! (dienthoai359@yahoo.com.vn)

Đáp: Đúng như vậy. Theo GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO 1992 dạy: Hội Thánh có Năm điều răn thay vì Sáu. Tuy nhiên, Hội Thánh không bỏ đi điều răn nào trong Sáu điều răn trước đây, nhưng tóm lại thành Bốn điều, đồng thời thêm một điều mới: đóng góp để xây dựng Hội Thánh, như nội dung tóm lược trong BẢN GIÁO LÝ HỎI THƯA , số 466 dưới đây: 

466. H. Hội Thánh có mấy điều răn?

T.  Hội Thánh có năm điều răn:

-  Thứ nhất: dự lễ và kiêng việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc;

-  Thứ hai: xưng tội trong một năm ít là một lần;

-  Thứ ba: rước Mình Thánh Chúa trong mùa Phục sinh;

-  Thứ bốn: giữ chay và kiêng thịt những ngày Hội Thánh buộc;

-  Thứ năm: góp công góp của xây dựng Hội Thánh, tùy theo khả năng của mình. [432]

 

Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền

Thư ký UBGLĐT

Tác giả: Vp UBGLDT
Nguồn: giaolyductin.net
Tag:

Các tin đã đưa ngày: