PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

18/9  Thánh Đa Minh Trạch

18/9 Thánh Đa Minh Trạch

Dù thân thể bệnh tật yếu đuối, Cha Đa Minh Trạch luôn anh dũng chịu đựng mọi tra tấn và siêng năng Giải tội, dẫn dắt các bạn tù.

Đọc tiếp »

17/9: Thánh Rôbertô Bellarminô, GMTSHT và Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, LM

17/9: Thánh Rôbertô Bellarminô, GMTSHT và Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, LM

Ngài đem hết tài sức ra phụng vụ nước Chúa bằng giảng thuyết, làm phúc bố thí và củng cố tinh thần đạo đức mọi giới trong Giáo Hội.

Đọc tiếp »

16/9: THÁNH CORNÊLIÔ, GH và  CYPRIANÔ, GM

16/9: THÁNH CORNÊLIÔ, GH và CYPRIANÔ, GM

Thánh Cornêliô... ngài được nhiều người biết đến về tính hiền hậu và tiết độ. Thánh Cyprianô... lòng nhiệt thành và hoạt động truyền giáo...

Đọc tiếp »

15/9 Kính Bảy Sự Thương Khó Ðức Maria

15/9 Kính Bảy Sự Thương Khó Ðức Maria

Nếu Ðức Giêsu đã đau khổ như một Thiên Chúa, Mẹ Maria cũng đã vô cùng đau đớn khi nhìn con Mẹ xuôi tay trước những cực hình phải chịu.

Đọc tiếp »

Sự Chiến Thắng của Thánh Giá

Sự Chiến Thắng của Thánh Giá

Thập giá Ðức Kitô thật tráng lệ là dường nào! Nó đem lại sự sống chứ không phải cái chết.

Đọc tiếp »

“Vì Chúa”

“Vì Chúa”

Sau lời tuyên xưng của ông Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô”, thì Chúa Giêsu liền tỏ cho các môn đệ biết về một Đấng Kitô phải chịu nhiều đau khổ, bị người ta loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại

Đọc tiếp »

11 Tháng Chín Thánh Cyprian

11 Tháng Chín Thánh Cyprian

Thánh Cyprian góp phần quan trọng trong sự phát triển tư duy và tập tục Kitô Giáo trong thế kỷ thứ ba, nhất là ở bắc Phi Châu.

Đọc tiếp »

7 Tháng Chín Chân Phước Frederick Ozanam (1813 -1853)

7 Tháng Chín Chân Phước Frederick Ozanam (1813 -1853)

Vì tin tưởng ở giá trị vô cùng của mỗi một con người, Frederick đã phục vụ người nghèo ở Balê và đã lôi cuốn những người khác phục vụ người nghèo trên thế giới.

Đọc tiếp »

6 Tháng Chín Chân Phước Claudio Granzotto (1900-1947)

6 Tháng Chín Chân Phước Claudio Granzotto (1900-1947)

Claudio đã dùng tài điêu khắc như một khí cụ đặc biệt trong đời sống tông đồ và để phúc âm hóa.

Đọc tiếp »

4 Tháng Chín - Thánh Rosa ở Viterbo (1233-1251)

4 Tháng Chín - Thánh Rosa ở Viterbo (1233-1251)

"Con chết với niềm vui, vì con khao khát được kết hợp với Thiên Chúa..."

Đọc tiếp »

3 Tháng Chín Thánh Grêgôriô Cả (540?--604)

3 Tháng Chín Thánh Grêgôriô Cả (540?--604)

Thánh Grêgôriô thích là một đan sĩ, nhưng ngài sẵn sàng phục vụ Giáo Hội trong các phương cách khác khi được yêu cầu.

Đọc tiếp »

1 Tháng Chín Thánh Beatrice Silva (1424-1491)

1 Tháng Chín Thánh Beatrice Silva (1424-1491)

Thánh Beatrice có một liên hệ sơ sài nhưng rõ ràng với phong trào Phanxicô.

Đọc tiếp »

30 Tháng Tám Tôi Tớ Thiên Chúa - Mẹ Marianne Molokai  (1838-1918)

30 Tháng Tám Tôi Tớ Thiên Chúa - Mẹ Marianne Molokai (1838-1918)

Mẹ Marianne đã thay đổi đời sống ở Molokai bằng cách du nhập sự sạch sẽ, sự hãnh diện và vui thích vào cộng đoàn này.

Đọc tiếp »

Chúa nhật XXII TN B - Mc 7,1-8a.14-15.21-23 : “Thật- Giả”

Chúa nhật XXII TN B - Mc 7,1-8a.14-15.21-23 : “Thật- Giả”

Đạo Chúa là đạo tình yêu. Giữ đạo mà không có tình yêu thì giống như chiếc thùng rỗng tuếch.

Đọc tiếp »

28/8: Thánh Âu Tinh, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh

28/8: Thánh Âu Tinh, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh

Augustinô (Âu Tinh) sinh năm 354 tại Thagaste, một làng nhỏ thuộc Bắc Phi. Cha ngài là người ngoại giáo, mẹ ngài là thánh nữ Monica.

Đọc tiếp »

Trang: << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>