SÁCH GIÁO LÝ CỦA HỘI THÁNH CÔNG GIÁO (Số 166 - 184) - Mục 2 Chúng tôi tin

25 / 06/ 2021, 06:06:27

Mục 2
Chúng tôi tin

Articulus 2
Credimus

 

166. Đức tin là một hành vi cá nhân: là lời đáp lại cách tự nguyện của con người trước lời mời gọi của Thiên Chúa, Đấng tự mạc khải. Nhưng đức tin không phải là một hành vi đơn độc. Không ai có thể tin một mình, cũng như không ai có thể sống một mình. Không ai tự ban đức tin cho mình, cũng như không ai tự ban sự sống cho mình. Người tin nhận được đức tin từ những kẻ khác và phải thông truyền đức tin đó cho những kẻ khác. Tình yêu của chúng ta đối với Chúa Giêsu và đối với tha nhân, thúc giục chúng ta nói về đức tin của chúng ta cho những người khác. Mỗi người tin là như một mắt xích trong một xâu chuỗi rộng lớn các kẻ tin. Tôi không thể tin nếu không được nâng đỡ bằng đức tin của những người khác, và bằng đức tin của tôi, tôi góp phần vào việc nâng đỡ đức tin của những người khác.

 

167. “Tôi tin”[1]: đây là đức tin của Hội Thánh, được mỗi tín hữu đích thân tuyên xưng, đặc biệt lúc chịu phép Rửa Tội. “Chúng tôi tin”[2]: đây là đức tin của Hội Thánh, được các Giám mục họp Công đồng tuyên xưng, hoặc thông thường hơn, được cộng đoàn tín hữu cử hành phụng vụ tuyên xưng. “Tôi tin”: đây cũng là Hội Thánh, Mẹ chúng ta, đang lấy đức tin của mình mà đáp lời Thiên Chúa, và dạy chúng ta nói : “Tôi tin”, “Chúng tôi tin”.

 

I.     “LẠY CHÚA, XIN NHÌN ĐẾN
ĐỨC TIN CỦA HỘI THÁNH CHÚA”

“RESPICE, DOMINE, FIDEM ECCLESIAE TUAE”

168. Trước hết Hội Thánh tin, và như vậy hướng dẫn, nuôi dưỡng và nâng đỡ đức tin của tôi. Trước hết Hội Thánh tuyên xưng Chúa ở khắp nơi (như chúng ta hát trong kinh Te Deum: “Và trải rộng khắp nơi trần thế, Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng”), rồi cùng với Hội Thánh và trong Hội Thánh, chúng ta được thúc đẩy và hướng dẫn để chúng ta cũng tuyên xưng: “Tôi tin”, “Chúng tôi tin”. Chính từ Hội Thánh mà chúng ta lãnh nhận đức tin và đời sống mới trong Đức Kitô nhờ bí tích Rửa Tội. Trong sách Nghi thức Rôma, thừa tác viên cử hành bí tích Rửa Tội hỏi người dự tòng: “Con xin gì cùng Hội Thánh Chúa? – Thưa: “Con xin đức tin” – “Đức tin sinh ơn ích gì cho con ?” – “Thưa đức tin đem lại cho con sự sống đời đời”[3].

169. Ơn cứu độ đến từ một mình Thiên Chúa, nhưng bởi vì chúng ta lãnh nhận đời sống đức tin nhờ Hội Thánh, nên Hội Thánh là mẹ chúng ta: “Chúng tôi tin Hội Thánh như người mẹ cho chúng tôi được tái sinh, chứ chúng tôi không tin vào Hội Thánh như là tác giả của ơn cứu độ”[4]. Bởi vì là mẹ chúng ta, nên Hội Thánh cũng là người giáo dục đức tin của chúng ta.

II.    NGÔN NGỮ ĐỨC TIN

SERMO FIDEI

170. Chúng ta không tin vào những công thức, nhưng tin vào những thực tại mà các công thức đó diễn tả, những thực tại mà đức tin cho phép chúng ta “đụng chạm tới”. “Hành vi [đức tin] của tín hữu không dừng lại ở lời phát biểu, mà ở thực tại [được phát biểu]”[5]. Tuy nhiên, chúng ta tiếp cận những thực tại đó nhờ sự trợ giúp của những công thức diễn tả đức tin. Những công thức này cho phép diễn tả và lưu truyền đức tin, cử hành đức tin trong cộng đoàn, làm cho tín hữu thấm nhuần và sống đức tin mỗi ngày một hơn.

