GIỚI THIỆU LOGOS 04 - ĐỐI THOẠI

02 / 11/ 2019, 05:11:04

Logos tự nó hàm chứa chiều kích dia vì lời, tự bản chất, là sự trao đổi giữa các chủ thể có ý thức hướng về nhau; lời luôn là lời đối với ai và chỉ thực sự là lời khi là lời nói với ai. Vì thế, ta có thể nói chủ đề Đối thoại - Dialogos - là chủ đề liên quan rất chặt chẽ với chính tên gọi của tập san Logos. Quả vậy, tập san này mang tên Logos, nhưng nó chỉ thực sự hình thành và tồn tại như là Dia-logos.

Ý thức về nhu cầu đối thoại trong thế giới đa dạng hôm nay, thần học nhận ra tự bản chất mình cũng là một lời đối thoại, khởi đi từ bản thể và hoạt động của Thiên Chúa Ba Ngôi, nguồn mạch của chính thần học. Chính Thiên Chúa là mầu nhiệm của cuộc đối thoại vĩnh cửu; của hoạt động sáng tạo và cứu độ của Ngài, nói cho cùng, cũng là một lời đối thoại với con người.

Trong tinh thần đó, chúng tôi xin giới thiệu với quý độc giả Logos số 4 với chủ đề Đối thoại. Tuy không thể đề cập đầy đủ mọi khía cạnh hay điển hình của đối thoại trong thần học, Logos 4 cố gắng vừa trình bày những nền tảng của đối thoại vừa hướng đến việc áp dụng thực tiễn hoạt động đó, cụ thể là trong lãnh vực luân lý, mục vụ và gia đình.

Hy vọng tập sách nhỏ bé này góp phần vào việc làm cho Lời Thiên Chúa (Logos) tiếp tục âm vang và thôi thúc, tức là, tiếp tục là một cuộc đối thoại năng động không ngưng nghỉ (dialogos) trong lòng cộng đồng Dân Chúa.

Tác giả: Lm. Phanxicô Nguyễn Hai Tính, SJ. (Ban Biên Soạn)
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: