Giáo lý

ĐTC Phanxicô: Đừng giả hình; có nói có, không nói không

ĐTC Phanxicô: Đừng giả hình; có nói có, không nói không

Giả hình là sợ hãi sự thật, sợ nói sự thật, sợ hành động theo sự thật...

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: THEO CHÚA

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: THEO CHÚA

“Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống” (Ga 6,68).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: THEO CHÚA

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: THEO CHÚA

“Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống” (Ga 6,68).

Đọc tiếp »

ĐTC Phanxicô (18/8): Lề Luật là người giám hộ đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu

ĐTC Phanxicô (18/8): Lề Luật là người giám hộ đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu

Chúng ta nên tự hỏi xem chúng ta có còn đang sống “dưới sự giam cầm của Lề Luật” hay chúng ta đã hiểu rằng, khi trở thành con cái của Thiên Chúa, chúng ta được kêu gọi để sống trong tình yêu thương.

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: THÁNH THỂ CHÚA

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: THÁNH THỂ CHÚA

“Thịt Ta thật là của ăn, và Máu Ta thật là của uống” (Ga 6,55).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: THÁNH THỂ CHÚA

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: THÁNH THỂ CHÚA

“Thịt Ta thật là của ăn, và Máu Ta thật là của uống” (Ga 6,55).  

Đọc tiếp »

ĐTC Phanxicô: Tuân giữ các Điều răn nhưng hướng đến cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô

ĐTC Phanxicô: Tuân giữ các Điều răn nhưng hướng đến cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô

Trong bài giáo lý trình bày với khoảng 4.000 tín hữu hiện diện tại đại thính đường Phaolô VI trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 11/8, Đức Thánh Cha nói về vai trò và giá trị của Lề Luật, nghĩa là luật Môsê, là Mười Điều răn.

Đọc tiếp »

ĐTC Phanxicô: Đức tin vào Chúa Giêsu không phải là món hàng để mặc cả

ĐTC Phanxicô: Đức tin vào Chúa Giêsu không phải là món hàng để mặc cả

"Đôi khi chúng ta đã thấy trong lịch sử, và chúng ta cũng thấy ngày nay, một số phong trào rao giảng Tin Mừng theo cách riêng của họ, đôi lúc với những đặc sủng đích thực, thích hợp; nhưng sau đó họ phóng đại và giảm toàn bộ Tin Mừng thành 'phong trào'".

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: BÁNH TỪ TRỜI

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: BÁNH TỪ TRỜI

“Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ” (Ga 6,35).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: BÁNH TỪ TRỜI

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: BÁNH TỪ TRỜI

“Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ” (Ga 6,35).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: PHÉP LẠ CỦA CHÚA

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: PHÉP LẠ CỦA CHÚA

“Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích” (Ga 6,11).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN: CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: PHÉP LẠ CỦA CHÚA

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN: CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: PHÉP LẠ CỦA CHÚA

“Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích” (Ga 6,11).  

Đọc tiếp »

Các tin du lịch khác:
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>