HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC KỲ I/2024: NGÀY I (15/4/2024)

16 / 04/ 2024, 04:04:20

WHĐ (15.04.2024) – Trong 4 phiên họp của ngày đầu tiên, Hội nghị đã lắng nghe Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng trình bày tổng hợp kết quả tiến trình Hiệp Hành của 27 giáo phận để chuẩn bị đúc kết cho Synod vào tháng 10 sắp tới. Đức cha Vinhsơn Nguyễn Văn Bản, Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh đệ trình bản Việt ngữ của các Sách Ngôn sứ và Hội nghị đã biểu quyết phê chuẩn bản dịch này.

Quý Đức cha cũng tiếp tục trao đổi thêm về Tông thư “Vos estis lux mundi”; thảo luận về Tuyên ngôn Fiducia supplicans được ban hành ngày 18/12/2023 và Thông cáo về Tuyên ngôn Fiducia supplicans của Bộ Giáo lý Đức tin phát hành ngày 4/1/2024.

Cuối ngày, quý Đức cha đã cùng Chầu Thánh Thể, do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh chủ sự, cử hành Phụng vụ Kinh Tối và họp theo Giáo tỉnh.

Tác giả: Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ - Hình ảnh: Ban Truyền thông Giáo phận Vĩnh Long
Nguồn: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/hoi-nghi-thuong-nien-hoi-dong-giam-muc-ky-i2024-ngay-i
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: