Giáo lý

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: THẦY LÀ AI ?

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: THẦY LÀ AI ?

“Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta” (Mc 8,34).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: THẦY LÀ AI ?

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: THẦY LÀ AI ?

“Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta” (Mc 8,34).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: HÃY MỞ RA

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: HÃY MỞ RA

“Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN: CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: HÃY MỞ RA

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN: CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: HÃY MỞ RA

“Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”  

Đọc tiếp »

ĐTC Phanxicô: Hãy suy nghĩ xem chúng ta sống đức tin thế nào

ĐTC Phanxicô: Hãy suy nghĩ xem chúng ta sống đức tin thế nào

Hãy vui mừng trong ơn công chính hoá mà chúng ta đã nhận được nhờ tin vào Chúa Kitô và trở nên chứng nhân thuyết phục về tình yêu thương xót của Thiên Chúa trong cách chúng ta sống cuộc sống hàng ngày của mình.

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: LÒNG THÀNH

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: LÒNG THÀNH

“Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân” (Mc 7,8).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN: CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: LÒNG THÀNH

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN: CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: LÒNG THÀNH

“Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân” (Mc 7,8).  

Đọc tiếp »

ĐTC Phanxicô: Đừng giả hình; có nói có, không nói không

ĐTC Phanxicô: Đừng giả hình; có nói có, không nói không

Giả hình là sợ hãi sự thật, sợ nói sự thật, sợ hành động theo sự thật...

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: THEO CHÚA

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: THEO CHÚA

“Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống” (Ga 6,68).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: THEO CHÚA

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: THEO CHÚA

“Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống” (Ga 6,68).

Đọc tiếp »

ĐTC Phanxicô (18/8): Lề Luật là người giám hộ đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu

ĐTC Phanxicô (18/8): Lề Luật là người giám hộ đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu

Chúng ta nên tự hỏi xem chúng ta có còn đang sống “dưới sự giam cầm của Lề Luật” hay chúng ta đã hiểu rằng, khi trở thành con cái của Thiên Chúa, chúng ta được kêu gọi để sống trong tình yêu thương.

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: THÁNH THỂ CHÚA

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: THÁNH THỂ CHÚA

“Thịt Ta thật là của ăn, và Máu Ta thật là của uống” (Ga 6,55).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: THÁNH THỂ CHÚA

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: THÁNH THỂ CHÚA

“Thịt Ta thật là của ăn, và Máu Ta thật là của uống” (Ga 6,55).  

Đọc tiếp »

ĐTC Phanxicô: Tuân giữ các Điều răn nhưng hướng đến cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô

ĐTC Phanxicô: Tuân giữ các Điều răn nhưng hướng đến cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô

Trong bài giáo lý trình bày với khoảng 4.000 tín hữu hiện diện tại đại thính đường Phaolô VI trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 11/8, Đức Thánh Cha nói về vai trò và giá trị của Lề Luật, nghĩa là luật Môsê, là Mười Điều răn.

Đọc tiếp »

Các tin du lịch khác:
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>