PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

19 Tháng Sáu    Thánh Rômuanđô   (950?-1027)

19 Tháng Sáu Thánh Rômuanđô (950?-1027)

Hãy mở lòng cho Thiên Chúa tùy theo hoàn cảnh của từng người.

Đọc tiếp »

17 Tháng Sáu    Thánh Gioan Fisher   (1469-1535)

17 Tháng Sáu Thánh Gioan Fisher (1469-1535)

"Giáo Hội có quyền, đúng hơn là nhiệm vụ, để đề cao sự công bằng trong lãnh vực xã hội, quốc gia và quốc tế, để lên án những bất công, khi các quyền căn bản của con người và sự cứu độ của họ đòi hỏi" 

Đọc tiếp »

MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA VÀ GIỚI HẠN CỦA CON NGƯỜI

MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA VÀ GIỚI HẠN CỦA CON NGƯỜI

Để diễn tả sự bất lực của con người khi đứng trước mầu nhiệm không thể đạt thấu của Thiên Chúa, tác giả thánh vịnh đã thốt lên: “Kìa vực thẳm kêu gào vực thẳm” (Tv 42,8).

Đọc tiếp »

15 Tháng Sáu    Thánh Germaine Cousin   (1579-1601)

15 Tháng Sáu Thánh Germaine Cousin (1579-1601)

Thánh Germaine là một thiếu nữ quê mùa ở làng Pibrac, gần Toulouse.

Đọc tiếp »

14 Tháng Sáu    Thánh Albert Chmielowski   (1845-1916)

14 Tháng Sáu Thánh Albert Chmielowski (1845-1916)

Sinh ở Igolomia gần Krakow, Ba Lan, Thánh Albert là người con cả trong gia đình giầu có, và tên rửa tội là Adam. 

Đọc tiếp »

Đức Thánh Cha: Hãy phục vụ nhưng không như Thiên Chúa đã trao ban nhưng không

Đức Thánh Cha: Hãy phục vụ nhưng không như Thiên Chúa đã trao ban nhưng không

Đức Thánh Cha đã nhắc nhớ tương quan của người Kitô hữu với Thiên Chúa là tương quan nhưng không và ngài mời gọi hãy mở con tim mình để lãnh nhận ân sủng, chứ đừng sa vào lối sống “trả treo”.

Đọc tiếp »

12 Tháng Sáu  Thánh Giáo Hoàng Lêô III

12 Tháng Sáu Thánh Giáo Hoàng Lêô III

Sinh ở Rôma, nước Ý, Ðức Lêô là người thủ kho của tòa thánh và là linh mục trưởng ở Santa Suzanna...

Đọc tiếp »

NGHÈO LÀ MỐI PHÚC

NGHÈO LÀ MỐI PHÚC

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.”(Mt 5,3)

Đọc tiếp »

NHẬN LẤY TINH THẦN ĐỨC KI-TÔ

NHẬN LẤY TINH THẦN ĐỨC KI-TÔ

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần,… Chúa Giê-su hiện đến, đứng giữa các môn đệ và nói: “Bình an cho anh em.”… Nói xong, Người thổi hơi trên các ông và nói: “Hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20,19.22-23)

Đọc tiếp »

Ngày 7 tháng 6    Tôi Tớ Thiên Chúa Giuse Perez   (1890-1928)

Ngày 7 tháng 6 Tôi Tớ Thiên Chúa Giuse Perez (1890-1928)

 Cha Giuse sinh ở Coroneo, Mễ Tây Cơ, và gia nhập dòng Phanxicô khi 17 tuổi.

Đọc tiếp »

6 Tháng Sáu    Thánh Norbert   (1080-1134)

6 Tháng Sáu Thánh Norbert (1080-1134)

Thánh Norbert sinh ở Xanten, Rhineland khoảng năm 1080. Khi là thanh niên, Norbert rất yêu chuộng thế gian và các vui thú của nó.

Đọc tiếp »

CHÚA VỀ TRỜI, CON ĐƯỢC SAI ĐI

CHÚA VỀ TRỜI, CON ĐƯỢC SAI ĐI

Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem lòng đầy hoan hỉ. (Lc 24,51-52)

Đọc tiếp »

1 Tháng Sáu  Thánh Justin Tử Ðạo (c. 165)

1 Tháng Sáu Thánh Justin Tử Ðạo (c. 165)

Thánh Justin là một giáo dân và triết gia Kitô Giáo đầu tiên đã có những sáng tác vĩ đại bảo vệ đức tin Kitô Giáo. 

Đọc tiếp »

31 Tháng Năm Lễ Đức Mẹ Đi Thăm Viếng

31 Tháng Năm Lễ Đức Mẹ Đi Thăm Viếng

 Cũng như mọi lễ khác về Ðức Maria, lễ này có liên hệ chặt chẽ với Ðức Giêsu và công trình cứu chuộc của Người.

Đọc tiếp »

30 Tháng Năm Thánh Jeanne d'Arc (1412 - 1431) & Thánh Giáo Hoàng Grêgôriô VII (1020-1085)

30 Tháng Năm Thánh Jeanne d'Arc (1412 - 1431) & Thánh Giáo Hoàng Grêgôriô VII (1020-1085)

Thánh Jeanne d'Arc sinh trong một gia đình nông dân đạo đức người Pháp...

Đọc tiếp »

Trang: << < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>