Giáo lý

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH: CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH: CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI

“Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết” (Mc 4,26-27).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI

“Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết” (Mc 4,26-27).

Đọc tiếp »

ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là hơi thở mang lại ý nghĩa cho công việc của chúng ta

ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là hơi thở mang lại ý nghĩa cho công việc của chúng ta

Đức Thánh Cha nhận xét rằng cầu nguyện trở thành bối cảnh mà mọi hành động trong cuộc sống của chúng ta đều tìm thấy ý nghĩa sâu xa nhất của nó. Nếu Thiên Chúa có thể tìm thấy thời gian cho mỗi người chúng ta, chắc chắn chúng ta có thể tìm thấy thời gian cho Người! Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu dâng những lời nguyện đơn sơ trong ngày sống của mình.

Đọc tiếp »

ĐTC Phanxicô: Chắc chắn là Chúa Giêsu luôn cầu nguyện cho chúng ta

ĐTC Phanxicô: Chắc chắn là Chúa Giêsu luôn cầu nguyện cho chúng ta

“Ngay cả khi lời cầu nguyện của chúng ta chỉ là những lời nói lắp bắp, nếu chúng bị ảnh hưởng bởi đức tin dao động, chúng ta không bao giờ được ngừng tin cậy nơi Chúa. Được hỗ trợ bởi lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, những lời cầu nguyện rụt rè của chúng ta nằm trên đôi cánh đại bàng và bay lên Thiên đàng." (ĐTC Phanxicô)

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI Chủ đề: MẦU NHIỆM BA NGÔI

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI Chủ đề: MẦU NHIỆM BA NGÔI

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN NĂM B CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI Chủ đề: MẦU NHIỆM BA NGÔI

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN NĂM B CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI Chủ đề: MẦU NHIỆM BA NGÔI

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19).  

Đọc tiếp »

ĐTC Phanxicô: Lời cầu nguyện của anh chị em được Chúa lắng nghe, đừng bỏ cầu nguyện

ĐTC Phanxicô: Lời cầu nguyện của anh chị em được Chúa lắng nghe, đừng bỏ cầu nguyện

Một đức tin trưởng thành thì tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa...

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM B Chủ đề: ĐẤNG BẢO TRỢ

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM B Chủ đề: ĐẤNG BẢO TRỢ

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 21-22).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM B Chủ đề: ĐẤNG BẢO TRỢ

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM B Chủ đề: ĐẤNG BẢO TRỢ

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 21-22).  

Đọc tiếp »

GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH : CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM B CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN Chủ đề: RAO GIẢNG TIN MỪNG

GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH : CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM B CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN Chủ đề: RAO GIẢNG TIN MỪNG

“Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật” (Mc 16,15).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN: CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM B CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN Chủ đề: RAO GIẢNG TIN MỪNG

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN: CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM B CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN Chủ đề: RAO GIẢNG TIN MỪNG

“Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật” (Mc 16,15).  

Đọc tiếp »

ĐTC Phanxicô: Chúa Giê-su luôn ở bên chúng ta dù chúng ta có thể không biết

ĐTC Phanxicô: Chúa Giê-su luôn ở bên chúng ta dù chúng ta có thể không biết

Cầu nguyện không luôn luôn là điều dễ dàng, vì bản tính con người chúng ta thường bị chia trí hoặc bị cám dỗ bởi những ưu tiên dường như quan trọng hơn.

Đọc tiếp »

ĐTC Phanxicô sẽ thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên

ĐTC Phanxicô sẽ thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên

Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo rằng vào ngày 11/5 tới đây, Tự sắc “Antiquum ministerium” của Đức Thánh Cha sẽ được giới thiệu với truyền thông. Trong Tự sắc này, Đức Thánh Cha sẽ thiết lập việc dạy giáo lý là một thừa tác vụ và các giáo lý viên là những thừa tác viên.

Đọc tiếp »

Các tin du lịch khác:
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>