GIỚI THIỆU Phần mềm Từ Điển Công Giáo

03 / 06/ 2020, 02:06:11

Tên chương trình: Phần mềm từ điển Công Giáo (Anh – Việt)

IDE: Visual Studio 2013 – WPF

Yêu cầu để chạy chương trình : .NET Framework v4.0

Coded by: Nguyễn Hoàng Bảo

Các tính năng:
+ Tra cứu hơn 10.000 thuật ngữ trong đạo Công Giáo
+ Cho phép người dùng thêm mới các thuật ngữ.
+ Xóa, sửa các thuật ngữ đã thêm.
– Không có phiên âm.
– Không có phát âm.


Nguồn: https://thinhviendaminh.net/phan-mem-tu-dien-cong-giao/
Tag:

Các tin đã đưa ngày: