ỦY BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN

TRỰC THUỘC HĐGM VIỆT NAM

 

Địa chỉ: Phòng số 307, Văn Phòng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, 72/12 Trần Quốc Toản, Q.3, Tp.HCM

Tel: +84.8.38208715; 

Email: vpubgldt@gmail.com;

Websites: www.giaolyductin.net

                  www.giaolyductin.com

                   www.giaolyductin.org