HÀNH TRANG ĐƠN GIẢN

10 / 07/ 2021, 11:07:29

Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền dắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. (Mc 6,8-9)

 

Suy niệm: Chúa Giê-su sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng và chỉ thị cho các ông “không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy và đôi dép”. Phải bỏ lại đàng sau không chỉ những hành trang lỉnh kỉnh, mà cả những vật dụng hết sức cơ bản và thiết yếu cho cuộc sống cũng như cho hành trình sứ mạng. Chúa muốn dạy các tông đồ phải hoàn toàn tin tưởng, phó thác vào Chúa, chứ không cậy dựa vào những phương tiện của con người. Một lý do khác, đó là tính khẩn trương, cấp bách của sứ mạng: phải lên đường rao giảng ngay chứ không đợi đến lúc có đủ điều kiện, phương tiện mới loan báo Tin Mừng.

 

Mời Bạn: Quả thực, các phương tiện kỹ thuật giúp ích nhiều cho công cuộc loan báo Tin Mừng. Tuy nhiên, người tông đồ dễ rơi vào cạm bẫy ngọt ngào là giản lược việc loan báo thành việc phô diễn kỹ thuật hoặc trì hoãn các kế hoạch sứ mạng với lý do thiếu thốn các phương tiện. Là những ‘môn đệ thừa sai’, bạn được mời gọi đặt hết niềm tin tưởng vào Chúa và rao giảng Tin Mừng lúc thuận cũng như lúc nghịch.

 

Sống Lời Chúa: Tôi tập phân định dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để sử dụng những phương tiện giúp cho việc loan báo Tin Mừng và cũng sẵn sàng từ bỏ chúng nếu chúng kềnh càng ngáng trở sứ mạng.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, hành trang con mang theo trên đường sứ mạng là chính Chúa. Xin giúp con giữ tâm hồn đơn sơ, thanh thoát và luôn vững tin vào Chúa để loan báo Tin Mừng mọi lúc, mọi nơi.

 


Nguồn: thanhlinh.net
Tag:

Các tin đã đưa ngày: