HƯỚNG ĐẾN ĐẠI HỘI GIÁO LÝ TOÀN QUỐC LẦN VI (21-24/8/2023)

18 / 08/ 2023, 10:08:55

Từ cuộc họp của Ủy ban Giáo lý Đức Tin vào sáng 17/5/2020 tại Trung Tâm Mục Vụ Saigon, tổ Giáo lý đã họp nhau để nghe giới thiệu về bản Hướng dẫn việc Dạy Giáo lý năm 2020 (HD.DGL 2020) của Hội đồng Giáo hoàng Cổ võ cho Tân Phúc Âm hóa, nay là Phân bộ Tân Phúc Âm hóa, và bàn thảo về nội dung của Đại hội Giáo lý Toàn quốc (ĐH.GLTQ) lần VI. Trong cuộc ấy, có hai ý kiến được nêu ra: một là dành Đại Hội VI cho việc học hỏi HD.DGL 2020; hai là tiếp tục vấn đề đào tạo giáo lý viên của Đại Hội lần thứ V tại Xuân Lộc, cụ thể là thống nhất về lộ trình, nội dung và phương thức đào tạo giáo lý viên trong lãnh vực kiến thức và kỹ năng. Kết quả là có sự dung hợp cả hai ý kiến: vừa trình bày HD.DGL 2020 như một định hướng mới; vừa tiếp tục bàn thảo về việc đào tạo kiến thức và kỹ năng cho giáo lý viên, cụ thể là bốn phần trong sách Giáo lý của Hội Thánh Công GIáo và hai môn chuyên biệt của việc dạy giáo lý là Thánh Kinh và Sư phạm Giáo lý.

Đến cuộc họp trù bị cho Đại Hội được tổ chức vào ngày 25-26/10/2022 tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu (Vũng tàu) với sự tham dự của đại diện 23/27 giáo phận, thì lúc này nhịp sống của Giáo hội là hoạt động của THĐGM XVI với chủ đề “Hiệp hành : hiệp thông - tham gia - sứ vụ”, do đó, các tham dự viên cảm thấy không thể dửng dưng với mối bận tâm của GH trong việc đào tạo giáo dân – trong đó, có giáo lý viên – thành những con người hiệp hành. Kết quả là chủ đề “Giáo lý viên : con người hiệp hành” và câu Lời Chúa “Các Tông đồ ra đi… có Chúa cùng hoạt động với các ông” (Mc 16,20) đã được chọn làm ý lực của Đại Hội, theo đó các đề tài thuyết trình cũng như thuyết trình viên được chọn như chúng ta thấy trong chương trình Đại Hội.

Vậy đâu là đường hướng chủ đạo của Đại Hội có khả năng liên kết giữa Hiệp Thông của Đại Hội V và Hiệp Hành của Đại Hội VI cũng như giữa việc trình bày bản HDDGL 2020 với các đề tài khác liên quan đến hiệp hành trong Đại Hội? Thưa rằng Hiệp Thông là nền tảng của Hiệp Hành mà thể hiện của nó là “tham gia và thực thi sứ vụ”. Do đó, có thể nói qua Đại Hội V chúng ta đã tập chú vào cấu tố thứ nhất là Hiệp Thông một trong ba cấu tố của Hiệp Hành, và Đại Hội này tập chú vào hai cấu tố còn lại là “tham gia & thực thi sứ vụ” theo chỉ dẫn của bản HDDGL 2020.

Nói cách khác, việc đào tạo kiến thức và kỹ năng cho giáo lý viên không chỉ dừng lại trên bình diện kiến thức, mà còn giúp giáo lý viên có khả năng tham gia trong học tập và trong việc thực thi sứ vụ qua việc dạy lý. Bằng cách này, chúng ta vừa có thể thực hiện được Chỉ Dẫn 2020 về việc dạy giáo lý theo hướng “trở nên phòng thí nghiệm của đối thoại” (53-54) và đào tạo giáo lý viên trong ba chiều kích biết sống với (savoir être avec, savoir-vivre), chiều kích kiến thức (savoir) và chiều kích thành thạo (savor-faire)[1], vừa có thể thể hiện được tinh thần “hiệp hành” trong đào tạo giáo lý viên.

Được như thế, Đại Hội VI – với gợi ý của các thuyết trình viên và sự đóng góp của các tham dự viên trong phần thảo luận – mới có thể đưa ra một định hướng chung cho việc soạn thảo một giáo trình đào tạo chung như một cảm hứng cho việc đào tạo giáo lý viên trong các giáo phận.

 

Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền (Saigon)
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: