KHAO KHÁT CHÚA THÁNH THẦN

22 / 05/ 2021, 04:05:10

Suy niệm: Nếu như có một ngày các linh mục đồng loạt xách va-li rời khỏi giáo xứ; giáo dân gia nhập các đoàn thể Công giáo chỉ để mua vui; mỗi lần cầu nguyện, các Ki-tô hữu cảm thấy khó khăn vì Thiên Chúa với họ thật ngàn trùng xa cách và xa lạ; Đức Giê-su chỉ là một nhân vật của quá khứ, xa xưa; các sách Tin Mừng với những dòng chữ chết khô, đọc mãi chẳng thấy một sức mạnh nào; các tu sĩ hoạt động trong các bệnh viện, trại phong... chán nản trước các công việc nhàm chán mỗi ngày; Giáo Hội như một bảo tàng viện gồm những nghi thức cũ kỹ lạc hậu... thì đó là một ngày không có Chúa Thánh Thần. May mắn thay, ngày ấy đã không xảy ra! Vì từ ngày Hiện xuống trên các tông đồ, Chúa Thánh Thần luôn ở mãi trong thế giới.

 

Mời Bạn: Ghi nhớ lời của Charles Spurgeon, một nhà truyền giáo nổi tiếng của Mỹ: “Nếu chúng ta không có Thánh Thần, chúng ta nên đóng cửa các nhà thờ. Nếu các giáo sĩ không có Thánh Thần, tốt hơn họ đừng rao giảng Lời Chúa và giáo dân nên ở nhà mà ngủ”. Thế nhưng, có Thánh Thần, mọi sự đã đổi khác. Bạn có nhận ra sự hiện diện âm thầm và mạnh mẽ của Thánh Thần trong đời bạn không?

 

Chia sẻ: Làm thế nào để nhận ra sự hiện diện tác động của Thánh Thần?

 

Sống Lời Chúa: Bắt đầu một ngày sống với một tư tưởng tích cực: khao khát những giá trị Tin Mừng, khao khát một cuộc sống người môn đệ Chúa Ki-tô. Nhờ sự khao khát này, Thánh Thần sẽ đến, đem lại hứng khởi cho cuộc sống.

 

Cầu nguyện: Sốt sắng đọc kinh “Cúi xin Chúa sáng soi”.

 


Nguồn: https://www.thanhlinh.net/node/146898
Tag:

Các tin đã đưa ngày: