PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

THẤY THẦY LÀ THẤY CHÚA CHA

THẤY THẦY LÀ THẤY CHÚA CHA

“Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao?” (Ga 14,10a)

Đọc tiếp »

2 Tháng Năm     Thánh Athanasius     (296? - 373)

2 Tháng Năm Thánh Athanasius (296? - 373)

Cuộc đời Thánh Athanasius đầy bôn ba vì tận tụy phục vụ Giáo Hội. 

Đọc tiếp »

1 Tháng Năm - Thánh Giuse Thợ

1 Tháng Năm - Thánh Giuse Thợ

Thiên Chúa Cha đã tạo dựng nên mọi sự và muốn con người tiếp tục công trình tạo dựng ấy.

Đọc tiếp »

Thánh Catarina ở Siena (1347 -- 1380)

Thánh Catarina ở Siena (1347 -- 1380)

Ðiều đáng khâm phục về thánh nữ là ngài coi việc phó thác cho Chúa như một mục đích phải đạt được qua thời gian.

Đọc tiếp »

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

Đức Giê-su bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các sách Ngôn sứ và các Thánh vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.” Bấy giờ, Người mở trí cho các ông hiểu Kinh thánh. (Lc 1,30-32)  

Đọc tiếp »

CHÚA PHỤC SINH ĐỒNG HÀNH

CHÚA PHỤC SINH ĐỒNG HÀNH

Những lúc thất vọng, buồn chán, tôi làm gì để có thể vượt qua?

Đọc tiếp »

“TÔI ĐÃ THẤY CHÚA!”

“TÔI ĐÃ THẤY CHÚA!”

Tôi xác tín Đấng Phục Sinh đang đồng hành với mình...

Đọc tiếp »

CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI, ALLÊLUIA!

CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI, ALLÊLUIA!

“Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được gặp Thầy ở đó.” (Mt 28,10)

Đọc tiếp »

NỬA LO NỬA MỪNG

NỬA LO NỬA MỪNG

“Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ…Ông đã thấy và đã tin… Theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.” (Ga 20,2.8-9)

Đọc tiếp »

YÊU THƯƠNG ĐẾN CÙNG

YÊU THƯƠNG ĐẾN CÙNG

“Và Người yêu thương họ đến cùng.” (Ga 13,1)

Đọc tiếp »

ĐỪNG BÁN RẺ THIÊN CHÚA!

ĐỪNG BÁN RẺ THIÊN CHÚA!

Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thương tế mà nói: “Quý vị muốn cho tôi bao nhiêu? tôi sẽ nộp ông ấy cho quý vị.” Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su. (Mt 26,14-16)

Đọc tiếp »

PHẢI CHĂNG CHÚA ĐÃ LẦM?

PHẢI CHĂNG CHÚA ĐÃ LẦM?

“Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” (Ga 13,21)

Đọc tiếp »

BIẾT ƠN TÌNH YÊU

BIẾT ƠN TÌNH YÊU

Cô Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau. (Ga 12,3)

Đọc tiếp »

NHÌN XUỐNG – NHÌN LÊN

NHÌN XUỐNG – NHÌN LÊN

Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23,42-43)  

Đọc tiếp »

BÌNH TÂM TRƯỚC KHỔ ĐAU

BÌNH TÂM TRƯỚC KHỔ ĐAU

Bấy giờ họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ. Người lại ra đi, sang bên kia sông Gio-đan, đến chỗ trước kia ông Gio-an đã làm phép rửa. Nhiều người đến gặp Đức Giê-su và tin vào Người.” (Ga 10,39-42)

Đọc tiếp »

Trang: << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>