PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

16/9: THÁNH CORNÊLIÔ, GH và  CYPRIANÔ, GM

16/9: THÁNH CORNÊLIÔ, GH và CYPRIANÔ, GM

Thánh Cornêliô... ngài được nhiều người biết đến về tính hiền hậu và tiết độ. Thánh Cyprianô... lòng nhiệt thành và hoạt động truyền giáo...

Đọc tiếp »

15/9 Kính Bảy Sự Thương Khó Ðức Maria

15/9 Kính Bảy Sự Thương Khó Ðức Maria

Nếu Ðức Giêsu đã đau khổ như một Thiên Chúa, Mẹ Maria cũng đã vô cùng đau đớn khi nhìn con Mẹ xuôi tay trước những cực hình phải chịu.

Đọc tiếp »

Sự Chiến Thắng của Thánh Giá

Sự Chiến Thắng của Thánh Giá

Thập giá Ðức Kitô thật tráng lệ là dường nào! Nó đem lại sự sống chứ không phải cái chết.

Đọc tiếp »

13 Tháng Chín Thánh Gioan Chrysostom

13 Tháng Chín Thánh Gioan Chrysostom

Thánh Gioan Kim Khẩu, vị thuyết giáo đại tài của Antioch...

Đọc tiếp »

“Vì Chúa”

“Vì Chúa”

Sau lời tuyên xưng của ông Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô”, thì Chúa Giêsu liền tỏ cho các môn đệ biết về một Đấng Kitô phải chịu nhiều đau khổ, bị người ta loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại

Đọc tiếp »

11 Tháng Chín Thánh Cyprian

11 Tháng Chín Thánh Cyprian

Thánh Cyprian góp phần quan trọng trong sự phát triển tư duy và tập tục Kitô Giáo trong thế kỷ thứ ba, nhất là ở bắc Phi Châu.

Đọc tiếp »

9 Tháng Chín Thánh Phêrô Claver (1581-1654)

9 Tháng Chín Thánh Phêrô Claver (1581-1654)

Thánh Phêrô Claver hiểu rằng việc phục vụ cụ thể như phân phát thuốc men, thực phẩm cho anh chị em da đen thì cũng hữu hiệu để loan truyền lời Chúa như rao giảng bằng lời nói.

Đọc tiếp »

8 Tháng Chín Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria

8 Tháng Chín Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria

"Ngày hôm nay bà Anna hiếm muộn vỗ tay reo mừng, trái đất bừng sáng, các vua hát mừng..."

Đọc tiếp »

7 Tháng Chín Chân Phước Frederick Ozanam (1813 -1853)

7 Tháng Chín Chân Phước Frederick Ozanam (1813 -1853)

Vì tin tưởng ở giá trị vô cùng của mỗi một con người, Frederick đã phục vụ người nghèo ở Balê và đã lôi cuốn những người khác phục vụ người nghèo trên thế giới.

Đọc tiếp »

6 Tháng Chín Chân Phước Claudio Granzotto (1900-1947)

6 Tháng Chín Chân Phước Claudio Granzotto (1900-1947)

Claudio đã dùng tài điêu khắc như một khí cụ đặc biệt trong đời sống tông đồ và để phúc âm hóa.

Đọc tiếp »

4 Tháng Chín - Thánh Rosa ở Viterbo (1233-1251)

4 Tháng Chín - Thánh Rosa ở Viterbo (1233-1251)

"Con chết với niềm vui, vì con khao khát được kết hợp với Thiên Chúa..."

Đọc tiếp »

3 Tháng Chín Thánh Grêgôriô Cả (540?--604)

3 Tháng Chín Thánh Grêgôriô Cả (540?--604)

Thánh Grêgôriô thích là một đan sĩ, nhưng ngài sẵn sàng phục vụ Giáo Hội trong các phương cách khác khi được yêu cầu.

Đọc tiếp »

02-09 THÁNH GRÊGÔRIÔ CẢ, GIÁO HOÀNG TIẾN SĨ

02-09 THÁNH GRÊGÔRIÔ CẢ, GIÁO HOÀNG TIẾN SĨ

Nghiên cứu đời sống các Giáo Hoàng thời cổ sơ, người ta không thể không chú ý tới một ngôi sao sáng nơi kinh thành bất diệt: Đức Giáo Hoàng Grêgôriô I.

Đọc tiếp »

1 Tháng Chín Thánh Beatrice Silva (1424-1491)

1 Tháng Chín Thánh Beatrice Silva (1424-1491)

Thánh Beatrice có một liên hệ sơ sài nhưng rõ ràng với phong trào Phanxicô.

Đọc tiếp »

31/8 Tôi Tớ Thiên Chúa: Cha Martin Valencia (1470 - 1534)

31/8 Tôi Tớ Thiên Chúa: Cha Martin Valencia (1470 - 1534)

Khi Martin chào đời thì Mỹ Châu chưa được khám phá. Khi ngài từ trần là khi Giáo Hội Công Giáo nỗ lực rao giảng phúc âm ở lục địa ấy.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>