171. Hội Thánh, là “cột trụ và điểm tựa của chân lý” (1 Tm 3,15), trung thành bảo toàn đức tin đã được truyền lại cho dân thánh một lần cho mãi mãi[6]. Chính Hội Thánh ghi nhớ những Lời của Đức Kitô và lưu truyền từ đời nọ đến đời kia lời tuyên xưng đức tin của các Tông Đồ. Cũng như một người mẹ dạy con mình nói, và qua đó dạy con hiểu biết và giao tiếp với những người khác, Hội Thánh, Mẹ chúng ta, cũng dạy chúng ta ngôn ngữ đức tin để dẫn dắt chúng ta hiểu biết đức tin và sống đức tin.

III.  MỘT ĐỨC TIN DUY NHẤT

UNA FIDES

172. Từ nhiều thế kỷ, qua biết bao ngôn ngữ, văn hóa, dân tộc và quốc gia, Hội Thánh không ngừng tuyên xưng đức tin duy nhất của mình, đức tin đó Hội Thánh đã lãnh nhận từ một Chúa duy nhất, đức tin đó được lưu truyền nhờ một Phép Rửa duy nhất, đức tin đó bén rễ trong niềm xác tín rằng tất cả mọi người chỉ có một Thiên Chúa duy nhất và là Cha duy nhất[7]. Thánh Irênê Lyon, chứng nhân của đức tin ấy, đã tuyên bố:

173. “Hội Thánh được gieo trồng trên khắp thế giới cho đến tận cùng cõi đất, đã lãnh nhận đức tin từ các Tông Đồ và các môn đệ của các ngài…. Hội Thánh chuyên cần bảo tồn lời rao giảng đó và đức tin đó như đang sống trong cùng một ngôi nhà, và tin những điều đó một cách giống nhau, như chỉ có một linh hồn và một trái tim, và đồng thanh rao giảng, dạy dỗ và lưu truyền đức tin ấy, như chỉ có một miệng lưỡi”[8].

174. “Mặc dầu trên trần gian có những ngôn ngữ khác nhau, nhưng nội dung của Thánh Truyền là một và y nguyên. Các Giáo Hội được thiết lập tại Đức không tin một cách nào khác hoặc lưu truyền một cách nào khác, và các Giáo Hội ở vùng Ibêria, các Giáo Hội ở vùng Celtô, các Giáo Hội ở Đông phương, ở Ai Cập, ở Libya hay tại trung tâm thế giới cũng vậy…”[9]. “Quả vậy, lời rao giảng của Hội Thánh có tính chất chân thật và vững bền, nơi Hội Thánh, một con đường cứu độ duy nhất được tỏ bày cho khắp trần gian”[10].

175. “Chúng ta gìn giữ đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận từ Hội Thánh, và đức tin đó, luôn nhờ Thần Khí của Thiên Chúa, là như một kho tàng quý giá luôn tươi trẻ được chứa đựng trong cái bình tốt, và đức tin đó làm tươi trẻ chính cái bình chứa đựng nó”[11].

TÓM LƯỢC

176. Đức tin là sự gắn bó cá nhân của toàn thể con người mình với Thiên Chúa, Đấng tự mạc khải. Đức tin bao hàm sự gắn bó của lý trí và ý chí với mạc khải mà Thiên Chúa đã bày tỏ về chính Ngài qua các việc làm và lời nói.

177. Vì vậy “tin” có hai tương quan: với chủ vị và với chân lý; với chân lý vì tin vào chủ vị là Đấng làm chứng cho chân lý đó.

178. Chúng ta không được tin vào ai khác ngoài Thiên Chúa, là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

179. Đức tin là một hồng ân siêu nhiên của Thiên Chúa. Để tin, con người cần đến những trợ lực bên trong của Chúa Thánh Thần.

180. “Tin” là một hành vi nhân linh, có ý thức và tự do, xứng hợp với phẩm giá con người.

181. “Tin” là một hành vi có chiều kích Hội Thánh. Đức tin của Hội Thánh có trước, sinh ra, nâng đỡ và dưỡng nuôi đức tin của chúng ta. Hội Thánh là Mẹ của mọi tín hữu. “Không ai có thể có Thiên Chúa là Cha, mà lại không có Hội Thánh là Mẹ”[12].

