Lễ Hiển Linh - Hãy bừng sáng! Hãy trở nên ánh sáng!

07 / 01/ 2024, 03:01:26

 

Tất cả mọi người, ngay cả những ai đang bước đi trong bóng tối, đều khao khát ánh sáng... Các nhà chiêm tinh, khi phủ phục trước Đấng Cứu Thế, bên Mẹ Maria và thánh Giuse, đã là khởi điểm cho Giáo hội sơ khai, để qui tụ cả Israel lẫn các dân tộc vào trong cùng một thân thể. Chiếu tỏa ánh sáng của Thiên Chúa, đó cũng là sứ vụ của Giáo hội. ơn gọi của Giáo hội là hướng đến những ai đang kiếm tìm trong đêm tối. Mọi người, mọi dân tộc, đều có chỗ đứng trong Giáo hội. Tất cả các dân tộc đều làm cho Hội thánh thêm phong phú khi mang đến kho tàng văn hoá của mình để dâng tiến "Vua dân Do thái", và cũng là vua của họ.

"Hỡi Giêrusalem, hãy đứng lên!", như lời ngôn sứ hô hào. "Hãy ngước mắt nhìn tứ phía: tất cả đều tập họp, kéo đến với ngươi... " Cái nhìn của ngôn sứ vượt quá hẳn một thực tại chắc chắn là chán nản đối với những người đương thời của ông. Chúa Giêsu cũng sẽ nói với các môn đệ: "Hãy ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái" (Ga 4). Liệu chúng ta có còn tin như thế không? Liệu chúng ta có thể trông thấy chăng, chung quanh ta những người đang "tập họp đến", hay ta chỉ nhìn thấy "bóng tối bao trùm mặt đất"? Khi chịu phép thánh tẩy, chúng ta được ban cho một ngọn nến. Ngọn nến đó là dấu chỉ của ánh lửa soi sáng tâm hồn chúng ta. Vậy chúng ta hãy chiếu tỏa ánh sáng của Đức Kitô.

 

Tác giả: Jean-François Lefebvre
Nguồn: http://tinmung.net
Tag:

Các tin đã đưa ngày: