PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

23/07: THÁNH BRIGITTA - GÓA PHỤ

23/07: THÁNH BRIGITTA - GÓA PHỤ

Ngài thích suy gẫm về sự thương khó Chúa. 

Đọc tiếp »

18/07: THÁNH AUGUSTINÔ HUY, NICÔLAO THỂ & ĐAMINH ĐẠT

18/07: THÁNH AUGUSTINÔ HUY, NICÔLAO THỂ & ĐAMINH ĐẠT

"Bao lâu ý tôi không đồng tình thì việc các ông bắt ép tôi không có hiệu quả gì hết"

Đọc tiếp »

16/07: ÐỨC BÀ NÚI CARMÊLÔ

16/07: ÐỨC BÀ NÚI CARMÊLÔ

Nơi Đức Mẹ đã sống và lưu giữ trong lòng những kỷ niệm về Chúa Giêsu.

Đọc tiếp »

10/07: THÁNH PHÊRÔ NGUYỄN KHẮC TỰ VÀ ANTÔN NGUYỄN HỮU QUỲNH

10/07: THÁNH PHÊRÔ NGUYỄN KHẮC TỰ VÀ ANTÔN NGUYỄN HỮU QUỲNH

ĐTC Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

Đọc tiếp »

13/07: THÁNH HENRI II, HOÀNG ÐẾ

13/07: THÁNH HENRI II, HOÀNG ÐẾ

Ngài luôn lo lắng vãn hồi trật tự trong đế quốc, cải tiến đời sống dân chúng.

Đọc tiếp »

04/07: THÁNH ELISABETH LISITANIA VÀ GIUSE NGUYỄN ĐÌNH UYỂN

04/07: THÁNH ELISABETH LISITANIA VÀ GIUSE NGUYỄN ĐÌNH UYỂN

Thánh nữ được ca tụng rất nhiều về việc hãm mình, siêng năng cầu nguyện và lòng bác ái vị tha.

Đọc tiếp »

03/07: THÁNH TÔMA - TÔNG ĐỒ VÀ THÁNH PHILIPPHÊ PHAN VĂN MINH

03/07: THÁNH TÔMA - TÔNG ĐỒ VÀ THÁNH PHILIPPHÊ PHAN VĂN MINH

Đức Thánh Cha Phaolô II tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

Đọc tiếp »

29/06: THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

29/06: THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ

Giáo Hội đã được nảy sinh do dòng máu oai hùng của các ngài.

Đọc tiếp »

28/06: THÁNH IRÊNÊ, GÍAM MỤC TỬ ÐẠO

28/06: THÁNH IRÊNÊ, GÍAM MỤC TỬ ÐẠO

Ngài đối chất với bọn lạc giáo và ly giáo khiến họ phải thất bại...

Đọc tiếp »

27/06: THÁNH CYRILLÔ VÀ THÁNH TÔMA TOÁN

27/06: THÁNH CYRILLÔ VÀ THÁNH TÔMA TOÁN

Đức Giáo Hoàng Cêlestinô đã tôn ngài danh hiệu Tiến Sĩ Hội Thánh.

Đọc tiếp »

24/06: SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

24/06: SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

"Có một người được Thiên Chúa sai đến, người đó tên là Gioan, ông đến để làm chứng cho ánh sáng"

Đọc tiếp »

22/06: THÁNH PAULINÔ, GIOAN FISHER VÀ TÔMA MORE

22/06: THÁNH PAULINÔ, GIOAN FISHER VÀ TÔMA MORE

"Tôi sẵn sàng mua lấy niềm hy vọng Nước Trời bằng mọi của cải trần gian".

Đọc tiếp »

21/06: THÁNH LOUIS GONZAGUE, TU SĨ

21/06: THÁNH LOUIS GONZAGUE, TU SĨ

Người ta đã gọi ngài là "con người không xác" hay "thiên thần nhập thế"

Đọc tiếp »

13/06: THÁNH ANTÔN PAĐUA, LINH MỤC TIẾN SĨ HỘI THÁNH

13/06: THÁNH ANTÔN PAĐUA, LINH MỤC TIẾN SĨ HỘI THÁNH

Bất cứ ở đâu, lời giảng của ngài đều có sức lôi cuốn nhiều người đến nghe.

Đọc tiếp »

Trang: << < 31 32 33 34 35 36 37 38 39