PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

24/8 Thánh Batôlômêô Tông đồ

24/8 Thánh Batôlômêô Tông đồ

Một số học giả cho rằng Batôlômêô là Natanien, người Cana xứ Galilê được Philípphê mời đến gặp Ðức Giêsu. Và Ðức Giêsu đã khen ông: "Ðây đích thực là người Israel. Lòng dạ ngay thẳng"

Đọc tiếp »

23 Tháng Tám Thánh Rôsa ở Lima (1586-1617)

23 Tháng Tám Thánh Rôsa ở Lima (1586-1617)

Thánh nữ sinh trong một gia đình Tây Ban Nha ở Lima, Peru, vào lúc Nam Mỹ đang trong thế kỷ truyền giáo đầu tiên. 

Đọc tiếp »

22 Tháng Tám  Ðức Maria Nữ Vương

22 Tháng Tám Ðức Maria Nữ Vương

Ðức Maria xứng với danh hiệu này vì ngài là Mẹ Thiên Chúa, vì ngài cộng tác chặt chẽ trong công trình cứu chuộc của Ðức Giêsu

Đọc tiếp »

20 Tháng Tám Thánh Bernard ở Clairvaux (1091-1153)

20 Tháng Tám Thánh Bernard ở Clairvaux (1091-1153)

Khi hiểm nguy, khi do dự, khi khó khăn, hãy nghĩ đến Ðức Maria...

Đọc tiếp »

19 Tháng Tám Thánh Gioan Eudes (1601-1680)

19 Tháng Tám Thánh Gioan Eudes (1601-1680)

Thánh Gioan Eudes sinh ở Normandy, nước Pháp năm 1601. Ngài là con trai trưởng của một gia đình sống về nghề nông.

Đọc tiếp »

16 Tháng Tám  Thánh Stêphanô ở Hung Gia Lợi (975-1038)

16 Tháng Tám Thánh Stêphanô ở Hung Gia Lợi (975-1038)

Ðược trở nên thánh thiện là có được lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân giống như Ðức Kitô.

Đọc tiếp »

15 Tháng Tám Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

15 Tháng Tám Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Từ vị thế uy quyền của Ðức Maria, ngài sẽ giúp những người hèn mọn và nghèo khổ tìm thấy sự công chính nơi trần thế.

Đọc tiếp »

13 Tháng Tám  Thánh Pontian và Thánh Hippolytus  (k. 235)

13 Tháng Tám Thánh Pontian và Thánh Hippolytus (k. 235)

Hippolytus là một linh mục và là học giả ở Rôma. Ngài có nhiều sáng tác về thần học và là bậc thầy tài giỏi.

Đọc tiếp »

12 Tháng Tám  Thánh Porcarius và Các Bạn (k. 732), Thánh Louis ở Toulouse (1274-1297)

12 Tháng Tám Thánh Porcarius và Các Bạn (k. 732), Thánh Louis ở Toulouse (1274-1297)

Thánh Porcarius và các đan sĩ ở Lerins đã được phúc tử đạo vì Ðức Giêsu Kitô.

Đọc tiếp »

11-8 Thánh Clara Ðồng Trinh (1194-1253)

11-8 Thánh Clara Ðồng Trinh (1194-1253)

Thánh nữ Calara là một ngọn đèn sáng Cha dùng để chiếu soi cho nhân loại tinh thần khó nghèo tuyệt đối của Phúc Âm.

Đọc tiếp »

10 Tháng Tám Thánh Lôrensô (thế kỷ thứ ba)

10 Tháng Tám Thánh Lôrensô (thế kỷ thứ ba)

Thánh Lôrensô là một trong bảy nô bộc (phó tế) của giáo hội chịu trách nhiệm giúp đỡ người nghèo túng và ngài được giao cho trách nhiệm "quản lý tài sản của giáo hội".

Đọc tiếp »

6 Tháng 8  Lễ Hiển Dung

6 Tháng 8 Lễ Hiển Dung

Trong biến cố Hiển Dung, Ðức Kitô cho các môn đệ thấy sự huy hoàng mỹ miều của Người, mà qua đó Người sẽ uốn nắn và tô điểm những ai thuộc về Người

Đọc tiếp »

5 Tháng 8   Lễ Cung Hiến Ðền Ðức Bà Cả

5 Tháng 8 Lễ Cung Hiến Ðền Ðức Bà Cả

Ðền Ðức Bà Cả là một trong bốn thánh đường ở Rôma nổi tiếng là các thánh đường chính được xây cất để kính nhớ các trung tâm đầu tiên của Giáo Hội.

Đọc tiếp »

4 Tháng Tám  Thánh Gioan Baotixita Vianney (1786-1859)

4 Tháng Tám Thánh Gioan Baotixita Vianney (1786-1859)

Thánh Gioan Baotixita Vianney (còn được gọi là Cha Sở họ Ars) là một người có quyết tâm: Ngài muốn trở nên một linh mục.

Đọc tiếp »

3 Tháng 8  Vị Ðáng Kính Antôn Margil (1657-1726)

3 Tháng 8 Vị Ðáng Kính Antôn Margil (1657-1726)

Antôn sinh ở Valencia, Tây Ban Nha. Sau khi gia nhập dòng Phanxicô và được thụ phong linh mục, ngài quyết định trở thành nhà truyền giáo.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>