Noel là lễ của việc tạo thành được phục hồi

23 / 12/ 2015, 11:12:21

Theo thị kiến của thánh Grêgôriô, trong thông điệp của ngày lễ Noel, chuồng bò biểu hiện cho trái đất bị xử thô bạo. Đức Kitô đã không tái thiết một dinh thự. Người đã đến để đem lại cho việc tạo dựng, cho vũ trụ, vẻ đẹp và phẩm giá của nó: Đó là điều được gán cho lễ Noel và làm cho các thiên thần vui mừng. Trái đất đã được phục hồi chính bởi sự kiện được mở ra cho Thiên Chúa, tìm lại được ánh sáng thật của nó; và trong sự hài hòa giữa ý muốn của con người và ý muốn của Thiên Chúa, trong sự hiệp thông giữa trên cao và dưới thấp, nó tìm lại được vẻ đẹp và phẩm giá của nó.

Cũng vậy, lễ Noel là một lễ của việc tạo thành được phục hồi. Từ bối cảnh này, các Tổ Phụ diễn giải bài ca các thiên thần trong Đêm rất thánh: Đó là diễn tả niềm vui phát sinh từ sự kiện trên cao và dưới thấp, trời và đất hiệp thông với nhau; rằng con người lại tái kết hợp với Thiên Chúa. Theo các Tổ Phụ, bài ca mà từ nay các thiên thần và con người có thể cùng nhau hát lên, là một phần của bài ca về Noel của các thiên thần; cũng chính vì thế mà vẻ đẹp của vũ trụ nói lên vẻ đẹp của bài hát ca ngợi. Bài ca Phụng Vụ - theo các Tổ Phụ - có một giá trị đặc biệt, vì kết hiệp bài ca của trái đất với ca đoàn trên trời.

 

Tác giả: Đức Giáo hoàng Bênêdictô XVI
Nguồn: http://tinmung.net
Tag:

Các tin đã đưa ngày: