Ngày 09 tháng 12 KỶ NIỆM CUNG HIẾN VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG SÀI GÒN lễ kính

08 / 12/ 2023, 11:12:43

Ca nhập lễ

Từ thánh điện, Thiên Chúa tỏ ra

Người là Đấng khả tôn khả uý.

Chính Người là Thiên Chúa Ít-ra-en.

Đấng ban tặng cho dân dũng lực uy quyền.

Xin chúc tụng Thiên Chúa.

Bài đọc 1

 

Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân.

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

1Đức Chúa phán như sau : Hãy tuân giữ điều chính trực,
thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới,
và đức công chính của Ta sắp được biểu lộ.

6Người ngoại bang nào gắn bó cùng Đức Chúa
để phụng sự Người và yêu mến Thánh Danh,
cùng trở nên tôi tớ của Người,
hết những ai giữ ngày sa-bát mà không vi phạm,
cùng những ai tuân thủ giao ước của Ta,

7đều được Ta dẫn lên núi thánh
và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của Ta.
Trên bàn thờ của Ta, Ta sẽ ưng nhận
những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dâng,
vì nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân.

Đáp ca

Đ.Lạy Chúa Tể càn khôn,
cung điện Ngài xiết bao khả ái.

3Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi
mong tới được khuôn viên đền vàng.
Cả tấm thân con cùng là tấc dạ
những hướng lên Chúa Trời hằng sống
mà hớn hở reo mừng.

Đ.Lạy Chúa Tể càn khôn,
cung điện Ngài xiết bao khả ái.

4Lạy Chúa Tể càn khôn
là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ,
ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm,
cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con
bên bàn thờ của Chúa !

Đ.Lạy Chúa Tể càn khôn,
cung điện Ngài xiết bao khả ái.

5Phúc thay người ở trong thánh điện
họ luôn luôn được hát mừng Ngài.
10Lạy Chúa là khiên mộc chở che,
xin thương xem nhìn đến
gương mặt đấng Ngài đã xức dầu.

Đ.Lạy Chúa Tể càn khôn,
cung điện Ngài xiết bao khả ái.

11Một ngày tại khuôn viên thánh điện
quý hơn cả ngàn ngày.
Thà con ở cổng đền Thiên Chúa
vẫn còn hơn sống trong trại ác nhân !

Đ.Lạy Chúa Tể càn khôn,
cung điện Ngài xiết bao khả ái.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Trong nhà Thầy, hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng

 

Những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

19 Khi ấy, có người phụ nữ Sa-ma-ri nói với Đức Giê-su : “Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ ... 20 Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này ; còn các ông lại bảo : Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa.” 21 Đức Giê-su nói với chị : “Này chị, hãy tin tôi : đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem. 22 Các người thờ Đấng các người không biết ; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái. 23 Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. 24 Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.”

Ca hiệp lễ

Anh em là đền thờ của Thiên Chúa,

và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em.

Đền thờ của Thiên Chúa là nơi thánh,

và đền thờ ấy là chính anh em.

 


Nguồn: https://ktcgkpv.org/readings
Tag:

Các tin đã đưa ngày: