Ngoại trưởng Toà Thánh: Toà Thánh muốn dệt một cuộc đối thoại tích cực với thế giới

22 / 04/ 2024, 03:04:06

Ngày 19/4, tham gia sự kiện “Ngày Pháp luật” do Tổng Giáo Phận Pescara-Penne của Ý tổ chức, Đức Tổng Giám Mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Toà Thánh nhấn mạnh rằng “Toà Thánh muốn dệt một cuộc đối thoại tích cực với thế giới, ở cấp độ thể chế”, và “Giáo hội quan tâm đến con người ở mọi cấp độ”.

Trong bài tham luận với tựa đề “Toà Thánh và Luật Quốc tế-Kinh nghiệm”, trước hết Đức Tổng Giám Mục nhắc lại rằng hợp tác vào việc thăng con người toàn diện là mục tiêu của Toà Thánh trong cộng đồng quốc tế, nơi mà với tư cách chủ thể luật, Toà Thánh mong muốn ủng hộ ý tưởng chung sống, kết quả của các quan hệ đúng, tôn trọng các quy tắc quốc tế, bảo vệ các quyền cơ bản của con người, bắt đầu từ những người rốt cùng, những người dễ bị tổn thương nhất.

Ngoại trưởng Toà Thánh nhấn mạnh rằng Toà Thánh muốn dệt một cuộc đối thoại tích cực với thế giới, ở cấp độ thể chế, và quan tâm đến con người ở mọi cấp độ. Do đó, một trong những đặc điểm của Toà Thánh là tính trung lập, bởi vì Giáo hội không có biên giới. Điều này cho phép Giáo hội trong các trường hợp tranh chấp quốc tế có thể đưa ra các giải pháp tối ưu cho hoà bình.

Liên quan đến các hoạt động trung gian mà Toà Thánh đang thực hiện cho cộng đồng quốc tế, Đức Tổng Giám Mục tập trung vào hoạt động nhân đạo vẫn đang được tiến hành, đó là “ủng hộ việc hồi hương của các trẻ em Ucraina”, đồng thời hy vọng các thủ tục sẽ được đẩy nhanh và niềm tin giữa các bên sẽ gia tăng. Ngài nói: “Từ khi chiến sự bắt đầu, Toà Thánh không ngừng hoạt động, và có những nỗ lực khác nhau trước khi chiến tranh bùng nổ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đối thoại giữa các bên, phù hợp với luật quốc tế và toàn vẹn lãnh thổ, để duy trì các cuộc nói chuyện giữa hai nước và mời họ đi đến một giải pháp đàm phán.

Đi vào tình hình cụ thể của các trẻ em Ucraina bị đưa sang Nga, Ngoại trưởng Toà Thánh cho biết vẫn khó xác định tình hình của nhiều em trong số này. Ngài cũng nhấn mạnh tính chất ngoại giao công việc của Đức Hồng Y Zuppi. Đây là một hành động ủng hộ nhân đạo đối với các trẻ em trong các lãnh thổ có xung đột vũ trang, được tiến hành với sự phối hợp không chỉ giữa Toà Thánh nhưng còn với hai Sứ thần Toà Thánh có liên quan. Vấn đề này cũng được Qatar, Unicef và một số tổ chức phi chính phủ theo đuổi, nhưng hiện tại những nỗ lực này chỉ là bổ sung.

Đức Tổng Giám Mục cho biết, thực tế, sau các cuộc đàm phán với chính quyền dân sự Nga và Ucraina, danh sách các trẻ em đã được trao đổi. Các nhóm làm việc ổn định đã được thiết lập để liên lạc với sự tham gia của các Đại diện Toà Thánh, và sau đó việc trao đổi thông tin thường xuyên đã bắt đầu. Chính hai Toà Sứ thần đã tạo điều kiện cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Hồng Y Zuppi và chính quyền dân sự hai bên và sau đó thực hiện việc hồi hương các trẻ em.

Ngài cũng thú nhận rằng vẫn còn nhiều khó khăn, đồng thời đề cập đến tính chất phức tạp của việc cung cấp thông tin chính xác về các em ở cả hai bên và số các em hồi hương vẫn còn ít.

Tác giả: Vatican News
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2024-04/ngoai-truong-toa-thanh-toa-thanh-doi-thoai-tich-cuc-the-gioi.html
Tag:

Các tin đã đưa ngày: