PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

Sợi dây hôn nhân

Sợi dây hôn nhân

Sợi dây hôn nhân là một hồng ân Thiên Chúa ban cho hai người nam-nữ. 

Đọc tiếp »

Ngày 28 tháng 2 Thánh Grêgôriô II (c. 731)

Ngày 28 tháng 2 Thánh Grêgôriô II (c. 731)

Sinh ở Rôma, ngay từ khi còn trẻ Grêgôriô đã dính dáng đến công việc của Giáo Hội. 

Đọc tiếp »

27 Tháng Hai - Thánh Gabrien của Ðức Mẹ Sầu Bi (c. 1862)

27 Tháng Hai - Thánh Gabrien của Ðức Mẹ Sầu Bi (c. 1862)

Phanxicô, sinh trưởng trong một gia đình có đến 12 người con, và ngài mồ côi mẹ khi mới bốn tuổi.

Đọc tiếp »

26 Tháng Hai  Thánh Apollonia (c. 249)

26 Tháng Hai Thánh Apollonia (c. 249)

Thánh Apollonia thường được cầu khẩn để chữa răng đau và các bệnh liên hệ đến răng.

Đọc tiếp »

25 Tháng Hai  Chân Phước Sebastian ở Aparicio  (1502 - 1600)

25 Tháng Hai Chân Phước Sebastian ở Aparicio (1502 - 1600)

"Khi các tu sĩ hư hỏng đức tin và không còn làm gương tốt, thế gian sẽ rút tay lại như một sự khiển trách chính đáng".

Đọc tiếp »

CON ĐANG NGHE CHÚA DẠY

CON ĐANG NGHE CHÚA DẠY

Bạn có ý thức rằng mình đang được trực tiếp nghe Chúa dạy sống Tin Mừng hôm nay không?

Đọc tiếp »

23 Tháng Hai Thánh Polycarp (c. 156)

23 Tháng Hai Thánh Polycarp (c. 156)

 "Hãy vững vàng trong cách ăn ở và noi gương Chúa, 'trung kiên trong đức tin, yêu thương anh chị em, đoàn kết trong chân lý,' giúp đỡ lẫn nhau với sự dịu dàng của Chúa, đừng khinh miệt một ai"

Đọc tiếp »

22 Tháng Hai Ngai Tòa Thánh Phêrô Tông Ðồ

22 Tháng Hai Ngai Tòa Thánh Phêrô Tông Ðồ

Hôm nay chúng ta tưởng nhớ việc Ðức Kitô chọn Phêrô là người thay thế Ngài trong việc cai quản Giáo Hội.

Đọc tiếp »

21 Tháng Hai  Thánh Phêrô Damian (1007 - 1072)

21 Tháng Hai Thánh Phêrô Damian (1007 - 1072)

Thánh Phêrô Damian là một người cải cách, và nếu ngài sống trong thời nay chắc chắn ngài sẽ thúc đẩy sự canh tân theo tinh thần Công Ðồng Vatican II.

Đọc tiếp »

NGHÈO LÀ MỐI PHÚC

NGHÈO LÀ MỐI PHÚC

Nghèo có phúc là: - nắm giữ chức quyền nhưng không tham quyền cố vị trái lại phục vụ trong khiêm tốn.

Đọc tiếp »

16 Tháng Hai - Thánh Gilbert ở Sempringham (1083 - 1189)

16 Tháng Hai - Thánh Gilbert ở Sempringham (1083 - 1189)

Thánh Gilbert sinh ở Sempringham, Anh Quốc, con của hiệp sĩ Jocelin người Norman nổi tiếng giầu có. 

Đọc tiếp »

16 Tháng Hai - Thánh Gilbert ở Sempringham (1083 - 1189)

16 Tháng Hai - Thánh Gilbert ở Sempringham (1083 - 1189)

Thánh Gilbert sinh ở Sempringham, Anh Quốc, con của hiệp sĩ Jocelin người Norman nổi tiếng giầu có. 

Đọc tiếp »

14 Tháng Hai  Thánh Valentine  (c. 269)

14 Tháng Hai Thánh Valentine (c. 269)

 Truyền thuyết nói rằng ngài là một linh mục thánh thiện đã cùng với Thánh Marius giúp đỡ các vị tử đạo trong thời Claudius II. 

Đọc tiếp »

13 Tháng Hai Thánh Ciryl và Thánh Methodius (c. 869, c. 884)

13 Tháng Hai Thánh Ciryl và Thánh Methodius (c. 869, c. 884)

Thánh thiện có nghĩa dùng tình yêu Thiên Chúa để đối xử với thói đời.

Đọc tiếp »

12 Tháng Hai - Thánh Phêrô Baptist và Các Bạn (c. 1597)

12 Tháng Hai - Thánh Phêrô Baptist và Các Bạn (c. 1597)

Vì tình yêu Thiên Chúa, ước mong sao nhân đức của các bạn sẽ phó thác chúng tôi cho Thiên Chúa...

Đọc tiếp »

Trang: << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>