Hãy nhìn lên Mẹ Maria

13 / 05/ 2024, 02:05:49

 

   Tất cả niềm tín thác của chúng ta, bạn rất thân mến, đều ở nơi Mẹ Maria; và cho dù tôi bất xứng, tôi sẽ không ngừng chúc tụng Mẹ. Nếu như các bạn cần đến lòng thương xót, thì đây trong cung lòng Mẹ, lòng thương xót tràn đầy. Nếu như các bạn đi tìm chân lý, thì hãy cảm tạ Mẹ, bởi vì chân lý mà các bạn đang tôn thờ, được sinh ra từ dạ trinh thai của Mẹ. Nếu như các bạn tìm kiếm bình an, thì hãy cám ơn Mẹ, bởi Mẹ đã sinh ra cho các bạn sự bình an vượt mọi cảm tính. Nếu như các bạn đi tìm đức công chính, hãy coi chừng mình đang vô ơn với Mẹ, bởi từ trời cao, đức công chính đã đoái nhìn Mẹ qua trung gian lòng Mẹ. Nếu như quân thù gây sức ép khiến niềm tin các bạn chao đảo, hãy nhìn lên Mẹ, và niềm tin của các bạn sẽ vững chắc không gì lay chuyển nổi... Chính vì chúng ta mà Mẹ đã sinh ra Đấng Cứu Thế, nói cách khác, Mẹ đã làm Mẹ chính là vì chúng ta; một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, và một người con đã được ban tặng cho chúng ta.

Tác giả: Philippe Baud, La ruche de Cĩteaux-Adam de Perseigne, Lettres (Cerf)
Nguồn: http://tinmung.net
Tag:

Các tin đã đưa ngày: