GIỚI THIỆU LOGOS 08: MÔI SINH NHÂN BẢN TOÀN DIỆN

20 / 04/ 2022, 07:04:40

LỜI GIỚI THIỆU

LOGOS 8 - MÔI SINH NHÂN BẢN TOÀN DIỆN

 

Logos 08 tiếp cận chủ đề Môi sinh nhân bản toàn diện. Cụm từ “Môi sinh nhân bản toàn diện” có thể tổng lược toàn bộ nội dung giáo huấn môi sinh của Giáo hội, từ Thông điệp Rerum Novarum năm 1891 của Đức Thánh cha Lêô XIII, cho đến Thông điệp Laudato Si’ năm 2015 của Đức Thánh cha Phanxicô.

Nội dung ấy được Đức Phanxicô diễn đạt như sau: “Nền sinh thái toàn diện là một lời mời gọi hướng đến cái nhìn toàn diện về cuộc sống, khởi đi từ niềm xác tín rằng tất cả mọi thứ trong thế giới đều được liên kết với nhau và rằng, như đại dịch đã nhắc nhở chúng ta, chúng ta phụ thuộc lẫn nhau và cũng phụ thuộc vào mẹ đất của chúng ta. Từ cái nhìn này phát sinh nhu cầu tìm kiếm những cách thức khác để hiểu và đo lường sự phát triển, không chỉ giới hạn vào những chiều kích kinh tế, công nghệ, tài chính và sản phẩm thô, nhưng còn dành tầm quan trọng trung tâm cho các chiều kích đạo đức xã hội và giáo dục.”

Như thế, Giáo hội ước mong toàn thể nhân loại cùng chung xây đắp, không phải bất cứ môi sinh nào, nhưng là môi sinh nhân bản (nhân văn) toàn diện. Môi sinh ấy không gì khác hơn là môi trường sống an bình và hạnh phúc cho mọi loại thụ tạo, đặc biệt là loài người với các mối tương quan ân tình với Đấng Tạo Hóa, với chính bản thân, với tha nhân và với vạn vật trong thiên nhiên.

Vì thế, theo đường hướng của Thông điệp Laudato Si’, nội dung tập san này sẽ bắt đầu bằng những tiếp cận xã hội, chính trị, khoa học và triết học về môi sinh, để nhận ra thực tại môi sinh dang dở cần sự chung tay xây đắp của mọi người, với hai đóng góp của:

  • Lm. JB. Nguyễn Hữu Thy, OC., Học viện Công giáo Việt Nam: Bảo vệ môi sinh là hiện thực thiên ý;
  • Lm. Athanase Nguyễn Quốc Lâm, Đại Chủng Viện Minh Hòa: Oiko-nomia, mối ưu tư về mái nhà chung.

Tiếp theo là những tiếp cận lịch sử và thần học về giáo huấn của Giáo hội liên quan đến môi sinh, để nhận ra những đóng góp thiết thực của Giáo hội cho cộng đồng nhân loại, với các bài viết của:

  • ĐHY. Peter K. A Turkson, Nguyên Bộ trưởng Bộ Phát triển Toàn diện: Khái niệm chính yếu về Môi sinh Toàn diện và sự phát triển của nó trong Học thuyết Xã hội Công giáo;
  • Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính, Giáo phận Qui Nhơn: Từ sinh thái nhân văn đến sinh thái toàn diện.

Sau cùng là những tiếp cận giáo dục và linh đạo về môi sinh toàn diện, như những gợi ý thực hành cụ thể cho các tín hữu, với hai suy tư của:

  • Lm.  Giuse Huỳnh Văn Sỹ, Giáo phận Qui Nhơn: Giáo dục sinh thái toàn diện trong Laudato Si’;
  • Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn, Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn: Linh đạo món quà: một cách nhìn về linh đạo môi sinh.

Trong mục Văn kiện Giáo hội, ngoài những tài liệu liên quan chủ đề môi sinh nhân bản toàn diện, tập san cũng giới thiệu những tài liệu thời sự trong Giáo hội. Trong tinh thần Giáo hội hiệp hành, mọi đặc sủng đều phục phụ thiện ích chung của dân Chúa, vì thế, sau sứ điệp của Đức Phanxicô gửi Dòng Chúa Cứu Thế đã được giới thiệu trong số trước, lần này tập san xin giới thiệu hai diễn văn của ngài với Tu hội Salêgiêng Don Bosco và Dòng Đaminh.

Xin chân thành cảm ơn các tác giả và dịch giả đã đóng góp tâm huyết và công sức cho Logos 08 được thành hình, và xin chân thành cảm ơn sự tiếp nhận của quý độc giả!

TM. Ban Biên soạn

Lm. Phaolô Nguyễn Thành Sang

 

Tìm mua tại

- Văn phòng Ủy ban Giáo lý Đức tin, 72/12 Trần Quốc Toản, quận 3, Tp.HCM.

- Văn phòng Giáo lý Tgp. Saigon, Trung tâm Mục vụ Saigon, 6 bis Tôn Đức Thắng, quận 1, Tp.HCM.

Đt. 0909301963.

========

 

 

Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Thành Sang - Thư ký Ủy ban Giáo lý Đức tin
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: