PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

15 Tháng Giêng    Thánh Phaolô Ẩn Tu   (233 - 345)

15 Tháng Giêng Thánh Phaolô Ẩn Tu (233 - 345)

   Thánh ý và đường hướng của Thiên Chúa được thấy trong mọi hoàn cảnh của đời sống. 

Đọc tiếp »

13 Tháng Giêng    Thánh Hilary ở Poitiers   (315 - 368)

13 Tháng Giêng Thánh Hilary ở Poitiers (315 - 368)

Ðức Kitô đã nói Ngài đến thế gian không để đem lại sự bình an nhưng đem lại gươm giáo...

Đọc tiếp »

“CHA HÀI LÒNG VỀ CON!”

“CHA HÀI LÒNG VỀ CON!”

“Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” (Mc 1,11)

Đọc tiếp »

8 Tháng Giêng   Chân Phước Angela ở Foligno   (1248-1309)

8 Tháng Giêng Chân Phước Angela ở Foligno (1248-1309)

"Ðức Kitô, Ðấng Cứu Chuộc Trần Gian, thấu suốt sự bí ẩn của con người và đã đi vào 'tâm hồn' chúng ta một cách độc đáo vô song..."

Đọc tiếp »

7 Tháng Giêng   Thánh Raymond ở Penafort   (1175 - 1275)

7 Tháng Giêng Thánh Raymond ở Penafort (1175 - 1275)

  Thánh Raymond là một luật gia và là nhà giáo luật. 

Đọc tiếp »

6 Tháng Giêng   Chân Phước Andre Bessette   (1845 - 1937)

6 Tháng Giêng Chân Phước Andre Bessette (1845 - 1937)

Khi Alfred Bessette đến tu hội Các Thầy Thánh Giá vào năm 1870, anh mang theo tờ giấy giới thiệu của cha xứ viết rằng, "Tôi gửi đến các thầy một vị thánh."

Đọc tiếp »

5 Tháng Giêng    Thánh Gioan Neumann   (1811 - 1860)

5 Tháng Giêng Thánh Gioan Neumann (1811 - 1860)

Thánh Gioan Neumann sinh trưởng ở Bohemia.

Đọc tiếp »

4 Tháng Giêng   Thánh Elizabeth Ann Seton   (1774 - 1821)

4 Tháng Giêng Thánh Elizabeth Ann Seton (1774 - 1821)

 Thánh Elizabeth Seton chỉ có hai điều thành tâm: từ bỏ ý riêng để theo thánh ý Thiên Chúa, và yêu quý Bí Tích Thánh Thể. 

Đọc tiếp »

AI TÌM VÀ TÌM AI?

AI TÌM VÀ TÌM AI?

“Đức vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu?” (Mt 2,2)

Đọc tiếp »

1 Tháng Giêng Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa

1 Tháng Giêng Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa

Ðức Maria đóng một vai trò quan trọng trong sự Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa.

Đọc tiếp »

16 Tháng Mười Hai Chân Phước Philip Siphong và Các Bạn (c. 1940)

16 Tháng Mười Hai Chân Phước Philip Siphong và Các Bạn (c. 1940)

Trong nhiều thế kỷ, các nhà truyền giáo ở Xiêm (bây giờ là Thái Lan) không những được nhân nhượng nhưng còn được tiếp đón niềm nở bởi quốc gia đa số theo Phật Giáo. Các quốc gia khác ở vùng Viễn Ðông không được như vậy, và nhiều nhà truyền giáo đã chịu tử đạo.

Đọc tiếp »

ĐẾN ĐỂ LÀM CHỨNG

ĐẾN ĐỂ LÀM CHỨNG

“Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gio-an. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.” (Ga 1,6-7)

Đọc tiếp »

ĐẾN ĐỂ LÀM CHỨNG

ĐẾN ĐỂ LÀM CHỨNG

“Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gio-an. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.” (Ga 1,6-7)

Đọc tiếp »

12 Tháng Mười Hai Lễ Ðức Mẹ Guadalupe

12 Tháng Mười Hai Lễ Ðức Mẹ Guadalupe

Một Thánh Lễ để vinh danh Ðức Mẹ Guadalupe đã có từ thế kỷ 16. Niên sử của thời đại đó kể cho chúng ta biết câu chuyện sau đây.

Đọc tiếp »

Trang: << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>