MỤC TỬ VÀ ĐOÀN CHIÊN

24 / 04/ 2021, 03:04:19

MỤC TỬ VÀ ĐOÀN CHIÊN

 

“Tôi chính là Mục tử nhân lành, Tôi biết chiên của Tôi và  chiên của Tôi biết Tôi.” (Ga 10,14)

 

Suy niệm: Mọi người đã được rửa tội đều được mời gọi làm chứng cho Tin Mừng, rao giảng Tin Mừng, nhưng có một số người được Chúa đặc biệt sai đi để dấn thân triệt để hơn cho đoàn chiên Chúa: những người sống đời tu. Thay vì xây dựng tổ ấm như bao người trẻ khác, họ muốn con tim mình được trọn vẹn thuộc về Chúa, để việc phụng sự Ngài và phục vụ đoàn chiên. Vì thế, giữa đoàn chiên và người mục tử có những mối dây thân thiết, những nghĩa vụ tương ứng. Đoàn chiên biết người mục tử để luôn tôn trọng, thông cảm với những mỏng dòn yếu đuối của một con người, nhất là có tinh thần xây dựng, giúp mục tử chu toàn nhiệm vụ thánh của mình; ngược lại, người mục tử cũng phải đối xử với đoàn chiên cách nhân từ, khoan hậu, sống chết với đoàn chiên như Thầy của mình. Đoàn chiên cố gắng sống đạo tốt và cầu nguyện để Giáo Hội có được những mục tử như lòng Chúa mong ước.

 

Mời Bạn: Hãy nâng đỡ các linh mục, tu sĩ, bằng lời cầu nguyện, bằng sự hỗ trợ, để họ sống xứng đáng là những mục tử nhân lành như Chúa Giê-su.

 

Chia sẻ: Bạn có ưu tư khi thấy con số linh mục, tu sĩ trong Giáo Hội ngày càng giảm sút?

 

Sống Lời Chúa: Hôm nay tôi sẽ sốt sắng cầu nguyện cho có nhiều bạn trẻ đáp lại lời Chúa mời gọi sống đời tu.

 

Cầu nguyện: Hát hoặc đọc: “Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán: ‘Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt.’ Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành, để Nước Chúa rộng lan khắp nơi. Xin Chúa ban cho đoàn chúng con nên tông đồ thiện toàn mở Nước Chúa Trời”.


Nguồn: https://www.thanhlinh.net/node/146259
Tag:

Các tin đã đưa ngày: