PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

23 tháng 10 Thánh Gioan ở Capistrano (1385-1456)

23 tháng 10 Thánh Gioan ở Capistrano (1385-1456)

Thánh Gioan sinh ở Capistrano, nước Ý năm 1385. 

Đọc tiếp »

22-10 Lễ nhớ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

22-10 Lễ nhớ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Đức Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng có rất nhiều cái “đầu tiên” và “duy nhất”.

Đọc tiếp »

Sứ mệnh truyền giáo

Sứ mệnh truyền giáo

Việc loan Tin mừng không phải là việc của một cá nhân riêng lẻ, mà là việc của cộng đoàn...

Đọc tiếp »

19 tháng 10 Các Thánh Tử Ðạo Bắc Mỹ Châu

19 tháng 10 Các Thánh Tử Ðạo Bắc Mỹ Châu

Tám vị linh mục dòng Tên tử đạo đầu tiên ở Bắc Mỹ Châu này đã được phong thánh vào năm 1930.

Đọc tiếp »

18 tháng 10 Thánh Luca

18 tháng 10 Thánh Luca

Thánh Luca viết cho Kitô Hữu dân ngoại với tư cách của một người dân ngoại. 

Đọc tiếp »

17 tháng 10 Thánh Ignatius ở Antioch (c. 107?)

17 tháng 10 Thánh Ignatius ở Antioch (c. 107?)

Ðiều quan tâm lớn lao của Thánh Ignatius là sự hiệp nhất và trật tự trong Giáo Hội. 

Đọc tiếp »

16 tháng 10 Thánh Marguerite d'Youville (1701-1771)

16 tháng 10 Thánh Marguerite d'Youville (1701-1771)

Chúng ta có thể học cách thương người khi để đời sống chúng ta chịu ảnh hưởng bởi những người đầy lòng nhân hậu...

Đọc tiếp »

15 tháng 10 Thánh Têrêsa Avila (1515-1582)

15 tháng 10 Thánh Têrêsa Avila (1515-1582)

"Ôi lạy Chúa! Thật đúng là bất cứ ai làm việc cho Ngài đều được trả bằng những khó khăn! Và đó thật đáng giá cho những ai yêu mến Ngài nếu chúng con hiểu được giá trị của nó."

Đọc tiếp »

12 tháng 10 Thánh Seraphin ở Montegranaro (1540-1604)

12 tháng 10 Thánh Seraphin ở Montegranaro (1540-1604)

Có bao người nghĩ rằng chúng ta phải cộng tác với Thiên Chúa trong việc chăm sóc trái đất này, như được viết trong sách Sáng Thế?

Đọc tiếp »

11 tháng 10 Chân Phước Mary Angela Truszkowska (1825-1899)

11 tháng 10 Chân Phước Mary Angela Truszkowska (1825-1899)

Một kinh 'Sáng Danh' được cất lên khi gặp nghịch cảnh thì có giá trị gấp ngàn lần lời tạ ơn khi thành công."

Đọc tiếp »

10 tháng 10 Thánh Daniel và Các Bạn (c. 1227)

10 tháng 10 Thánh Daniel và Các Bạn (c. 1227)

Các thánh tử đạo nhắc nhở chúng ta về giá máu mà Chúa Giêsu đã phải trả khi loan truyền Tin Mừng.

Đọc tiếp »

9 Tháng 10 Các Thánh Denis, Rusticus và Eleutherius (c. 258?)

9 Tháng 10 Các Thánh Denis, Rusticus và Eleutherius (c. 258?)

"Sự tử đạo là một phần bản chất Giáo Hội vì nó nói lên cái chết tinh tuyền của người Kitô, cái chết vì đức tin.

Đọc tiếp »

8 Tháng Mười Thánh Gioan Leonardi (1541? - 1609)

8 Tháng Mười Thánh Gioan Leonardi (1541? - 1609)

 Theo ý định và hoạch định của Thiên Chúa cho mỗi người, điều chúng ta có thể làm thì ngoài sức tưởng tượng của chúng ta...

Đọc tiếp »

7 tháng 10 Ðức Mẹ Mân Côi

7 tháng 10 Ðức Mẹ Mân Côi

Lần hạt Mân côi từ bao năm tháng đã là tỏ lòng kính mến Ðức Mẹ.

Đọc tiếp »

6 Tháng 10 Thánh Brunô (1030? - 1101)

6 Tháng 10 Thánh Brunô (1030? - 1101)

Thánh nhân được vinh dự là đã sáng lập một tu hội mà như người ta thường nói, không bao giờ phải cải cách vì dòng chưa bao giờ đi lạc đường.

Đọc tiếp »

Trang: << < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>