PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

THIÊN CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

THIÊN CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

“Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian.” (Ga 9,5)

Đọc tiếp »

Ngày 20 Tháng 3  Thánh Salvator ở Horta (1520 -1567)

Ngày 20 Tháng 3 Thánh Salvator ở Horta (1520 -1567)

Thánh Salvator sinh trong thời kỳ vàng son của Tây Ban Nha với sự hưng thịnh của nghệ thuật, chính trị, giầu sang cũng như tôn giáo. 

Đọc tiếp »

Ngày 19 Tháng 3  Thánh Giuse

Ngày 19 Tháng 3 Thánh Giuse

Người công chính thì đơn sơ, vui vẻ, hết lòng vâng lời Thiên Chúa.

Đọc tiếp »

Ngày 14 Tháng 3  Thánh Maximilian (c. 295)

Ngày 14 Tháng 3 Thánh Maximilian (c. 295)

"Tôi sẽ không chết. Khi tôi từ giã cõi đời, linh hồn tôi sẽ sống với Ðức Kitô là Thiên Chúa của tôi."

Đọc tiếp »

Ngày 13 Tháng 3  Thánh Nicôla Owen (c. 1606)

Ngày 13 Tháng 3 Thánh Nicôla Owen (c. 1606)

Thánh Nicôla, thường gọi là "Tiểu Gioan", thân hình nhỏ nhắn nhưng lại vĩ đại về sự quý mến mà các linh mục dòng Tên dành cho ngài.

Đọc tiếp »

Ngày 12 Tháng 3  Chân Phước Angela Salawa (1881 - 1922)

Ngày 12 Tháng 3 Chân Phước Angela Salawa (1881 - 1922)

Angela phục vụ Ðức Kitô và những người bé mọn của Ðức Kitô với tất cả sức mạnh của ngài.

Đọc tiếp »

Ngày 11 Tháng 3  Thánh Gioan Ogilvie (1579 - 1615)

Ngày 11 Tháng 3 Thánh Gioan Ogilvie (1579 - 1615)

Thánh Gioan Ogilvie sinh trong một gia đình Tô Cách Lan mà nửa Công Giáo, nửa Tin Lành Presbyterian.

Đọc tiếp »

Ngày 9 Tháng 3  Thánh Frances ở Rôma (1384 - 1440)

Ngày 9 Tháng 3 Thánh Frances ở Rôma (1384 - 1440)

Cuộc đời của Thánh Frances mời gọi chúng ta đừng chỉ tìm kiếm Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, mà hãy tận tụy với Ðức Kitô đang sống động trong sự đau khổ của thế giới.

Đọc tiếp »

7-3 Thánh Perpêtua Và Fêlicita, Tử Ðạo (+203)

7-3 Thánh Perpêtua Và Fêlicita, Tử Ðạo (+203)

Thánh Perpêtua thuộc gia đình quyền quý, nên cha ngài tìm mọi cách khuyên ngài bỏ đạo để được sống. Ngài đã cương quyết chọn cái chết để trung thành với Thiên Chúa

Đọc tiếp »

Ngày 6 Tháng 3  Tôi Tớ Thiên Chúa Sylvester ở Assisi (c. 1240)

Ngày 6 Tháng 3 Tôi Tớ Thiên Chúa Sylvester ở Assisi (c. 1240)

Sylvester là một trong 12 môn đệ đầu tiên của Thánh Phanxicô Assisi, và là tu sĩ đầu tiên của nhánh anh em hèn mọn.

Đọc tiếp »

Ngày 5 Tháng 3  Thánh Gioan Giuse của Thánh Giá (1654 - 1734)

Ngày 5 Tháng 3 Thánh Gioan Giuse của Thánh Giá (1654 - 1734)

Sự khắc kỷ tự nó không phải là cùng đích nhưng chỉ là một trợ giúp để sống bác ái hơn.

Đọc tiếp »

Ngày 3 Tháng 3  Thánh Katharine Drexel (1858 - 1955)

Ngày 3 Tháng 3 Thánh Katharine Drexel (1858 - 1955)

Sự kiên nhẫn và khiêm tốn chịu đựng thập giá - dù bất cứ thập giá nào - là công việc cao cả nhất mà chúng ta phải thi hành.

Đọc tiếp »

LỜI CHÚA THẮNG CÁM DỖ

LỜI CHÚA THẮNG CÁM DỖ

“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4,4)

Đọc tiếp »

CHỈ DÀNH CHO CHÚA MÀ THÔI!

CHỈ DÀNH CHO CHÚA MÀ THÔI!

“Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.” (Mt 6,5)

Đọc tiếp »

24 Tháng Hai   Chân Phước Luca Belludi   (1200 - 1285)

24 Tháng Hai Chân Phước Luca Belludi (1200 - 1285)

Trong cuộc đời của Chân Phước Luca, ngài thành lập nhiều tu viện, và được ơn làm phép lạ. 

Đọc tiếp »

Trang: << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>