PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

22/08:  ÐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG

22/08: ÐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG

"Thân lạy Nữ Vương, Lạy Mẹ từ bi, Mẹ là sự sống, sự ngọt ngào và hy vọng của chúng con".

Đọc tiếp »

21/08: THÁNH PIÔ X & THÁNH GIUSE VIÊN

21/08: THÁNH PIÔ X & THÁNH GIUSE VIÊN

... lòng khiêm nhường, đơn sơ và khó nghèo là những đặc điểm nổi bật nhất. 

Đọc tiếp »

20 Tháng Tám Thánh Bernard ở Clairvaux (1091-1153)

20 Tháng Tám Thánh Bernard ở Clairvaux (1091-1153)

Khi hiểm nguy, khi do dự, khi khó khăn, hãy nghĩ đến Ðức Maria...

Đọc tiếp »

19 Tháng Tám Thánh Gioan Eudes (1601-1680)

19 Tháng Tám Thánh Gioan Eudes (1601-1680)

Thánh Gioan Eudes sinh ở Normandy, nước Pháp năm 1601. Ngài là con trai trưởng của một gia đình sống về nghề nông.

Đọc tiếp »

Ngày 18/08  Thánh Jeanne de Chantal (1572-1641)

Ngày 18/08 Thánh Jeanne de Chantal (1572-1641)

“Bất kể những đau khổ của đời sống, khuôn mặt của bà không bao giờ mất vẻ bình an..."

Đọc tiếp »

17 Tháng Tám Chân Phước Joan Delanoue (1666-1736)

17 Tháng Tám Chân Phước Joan Delanoue (1666-1736)

Bà chủ tiệm buôn nhỏ bé đó đã giúp đỡ người nghèo ở Saumur còn nhiều hơn tất cả các hội viên thành phố gọp lại. 

Đọc tiếp »

16 Tháng Tám  Thánh Stêphanô ở Hung Gia Lợi (975-1038)

16 Tháng Tám Thánh Stêphanô ở Hung Gia Lợi (975-1038)

Ðược trở nên thánh thiện là có được lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân giống như Ðức Kitô.

Đọc tiếp »

LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI 15/8/2021

LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI 15/8/2021

Mẹ là người đi đầu cho ta được tiếp bước. Mẹ như người đi trước cho ta được theo sau. Mẹ là người đi mau cho ta được níu kéo dắt dìu.

Đọc tiếp »

14-8 THÁNH MACXIMILIANÔ MARIA KÔLBÊ, LINH MỤC TỬ ĐẠO

14-8 THÁNH MACXIMILIANÔ MARIA KÔLBÊ, LINH MỤC TỬ ĐẠO

Cha Maximilianô Kolbe được liệt vào hạng các vị Tông đồ đại danh về lòng Tôn sùng Đức Mẹ...

Đọc tiếp »

13-8  THÁNH PONTIANÔ GIÁO HOÀNG TỬ ĐẠO VÀ HIPPÔLITÔ LINH MỤC TỬ ĐẠO

13-8 THÁNH PONTIANÔ GIÁO HOÀNG TỬ ĐẠO VÀ HIPPÔLITÔ LINH MỤC TỬ ĐẠO

Kế vị Thánh Urbanô I làm Giáo Hoàng vào khoảng năm 230, ngài bị bắt đi lưu đầy cùng với vị Giáo Hoàng giả là Hippôlitô, tới đảo Sardinia

Đọc tiếp »

12 Tháng Tám  Thánh Porcarius và Các Bạn (k. 732), Thánh Louis ở Toulouse (1274-1297)

12 Tháng Tám Thánh Porcarius và Các Bạn (k. 732), Thánh Louis ở Toulouse (1274-1297)

Thánh Porcarius và các đan sĩ ở Lerins đã được phúc tử đạo vì Ðức Giêsu Kitô.

Đọc tiếp »

11-8 Thánh Clara Ðồng Trinh (1194-1253)

11-8 Thánh Clara Ðồng Trinh (1194-1253)

Thánh nữ Calara là một ngọn đèn sáng Cha dùng để chiếu soi cho nhân loại tinh thần khó nghèo tuyệt đối của Phúc Âm.

Đọc tiếp »

10 Tháng Tám Thánh Lôrensô (thế kỷ thứ ba)

10 Tháng Tám Thánh Lôrensô (thế kỷ thứ ba)

Thánh Lôrensô là một trong bảy nô bộc (phó tế) của giáo hội chịu trách nhiệm giúp đỡ người nghèo túng và ngài được giao cho trách nhiệm "quản lý tài sản của giáo hội".

Đọc tiếp »

9 Tháng Tám  Thánh Edith Stein (1891-1942)

9 Tháng Tám Thánh Edith Stein (1891-1942)

Edith Stein, một nữ tu Camêlô thánh thiện, một triết gia uyên thâm và một văn sĩ sáng giá...

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>