NƯỚC TRỜI LỚN MẠNH

13 / 06/ 2021, 02:06:46

“Nước Thiên Chúa giống như hạt cải…” (Mc 4,31)

 

Suy niệm: Giống như những hiện tượng tự nhiên, Nước Trời cũng theo những qui luật của sự phát triển, giống như hạt giống nảy mầm, mọc thành cây lớn. Hạt cải ban đầu nhỏ tí, dần dần phát triển thành một cây đại thụ không phải chỉ vì lợi ích của chính mình, mà dưới những tán lá xum xuê của nó, những chú chim trời bé bỏng có thể đến nương náu. Giáo Hội không cần phải rửa tội cho hết mọi người mới là hoàn thành sứ mạng truyền giáo. Hội Thánh đã truyền giáo và lớn mạnh ngay khi trung thành sống và rao giảng những giá trị cao cả của Tin Mừng để xây dựng một nền văn minh tình thương trên trái đất này. Phải chăng những cơ chế xã hội dựa trên nền tảng luân lý của Tin Mừng, những con người sống theo lương tâm ngay chính đã là những ki-tô hữu vô danh và đã thuộc về Nước Trời mặc dù chưa phải là thành phần của Hội Thánh hữu hình thông qua Bí tích Rửa tội?

 

Mời Bạn: Bạn có nhận thấy biết bao nhiêu giá trị Tin Mừng đang góp phần biến đổi xã hội ngày càng trở nên công bằng nhân ái hơn không? Đó chính là hoạt động truyền giáo sâu xa nhất và căn bản nhất. Trong khi làm ăn sinh sống, học tập, vui chơi, trong những công tác nghiệp vụ chuyên môn, nếu bạn luôn cố gắng hoàn thành cách tốt nhất để thực thi lời Chúa dạy, thì bạn đang truyền giáo rồi đấy.

 

Chia sẻ: Bạn có giải pháp cụ thể nào để đưa một giá trị Tin Mừng (công bằng, tha thứ, khiết tịnh, v.v.) vào trong đời sống xã hội?

 

Sống Lời Chúa: Tâm niệm: “Mỗi khi ra khỏi nhà để đi làm, (đi học…) là tôi bắt đầu lên đường truyền giáo.”

 

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.


Nguồn: thanhlinh.net
Tag:

Các tin đã đưa ngày: