PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

21 Tháng Năm Thánh Crispin ở Viterbo  (1668 -- 1750)

21 Tháng Năm Thánh Crispin ở Viterbo (1668 -- 1750)

Gia đình nhân loại thường bị "cám dỗ bởi quyền tự trị lầm lạc, vì từ chối các giá trị Phúc Âm...

Đọc tiếp »

19 Tháng Năm Thánh Giáo Hoàng Celestine V (1215 -- 1296)

19 Tháng Năm Thánh Giáo Hoàng Celestine V (1215 -- 1296)

Thánh Celestine, tên thật là Phêrô Morrone, sinh trong một gia đình nghèo ở nước Ý và ngài là thứ mười một trong gia đình mười hai người con...

Đọc tiếp »

17 Tháng Năm Thánh Paschal Baylon (1540 - 1592)

17 Tháng Năm Thánh Paschal Baylon (1540 - 1592)

Việc cầu nguyện trước Thánh Thể chiếm nhiều thời giờ và năng lực của Thánh Phanxicô. 

Đọc tiếp »

16 Tháng Năm Thánh Simon Stock (1165 - 1265)

16 Tháng Năm Thánh Simon Stock (1165 - 1265)

Thánh Simon Stock sinh ở Kent, nước Anh năm 1165.

Đọc tiếp »

15 Tháng Năm Thánh Isidore (1070 - 1130)

15 Tháng Năm Thánh Isidore (1070 - 1130)

Đời sống thanh bạch là con đường dẫn đến sự thánh thiện và hạnh phúc.

Đọc tiếp »

14-5 Thánh Matthias, Tông Ðồ

14-5 Thánh Matthias, Tông Ðồ

Chúng ta chỉ biết đến thánh Matthias qua bài tường thuật về các tông đô chọn lựa ngài thế chỗ cho Giuđa sau ngày Chúa về Trời.

Đọc tiếp »

Hãy nhìn lên Mẹ Maria

Hãy nhìn lên Mẹ Maria

 Tất cả niềm tín thác của chúng ta đều ở nơi Mẹ Maria...

Đọc tiếp »

12 Tháng Năm Thánh Nereus và Thánh Achilleus (thế kỷ I)

12 Tháng Năm Thánh Nereus và Thánh Achilleus (thế kỷ I)

Đức tin đã chiến thắng sự sợ hãi cái chết.

Đọc tiếp »

11 Tháng Năm Thánh Y-Nhã ở Laconi (1701 - 1781)

11 Tháng Năm Thánh Y-Nhã ở Laconi (1701 - 1781)

Lòng thương yêu tha nhân đã trở nên phần thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của thầy Y-Nhã.

Đọc tiếp »

9/5 – THÁNH CATARINA BÔLÔNHA, TRINH NỮ (1413-1463)

9/5 – THÁNH CATARINA BÔLÔNHA, TRINH NỮ (1413-1463)

Thánh Catarina sống phụng sự Chúa trong sự ẩn dật. Bà sinh tại Bologna. Bà là nữ tu Dòng Thánh Clara khó nghèo.

Đọc tiếp »

8 Tháng Năm Chân Phước Waldo  (c. 1320)

8 Tháng Năm Chân Phước Waldo (c. 1320)

Waldo, còn được gọi là Vivaldo hay Ubaldo, là môn đệ của một linh mục thánh thiện, Cha Bartolo, cả hai quê quán ở miền bắc nước Ý. 

Đọc tiếp »

7 Tháng Năm Chân Phước Rose Venerini (1656 - 1728)

7 Tháng Năm Chân Phước Rose Venerini (1656 - 1728)

Chân Phước Rose sinh ở Viterbo, Ý Ðại Lợi, năm 1656.

Đọc tiếp »

6 Tháng Năm   Chân Phước Gerard ở Lunel   (thế kỷ 13)

6 Tháng Năm Chân Phước Gerard ở Lunel (thế kỷ 13)

 Gerard sinh trong một gia đình quyền quý ở miền nam nước Pháp. Ngay từ nhỏ ngài rất đạo đức -- khi mới năm tuổi, ngài đã xin mặc áo dòng Ba Phanxicô.

Đọc tiếp »

4 Tháng Năm   Thánh Peregrine   (1265 -- 1345)

4 Tháng Năm Thánh Peregrine (1265 -- 1345)

  Thánh Peregrine sinh ở Forli, nước Ý, và là quan thầy của những người bị đau khổ vì bệnh ung thư, bệnh AIDS (SIDA) và các căn bệnh trầm trọng khác.

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>