Giáo lý

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN NĂM B CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI Chủ đề: MẦU NHIỆM BA NGÔI

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN NĂM B CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI Chủ đề: MẦU NHIỆM BA NGÔI

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19).  

Đọc tiếp »

ĐTC Phanxicô: Lời cầu nguyện của anh chị em được Chúa lắng nghe, đừng bỏ cầu nguyện

ĐTC Phanxicô: Lời cầu nguyện của anh chị em được Chúa lắng nghe, đừng bỏ cầu nguyện

Một đức tin trưởng thành thì tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa...

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM B Chủ đề: ĐẤNG BẢO TRỢ

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM B Chủ đề: ĐẤNG BẢO TRỢ

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 21-22).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM B Chủ đề: ĐẤNG BẢO TRỢ

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG NĂM B Chủ đề: ĐẤNG BẢO TRỢ

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 21-22).  

Đọc tiếp »

GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH : CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM B CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN Chủ đề: RAO GIẢNG TIN MỪNG

GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH : CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM B CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN Chủ đề: RAO GIẢNG TIN MỪNG

“Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật” (Mc 16,15).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN: CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM B CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN Chủ đề: RAO GIẢNG TIN MỪNG

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN: CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH NĂM B CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN Chủ đề: RAO GIẢNG TIN MỪNG

“Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật” (Mc 16,15).  

Đọc tiếp »

ĐTC Phanxicô: Chúa Giê-su luôn ở bên chúng ta dù chúng ta có thể không biết

ĐTC Phanxicô: Chúa Giê-su luôn ở bên chúng ta dù chúng ta có thể không biết

Cầu nguyện không luôn luôn là điều dễ dàng, vì bản tính con người chúng ta thường bị chia trí hoặc bị cám dỗ bởi những ưu tiên dường như quan trọng hơn.

Đọc tiếp »

ĐTC Phanxicô sẽ thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên

ĐTC Phanxicô sẽ thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên

Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo rằng vào ngày 11/5 tới đây, Tự sắc “Antiquum ministerium” của Đức Thánh Cha sẽ được giới thiệu với truyền thông. Trong Tự sắc này, Đức Thánh Cha sẽ thiết lập việc dạy giáo lý là một thừa tác vụ và các giáo lý viên là những thừa tác viên.

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B Chủ đề: KHÁM PHÁ TÌNH YÊU CHÚA

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B Chủ đề: KHÁM PHÁ TÌNH YÊU CHÚA

“Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con” (Ga 15,12).

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN: CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B Chủ đề: KHÁM PHÁ TÌNH YÊU CHÚA

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN: CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B Chủ đề: KHÁM PHÁ TÌNH YÊU CHÚA

“Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con” (Ga 15,12).  

Đọc tiếp »

ĐTC Phanxicô: Không có đối nghịch giữa cầu nguyện chiêm niệm và hành động

ĐTC Phanxicô: Không có đối nghịch giữa cầu nguyện chiêm niệm và hành động

Tiếp tục loạt bài giáo lý về cầu nguyện, trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến vào sáng thứ Tư 05/05, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trình bày về đề tài chiêm niệm. Theo ngài, không có đối nghịch giữa cầu nguyện và hành động. Trong Tin mừng chỉ có một tiếng gọi duy nhất, đó là theo Chúa trên con đường tình yêu. Bác ái và chiêm niệm đồng nghĩa với nhau.

Đọc tiếp »

ĐTC Phanxicô: Suy gẫm là cách gặp gỡ Chúa Giê-su

ĐTC Phanxicô: Suy gẫm là cách gặp gỡ Chúa Giê-su

Giữa những bận rộn của cuộc sống hàng ngày, mỗi người chúng ta cần những giây phút suy tư chiêm niệm

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B Chủ đề: KẾT HỢP VỚI CHÚA

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B Chủ đề: KẾT HỢP VỚI CHÚA

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái” (Ga 15,5).

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B Chủ đề: KẾT HỢP VỚI CHÚA

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B Chủ đề: KẾT HỢP VỚI CHÚA

“Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái” (Ga 15,5).  

Đọc tiếp »

Các tin du lịch khác:
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>