PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

NGÔI  MỘ TRỐNG

NGÔI MỘ TRỐNG

Đời nội tâm nếu chỉ dựa vào những rung động của tình cảm sẽ dễ trở thành mê tín, dị đoan...

Đọc tiếp »

THỨ BẢY TUẦN THÁNH - Chúa xuống âm phủ

THỨ BẢY TUẦN THÁNH - Chúa xuống âm phủ

Thế này là thế nào ? Hôm nay cõi đất chìm trong thinh lặng. Thinh lặng như tờ và hoàn toàn thanh vắng. 

Đọc tiếp »

THỨ SÁU TUẦN THÁNH - Giá trị của máu Đức Ki-tô

THỨ SÁU TUẦN THÁNH - Giá trị của máu Đức Ki-tô

Bạn muốn nghe nói về giá trị của máu Đức Ki-tô ư ? Chúng ta hãy trở về với hình ảnh báo trước, nhớ lại mẫu cũ, cùng kể lại chuyện xưa về máu.

Đọc tiếp »

THỨ TƯ TUẦN THÁNH - Tình thương trọn vẹn

THỨ TƯ TUẦN THÁNH - Tình thương trọn vẹn

Chúa đã định nghĩa thế nào là tình thương trọn vẹn mà chúng ta phải có để yêu thương nhau khi Người nói: Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.

Đọc tiếp »

Thứ Hai Tuần Thánh: Chúng ta hãy hiên ngang vì thập giá của Chúa

Thứ Hai Tuần Thánh: Chúng ta hãy hiên ngang vì thập giá của Chúa

Đừng sợ sệt nhưng hãy vui mừng, chớ xấu hổ nhưng phải hiên ngang mà nói lên điều đó.

Đọc tiếp »

Ngày 29 Tháng 3  Chân Phước Ludovico ở Casoria. Thánh Jonas và Thánh Barachisius

Ngày 29 Tháng 3 Chân Phước Ludovico ở Casoria. Thánh Jonas và Thánh Barachisius

Chân Phước Ludovico ở Casoria sinh ở Casoria (gần Naples), Arcangelo Palmentieri là thợ đóng bàn ghế trước khi gia nhập dòng Anh Em Hèn Mọn năm 1832, và lấy tên là Ludovico. 

Đọc tiếp »

Ngày 28 Tháng 3  Thánh Tutilo (c. 915)

Ngày 28 Tháng 3 Thánh Tutilo (c. 915)

Tutilo sinh vào cuối thế kỷ thứ chín và đầu thế kỷ thứ mười. Ngài theo học ở đan viện Biển Ðức Thánh Gall.

Đọc tiếp »

Ngày 27 Tháng 3  Chân Phước Phanxicô "di Bruno" (1825 - 1888)

Ngày 27 Tháng 3 Chân Phước Phanxicô "di Bruno" (1825 - 1888)

Phanxicô sinh ở miền bắc nước Ý, là người con út trong gia đình quý tộc có 12 người con...

Đọc tiếp »

Ngày 25 Tháng 3  Lễ Truyền Tin

Ngày 25 Tháng 3 Lễ Truyền Tin

Lễ Truyền Tin có từ thế kỷ thứ tư hoặc thứ năm. Ý nghĩa chính của lễ là sự Nhập Thể.

Đọc tiếp »

Ngày 24 Tháng 3  Thánh Catarina ở Genoa (1447 - 1510)

Ngày 24 Tháng 3 Thánh Catarina ở Genoa (1447 - 1510)

Thánh Catarina sống trong khu nhà thương ở Genoa để chăm sóc bệnh nhân, thi hành đức bác ái. 

Đọc tiếp »

Ngày 23 Tháng 3  Thánh Turibius ở Mogrovejo (1538 - 1606)

Ngày 23 Tháng 3 Thánh Turibius ở Mogrovejo (1538 - 1606)

Thánh Turibius là vị thánh đầu tiên nổi tiếng ở Tân Thế Giới, phục vụ Thiên Chúa ở Peru, Nam Mỹ trong 26 năm.

Đọc tiếp »

Ngày 22 Tháng 3  Thánh Benvenutus ở Osimo (c. 1282)

Ngày 22 Tháng 3 Thánh Benvenutus ở Osimo (c. 1282)

Thánh Benvenutus xuất phát từ dòng họ Scotivoli nổi tiếng ở Ancona, Ý Ðại Lợi.

Đọc tiếp »

Ngày 21 Tháng 3  Chân Phước Gioan ở Parma (1209 - 1289)

Ngày 21 Tháng 3 Chân Phước Gioan ở Parma (1209 - 1289)

Là bề trên cả thứ bảy của Dòng Phanxicô, Chân Phước Gioan nổi tiếng về những cố gắng nhằm khôi phục linh đạo nguyên thủy của Dòng sau khi Thánh Phanxicô Assisi từ trần.

Đọc tiếp »

Ngày 19 Tháng 3  Thánh Giuse

Ngày 19 Tháng 3 Thánh Giuse

Thánh Giuse là quan thầy của Giáo Hội hoàn vũ...

Đọc tiếp »

18/3 Thánh Cyril ở Giêrusalem (315? - 386)

18/3 Thánh Cyril ở Giêrusalem (315? - 386)

Ðức Cyril sống an bình tám năm ở Giêrusalem và từ trần năm 386, khi ngài khoảng bảy mươi tuổi.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>