182. Chúng ta tin tất cả những gì chứa đựng trong Lời Thiên Chúa, được viết thành văn hoặc được lưu truyền, và được Hội Thánh dạy phải tin như là những điều được Thiên Chúa mạc khải”[13].

183. Đức tin là cần thiết để được cứu độ. Chính Chúa đã khẳng định: “Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án” (Mc 16,16).

184. Đức tin là một cách nếm trước sự hiểu biết sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc trong tương lai”[14].

TÍN BIỂU

Tín biểu
của các Tông Đồ
[15]

Tín biểu
Nicêa-Constantinôpôli
[16]

Tôi tin kính Đức Chúa Trời

là Cha phép tắc vô cùng

dựng nên trời đất.

Tôi tin kính một Thiên Chúa

là Cha toàn năng

Đấng tạo thành trời đất

muôn vật hữu hình và vô hình.

Tôi tin kính Đức Giêsu Kitô

 

là Con Một Đức Chúa Cha

cùng là Chúa chúng tôi.

Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô

Con Một Thiên Chúa,

sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời:

 

Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa;

Ánh sáng bởi Ánh sáng;

Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật;

được sinh ra mà không phải được tạo thành;

đồng bản thể với Đức Chúa Cha:

nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.

Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế.

Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai

Sinh bởi bà Maria đồng trinh,

Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần

Người đã nhập thể

trong lòng Trinh Nữ Maria

và đã làm người.

Chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô

 

Chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá,

chết và táng xác,

Xuống ngục tổ tông.

Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại,

lên trời,

ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng,

Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

 

Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta thời quan Phongxiô Philatô;

Người chịu khổ hình và mai táng.

 

 

Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh,

Người lên trời

ngự bên hữu Đức Chúa Cha.

 

và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết,

Nước Người sẽ không bao giờ cùng.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần

là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống;

Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra.

Người được phụng thờ và tôn vinh

cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.

Người đã dùng các Tiên tri mà phán dạy.

Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này,

 

Các Thánh thông công.

Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.

Tôi tin phép tha tội.

Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội.

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại

Tôi trông đợi kẻ chết sống lại

Tôi tin hằng sống vậy.

Amen.

và sự sống đời sau.

Amen.

 

 [1] Tín biu các Tông Đồ: DS 30.

[2] Tín biu Nicêa-Constantinôpôli: DS 150.

[3] Nghi thc gia nhp Kitô giáo cho người ln, 75, ed. typica (Typis Polyglottis Vaticanis 1972) 24; Ibid., 247, 91.

[4] Faustus Reiensis, De Spiritu Sancto, 1, 2: CSEL 21, 104 (1, 1: PL 62, 11).

[5] Thánh Tôma Aquinô, Summa theologiae,, II-II, q. 1, a. 2, ad 2: Ed. Leon. 8, 11.

[6] X. Gđ 1,3.

[7] X. Ep 4,4-6.

[8] Thánh Irênê, Adversus haereses, 1, 10, 1-2: SC 264, 154-158 (PG 7, 550-551).

[9] Thánh Irênê, Adversus haereses, 1, 10, 2: SC 264, 158-160 (PG 7, 531-534).

[10] Thánh Irênê, Adversus haereses, 5, 20, 1: SC 153, 254-256 (PG 7, 1177).

[11] Thánh Irênê, Adversus haereses, 3, 24, 1: SC 211, 472 (PG 7, 966).

[12] Thánh Cyprianô, De Ecclesiae catholicae unitate, 6: CCL 3, 253 (PL 4, 519).

[13] ĐGH Phaolô VI, Sollemnis Professio fidei, 20: AAS 60 (1968) 441.

[14] Thánh Tôma Aquinô, Compendium theologiae, 1, 2: Ed. Leon. 42, 83.

[15] DS 30. Chú thích riêng ca bn dch tiếng Vit: y Ban Phng T trc thuc Hi Đồng Giám Mc Vit Nam, Nghi Thc Thánh L (bn dch được Toà Thánh phê chun ngày 10.05.2005) (Hà Ni: Nhà Xut Bn Tôn Giáo, 2005), 18.

[16] DS 150. Chú thích riêng ca bn dch tiếng Vit: Như trên, 17.

 

Tác giả: Bản dịch chính thức của Ủy ban Giáo lý đức tin - trực thuộc Hội đồng Giámmục Việt Nam
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: