Giáo lý

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B

“Người phải sống lại từ cõi chết” (Ga 20,9).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B

Trong tuần thánh, Giáo hội mời gọi chúng ta bước theo cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Hôm nay, Giáo Hội long trọng mừng Chúa Giêsu phục sinh.

Đọc tiếp »

MỘT SỐ CÂU HỎI CƠ BẢN VỀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ

MỘT SỐ CÂU HỎI CƠ BẢN VỀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51).

Đọc tiếp »

ĐTC Phanxicô: Mẹ Maria ở bên cạnh những người qua đời đơn độc trong đại dịch

ĐTC Phanxicô: Mẹ Maria ở bên cạnh những người qua đời đơn độc trong đại dịch

Tiếp tục loạt bài giáo lý về cầu nguyện, tại buổi tiếp kiến ​​chung ngày 24/3/2021, Đức Thánh Cha suy tư về cầu nguyện trong sự hiệp thông với Mẹ của Chúa Giêsu, Đấng mà Ngài đã ban cho chúng ta "như là người Mẹ, không phải như nữ thần, không phải là đồng cứu chuộc". Và thái độ của Mẹ là một "giáo lý sống" cho mọi Ki-tô hữu. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, là người Mẹ, Mẹ Maria ở bên những người qua đời đơn độc, không có người thân an ủi.

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: HẠT LÚA MÌ CỦA CHÚA

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: HẠT LÚA MÌ CỦA CHÚA

“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt” (Ga 12,24).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: HẠT LÚA MÌ CỦA CHÚA

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: HẠT LÚA MÌ CỦA CHÚA

“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt” (Ga 12,24).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: ĐẾN VỚI CHÚA

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: ĐẾN VỚI CHÚA

Qua hình ảnh, Chúa mời gọi tôi phải biết năng đến với Chúa qua cầu nguyện, qua các bí tích để xin Chúa sẽ hướng dẫn tôi nhận biết thánh ý Chúa trong cuộc sống của mình.  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: ĐẾN VỚI CHÚA

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: ĐẾN VỚI CHÚA

“Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ” (Ga 3,16).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: THANH TẨY ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: THANH TẨY ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA

Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán” (Ga 2,16).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN: CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: THANH TẨY ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN: CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM B Chủ đề: THANH TẨY ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA

“Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán” (Ga 2,16).  

Đọc tiếp »

Các tin du lịch khác:
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>