MỘT SỐ CÂU HỎI CƠ BẢN VỀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ

31 / 03/ 2021, 07:03:18

BÀI 38 –   BÍ TÍCH THÁNH THỂ

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.
Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây,
để cho thế gian được sống” (Ga 6,51).

267.   H.   Bí tích Thánh Thể là gì?

T.   Là bí tích Chúa Giêsu đã lập, để tiếp tục lễ hy sinh trên Thánh giá và để ban Mình Máu Ngài, làm của ăn nuôi sống chúng ta. [271]

268.   H.   Chúa Giêsu đã lập Bí tích Thánh Thể khi nào?

T.   Chúa Giêsu đã lập Bí tích Thánh Thể trong Bữa Tiệc Ly, trước khi ra đi chịu chết. [272]

269.   H.   Chúa Giêsu đã lập Bí tích Thánh Thể thế nào?

T.   Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: “Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn: vì này là mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con”. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén rượu, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: “Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống: vì này là chén máu Thầy, máu Giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy (Kinh nguyện Thánh Thể II). [273]

270.   H.   Bí tích Thánh Thể có ý nghĩa gì trong đời sống Kitô giáo?

T.   Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và tột đỉnh của toàn bộ đời sống Kitô giáo, chứa đựng tất cả kho tàng thiêng liêng của Hội Thánh là chính Đức Kitô, Chiên Vượt Qua của chúng ta. [274]

271.   H.   Trong Cựu ước, Bí tích Thánh Thể được báo trước bằng hình ảnh nào?

T.   Trong Cựu ước, Bí tích Thánh Thể được báo trước bằng bữa tiệc Vượt qua mà người Do Thái cử hành hằng năm với bánh không men, để ghi nhớ cuộc giải thoát khỏi Ai Cập. [276]

272.   H.   Trong Tân ước, Chúa Giêsu đã làm cho bữa tiệc Vượt qua của người Do Thái nên trọn thế nào?

T.   Trong bữa tiệc Vượt qua của người Do Thái, Chúa Giêsu cử hành cuộc Vượt qua của Ngài bằng cách hiện diện trong bí tích, để trở nên Mình và Máu Ngài làm của ăn thức uống nuôi sống chúng ta và cho chúng ta tham dự vào cuộc Vượt qua của Ngài. [287]

273.   H.   Khi cử hành Bí tích Thánh Thể, Hội Thánh tưởng niệm hy tế của Chúa Giêsu thế nào?

T.   Khi cử hành Bí tích Thánh Thể, Hội Thánh không chỉ nhớ lại mà còn làm cho hiện diện và hiện tại hóa hy tế Thập giá được Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha một lần thay cho tất cả. [280]

 

Tác giả: Trích BẢN HỎI THƯA - SÁCH GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO - Ủy ban Giáo lý đức tin biên soạn
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: