PHỤNG VỤ CHƯ THÁNH

Ngày 29 Tháng 3 Chân Phước Ludovico ở Casoria. Thánh Jonas và Thánh Barachisius

Ngày 29 Tháng 3 Chân Phước Ludovico ở Casoria. Thánh Jonas và Thánh Barachisius

Chân Phước Ludovico ở Casoria sinh ở Casoria (gần Naples), Arcangelo Palmentieri là thợ đóng bàn ghế trước khi gia nhập dòng Anh Em Hèn Mọn năm 1832, và lấy tên là Ludovico. 

Đọc tiếp »

Ngày 28 Tháng 3 Thánh Tutilo (c. 915)

Ngày 28 Tháng 3 Thánh Tutilo (c. 915)

Tutilo sinh vào cuối thế kỷ thứ chín và đầu thế kỷ thứ mười. Ngài theo học ở đan viện Biển Ðức Thánh Gall.

Đọc tiếp »

Ngày 27 Tháng 3 Chân Phước Phanxicô "di Bruno" (1825 - 1888)

Ngày 27 Tháng 3 Chân Phước Phanxicô "di Bruno" (1825 - 1888)

Phanxicô sinh ở miền bắc nước Ý, là người con út trong gia đình quý tộc có 12 người con...

Đọc tiếp »

Ngày 25 Tháng 3 Lễ Truyền Tin

Ngày 25 Tháng 3 Lễ Truyền Tin

Lễ Truyền Tin có từ thế kỷ thứ tư hoặc thứ năm. Ý nghĩa chính của lễ là sự Nhập Thể.

Đọc tiếp »

Ngày 24 Tháng 3 Thánh Catarina ở Genoa (1447 - 1510)

Ngày 24 Tháng 3 Thánh Catarina ở Genoa (1447 - 1510)

Thánh Catarina sống trong khu nhà thương ở Genoa để chăm sóc bệnh nhân, thi hành đức bác ái. 

Đọc tiếp »

Ngày 23 Tháng 3 Thánh Turibius ở Mogrovejo (1538 - 1606)

Ngày 23 Tháng 3 Thánh Turibius ở Mogrovejo (1538 - 1606)

Thánh Turibius là vị thánh đầu tiên nổi tiếng ở Tân Thế Giới, phục vụ Thiên Chúa ở Peru, Nam Mỹ trong 26 năm.

Đọc tiếp »

Ngày 22 Tháng 3 Thánh Benvenutus ở Osimo (c. 1282)

Ngày 22 Tháng 3 Thánh Benvenutus ở Osimo (c. 1282)

Thánh Benvenutus xuất phát từ dòng họ Scotivoli nổi tiếng ở Ancona, Ý Ðại Lợi.

Đọc tiếp »

Ngày 21 Tháng 3 Chân Phước Gioan ở Parma (1209 - 1289)

Ngày 21 Tháng 3 Chân Phước Gioan ở Parma (1209 - 1289)

Là bề trên cả thứ bảy của Dòng Phanxicô, Chân Phước Gioan nổi tiếng về những cố gắng nhằm khôi phục linh đạo nguyên thủy của Dòng sau khi Thánh Phanxicô Assisi từ trần.

Đọc tiếp »

Ngày 19 Tháng 3 Thánh Giuse

Ngày 19 Tháng 3 Thánh Giuse

Thánh Giuse là quan thầy của Giáo Hội hoàn vũ...

Đọc tiếp »

18/3 Thánh Cyril ở Giêrusalem (315? - 386)

18/3 Thánh Cyril ở Giêrusalem (315? - 386)

Ðức Cyril sống an bình tám năm ở Giêrusalem và từ trần năm 386, khi ngài khoảng bảy mươi tuổi.

Đọc tiếp »

17/3 Thánh Patrick (389?-461?)

17/3 Thánh Patrick (389?-461?)

Trong 40 năm rao giảng và hoán cải, ngài đã làm nhiều phép lạ và đã viết Confessio nói về tình yêu của ngài dành cho Thiên Chúa.

Đọc tiếp »

15/3 Thánh Louise de Marillac (c. 1660)

15/3 Thánh Louise de Marillac (c. 1660)

Thánh Louise sinh ở Ferrieres-en-Brie gần Meux, nước Pháp,

Đọc tiếp »

14/3 Thánh Maximilian (c. 295)

14/3 Thánh Maximilian (c. 295)

Bị điệu ra trước quan thống đốc Dion, Thánh Maximilian từ chối không chịu gia nhập đạo quân La Mã với lý luận như sau, "Tôi là Kitô Hữu, tôi không thể làm sự dữ, tôi không thể phục vụ trong quân đội."

Đọc tiếp »

12/3 Chân Phước Angela Salawa (1881 - 1922)

12/3 Chân Phước Angela Salawa (1881 - 1922)

"Lạy Chúa, con sống bởi thánh ý Chúa. Chết hay sống là tùy thuộc ý Chúa muốn; xin gìn giữ con vì Chúa có thể làm điều ấy."

Đọc tiếp »

11/3 Thánh Gioan Ogilvie (1579 - 1615)

11/3 Thánh Gioan Ogilvie (1579 - 1615)

Thánh Gioan Ogilvie sinh trong một gia đình Tô Cách Lan mà nửa Công Giáo, nửa Tin Lành...

Đọc tiếp »

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>