Giáo lý

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: HẠT LÚA MÌ CỦA CHÚA

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: HẠT LÚA MÌ CỦA CHÚA

“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt” (Ga 12,24).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: HẠT LÚA MÌ CỦA CHÚA

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: HẠT LÚA MÌ CỦA CHÚA

“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt” (Ga 12,24).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: ĐẾN VỚI CHÚA

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: ĐẾN VỚI CHÚA

Qua hình ảnh, Chúa mời gọi tôi phải biết năng đến với Chúa qua cầu nguyện, qua các bí tích để xin Chúa sẽ hướng dẫn tôi nhận biết thánh ý Chúa trong cuộc sống của mình.  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: ĐẾN VỚI CHÚA

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: ĐẾN VỚI CHÚA

“Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ” (Ga 3,16).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: THANH TẨY ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: THANH TẨY ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA

Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán” (Ga 2,16).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN: CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: THANH TẨY ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN: CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: THANH TẨY ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA

“Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán” (Ga 2,16).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY (B) Chủ đề: CHÚA BIẾN HÌNH

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY (B) Chủ đề: CHÚA BIẾN HÌNH

“Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế”(Mc 9,2-3).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: CHÚA BIẾN HÌNH

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT II MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: CHÚA BIẾN HÌNH

“Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế”(Mc 9,2-3).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: VÀO HOANG ĐỊA

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: VÀO HOANG ĐỊA

“Chúa Giêsu chịu Satan cám dỗ và các Thiên Thần hầu hạ Người”(Mc 1,13).

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: VÀO HOANG ĐỊA

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: VÀO HOANG ĐỊA

“Chúa Giêsu chịu Satan cám dỗ và các Thiên Thần hầu hạ Người”(Mc 1,13).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ - CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

BÀI GIÁO LÝ - CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch” (Mc 1,40).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - Chúa Nhật 5 Thường Niên - Năm B

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - Chúa Nhật 5 Thường Niên - Năm B

Dù bận rộn với cuộc sống thường ngày, ta cũng phải dành thời gian cầu nguyện với Chúa.

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM B - Chủ đề: CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM B - Chủ đề: CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA

“Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó” (Mc 1,34).  

Đọc tiếp »

ĐTC Phanxicô: Phụng vụ và cầu nguyện kết hiệp chúng ta với Chúa Ki-tô

ĐTC Phanxicô: Phụng vụ và cầu nguyện kết hiệp chúng ta với Chúa Ki-tô

Đức Thánh Cha khẳng định rằng không có phụng vụ thì Ki-tô giáo không có Chúa Ki-tô, nó chỉ là duy nội tâm, bởi vì các nghi lễ phụng vụ, Thánh Kinh và các bí tích là những “trung gian cụ thể” để đi đến cuộc gặp gỡ với Chúa, Đấng hiện diện trong Thánh Thần qua các dấu chỉ bí tích. Do đó các Ki-tô hữu không thể chỉ dựa vào việc cầu nguyện cá nhân, mối tương qua của mình với Chúa, theo một linh đạo không để ý đến tầm quan trọng của phụng vụ cộng đoàn.

Đọc tiếp »

Các tin du lịch khác:
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>