PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

1 Tháng Giêng Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa

1 Tháng Giêng Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Vai trò người mẹ siêu phàm của Ðức Maria đã triển khai tính cách đặc biệt của biến cố Giáng Sinh.

Đọc tiếp »

30 Tháng Mười Hai  Thánh Anysia (c. 304)

30 Tháng Mười Hai Thánh Anysia (c. 304)

Thánh Anysia sống ở Thessalonica vào cuối thế kỷ thứ hai.

Đọc tiếp »

SỐNG THÁNH NHƯ THÁNH GIA

SỐNG THÁNH NHƯ THÁNH GIA

Ông Giu-se liền chỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập. (Mt 2,14)

Đọc tiếp »

26 Tháng Mười Hai  Thánh Stêphanô (c. 36?)

26 Tháng Mười Hai Thánh Stêphanô (c. 36?)

'Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con... Lạy Chúa, xin đừng nhớ tội của họ'" (CVTÐ 7:55-56, 58a, 59, 60b).

Đọc tiếp »

BƯỚC ĐI TRONG ÁNH SÁNG

BƯỚC ĐI TRONG ÁNH SÁNG

Những người chăn chiên bảo nhau: “Nào ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết.” (Lc 2,15)

Đọc tiếp »

TRUYỀN TIN CHO GIU-SE

TRUYỀN TIN CHO GIU-SE

“Này ông Giu-se là con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì Người Con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.” (Mt 1,20)

Đọc tiếp »

GỌI DẠ, BẢO VÂNG

GỌI DẠ, BẢO VÂNG

Bà Ma-ri-a nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)

Đọc tiếp »

ĐỪNG SỢ!

ĐỪNG SỢ!

Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin.” (Lc 1,13)

Đọc tiếp »

TIN NGÀI LÀ ĐẤNG PHẢI ĐẾN

TIN NGÀI LÀ ĐẤNG PHẢI ĐẾN

Các môn đệ ông Gio-an đến hỏi Đức Giê-su rằng: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (Lc 11,41)

Đọc tiếp »

14 Tháng Mười Hai - Thánh Gioan Thánh Giá (1541 - 1591)

14 Tháng Mười Hai - Thánh Gioan Thánh Giá (1541 - 1591)

Gioan là thánh vì cuộc đời ngài là một nỗ lực quả cảm dám sống trọn vẹn với tên của ngài: "Gioan của Thánh Giá".

Đọc tiếp »

12 Tháng Mười Hai  Lễ Ðức Mẹ Guadalupe

12 Tháng Mười Hai Lễ Ðức Mẹ Guadalupe

Việc Ðức Maria hiện ra với Juan Diego dưới hình thức một người đồng hương của ông nhắc nhở cho chúng ta thấy, Ðức Maria và Thiên Chúa, là Ðấng đã sai ngài đến, chấp nhận mọi dân tộc. 

Đọc tiếp »

10 Tháng Mười Hai  Chân Phước Honoratus Kosminski (1829 - 1916)

10 Tháng Mười Hai Chân Phước Honoratus Kosminski (1829 - 1916)

Ngài sinh ở Biala Podlaska (Ba Lan), và học về kiến trúc tại trường Nghệ Thuật ở Warsaw

Đọc tiếp »

KÊU GỌI AI SÁM HỐI?

KÊU GỌI AI SÁM HỐI?

“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” (Mt 3,2)

Đọc tiếp »

7 Tháng Mười Một  Thánh Didacus (1400-1463)

7 Tháng Mười Một Thánh Didacus (1400-1463)

Didacus là thánh vì ngài đã hiến dâng cuộc đời để phục vụ Thiên Chúa và cộng đồng dân Chúa.

Đọc tiếp »

29 Tháng Mười Một  Thánh Gioan ở Monte Corvino (1247-1328)

29 Tháng Mười Một Thánh Gioan ở Monte Corvino (1247-1328)

Trước khi là một tu sĩ, Thánh Gioan đã từng là một quân nhân, một quan tòa và một bác sĩ. 

Đọc tiếp »

Trang: << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>