Giáo lý

Ban Giáo lý & Toàn bộ Giáo trình Giáo lý Hiệp Thông

Ban Giáo lý & Toàn bộ Giáo trình Giáo lý Hiệp Thông

Ban Giáo Lý Tổng Giáo phận Sài Gòn đã đưa toàn bộ giáo trình Giáo lý Hiệp Thông lên trang Web tgpsaigon.net để tạo điều kiện cho các giáo xứ sử dụng trong thời gian giãn cách này.

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: TÌNH YÊU THỦY CHUNG

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: TÌNH YÊU THỦY CHUNG

“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ” (Mc 10,9).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: TÌNH YÊU THỦY CHUNG

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: TÌNH YÊU THỦY CHUNG

“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ” (Mc 10,9).  

Đọc tiếp »

ĐTC Phanxicô: Được nên công chính nhờ ân sủng, chúng ta được kêu gọi làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa

ĐTC Phanxicô: Được nên công chính nhờ ân sủng, chúng ta được kêu gọi làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa

Ân sủng của Thiên Chúa mà chúng ta nhận được trong Đức Kitô là nền tảng. Ân sủng đó đến từ sự công chính hoá do Đức Kitô ban cho chúng ta...

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B - Chủ đề: GƯƠNG SÁNG

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B - Chủ đề: GƯƠNG SÁNG

“Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mc 9,41).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B - Chủ đề: GƯƠNG SÁNG

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B - Chủ đề: GƯƠNG SÁNG

“Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mc 9,41).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: NGƯỜI PHỤC VỤ

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: NGƯỜI PHỤC VỤ

“Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết” (Mc 9,35).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: NGƯỜI PHỤC VỤ

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: NGƯỜI PHỤC VỤ

“Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết” (Mc 9,35).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: THẦY LÀ AI ?

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: THẦY LÀ AI ?

“Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta” (Mc 8,34).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: THẦY LÀ AI ?

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: THẦY LÀ AI ?

“Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta” (Mc 8,34).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: HÃY MỞ RA

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: HÃY MỞ RA

“Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN: CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: HÃY MỞ RA

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN: CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: HÃY MỞ RA

“Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”  

Đọc tiếp »

ĐTC Phanxicô: Hãy suy nghĩ xem chúng ta sống đức tin thế nào

ĐTC Phanxicô: Hãy suy nghĩ xem chúng ta sống đức tin thế nào

Hãy vui mừng trong ơn công chính hoá mà chúng ta đã nhận được nhờ tin vào Chúa Kitô và trở nên chứng nhân thuyết phục về tình yêu thương xót của Thiên Chúa trong cách chúng ta sống cuộc sống hàng ngày của mình.

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: LÒNG THÀNH

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: LÒNG THÀNH

“Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân” (Mc 7,8).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN: CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: LÒNG THÀNH

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN: CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: LÒNG THÀNH

“Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân” (Mc 7,8).  

Đọc tiếp »

Các tin du lịch khác:
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>