Giáo lý

Ban Giáo lý Giáo phận Tp.HCM Khai mạc Tuần lễ Giáo lý 2016

Ban Giáo lý Giáo phận Tp.HCM Khai mạc Tuần lễ Giáo lý 2016

Giáo lý viên không chỉ nói trong nhà thờ mà còn phục vụ xã hội.

Đọc tiếp »

Phần IV – Bài 28 LUÂN LÝ KI-TÔ GIÁO

Phần IV – Bài 28 LUÂN LÝ KI-TÔ GIÁO

 Sống và yêu mến như Đức Giê-su đã sống và đã yêu mến, đây là mục tiêu chúng ta cố gắng thực hiện nhưng chẳng bao giờ đạt tới.

Đọc tiếp »

Phần IV – Bài 27 CẦU NGUYỆN CÁ NHÂN

Phần IV – Bài 27 CẦU NGUYỆN CÁ NHÂN

Nếu cầu nguyện bằng cuộc sống thích hợp cho cầu nguyện buổi tối thì cầu nguyện bằng Kinh Thánh rất thích hợp vào ban sáng.

Đọc tiếp »

TUẦN LỄ GIÁO LÝ 2016 - BAN GIÁO LÝ TGP TP.HCM

TUẦN LỄ GIÁO LÝ 2016 - BAN GIÁO LÝ TGP TP.HCM

Đức tin mang lại những giá trị tích cực nào cho xã hội?

Đọc tiếp »

PHẦN III – Bài 26  BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH

PHẦN III – Bài 26 BÍ TÍCH TRUYỀN CHỨC THÁNH

Cùng với lời gọi chung lãnh nhận thừa tác vụ dành cho mọi người, cũng có lời gọi đặc biệt chỉ dành cho một ít người thôi.  Đó là lời gọi lãnh nhận thừa tác vụ do chức thánh, tức là lời gọi hãy lãnh nhận Bí tích Truyền chức thánh.

Đọc tiếp »

Phần III – Bài 25  BÍ TÍCH HÔN PHỐI

Phần III – Bài 25 BÍ TÍCH HÔN PHỐI

 Nếu chúng ta phải chọn một lời để tóm tắt tất cả giáo huấn của Đức Giê-su, thì đó phải là tình yêu.

Đọc tiếp »

Phần III – Bài 24  BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Phần III – Bài 24 BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Bí tích Xức dầu Bệnh nhân không phải là một hành vi riêng tư giữa linh mục với bệnh nhân.  Nhưng đó là một hành vi công cộng, liên hệ tới toàn thể cộng đồng Giáo Hội Nhiệm Thể Chúa Ki-tô.

Đọc tiếp »

Phần III – Bài 23  BÍ TÍCH HÒA GIẢI

Phần III – Bài 23 BÍ TÍCH HÒA GIẢI

 Phương thức chính để Giáo Hội thi hành quyền tha tội đó là qua Bí tích Hòa giải.  Có lẽ cách tốt nhất để hiểu phụng vụ Bí tích Hòa giải là nhìn bí tích ấy qua bối cảnh câu truyện dụ ngôn Người con hoang đàng.

Đọc tiếp »

Phần III - Bài 22  PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

Phần III - Bài 22 PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

Bữa ăn Thánh Thể là cao điểm trong Thánh lễ.  Đó là nguồn cội và biểu lộ sự hiệp nhất của cộng đoàn trong Chúa Ki-tô.

Đọc tiếp »

Phần III – Bài 21  PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Phần III – Bài 21 PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

 Để biết cấu trúc của Thánh lễ như thế nào, chúng ta cần trở lại thời Đức Giê-su. 

Đọc tiếp »

Phần III – Bài 20  BÍ TÍCH THÊM SỨC

Phần III – Bài 20 BÍ TÍCH THÊM SỨC

 Sau khi Thánh Thần đến, các Tông đồ đã ra khỏi nhà để nói với đám dân chúng đang tụ họp ở đấy.

Đọc tiếp »

Phần III – Bài 19  BÍ TÍCH RỬA TỘI

Phần III – Bài 19 BÍ TÍCH RỬA TỘI

Lãnh nhận các Bí tích Rửa tội, Thêm sức và Thánh Thể qua ba lễ nghi riêng rẽ không phải là việc lý tưởng.

Đọc tiếp »

Phần III – PHỤNG VỤ - Bài 18: BÍ TÍCH

Phần III – PHỤNG VỤ - Bài 18: BÍ TÍCH

Thuật ngữ bí tích không phải là tiếng chính Đức Giê-su đã sử dụng, nhưng xuất hiện nơi những môn đệ của Đức Giê-su để diễn tả một số thực tại...

Đọc tiếp »

NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG HIỆU QỦA CỦA “ƠN CỨU ĐỘ”

NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG HIỆU QỦA CỦA “ƠN CỨU ĐỘ”

Trong ngôn ngữ “nhà đạo” của chúng ta, khi đề cập đến những vấn đề nầy, thường có một tình trạng thiếu rõ ràng và phiến diện. 

Đọc tiếp »

GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI VỀ VIỆC DẠY GIÁO LÝ TỪ CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 2 ĐẾN NAY

GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI VỀ VIỆC DẠY GIÁO LÝ TỪ CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 2 ĐẾN NAY

Năm mươi năm trôi qua kể từ khi bế mạc Công Đồng Vaticanô II đến nay (1965-2015), Giáo Hội đã có biết bao định hướng và cổ võ cho việc dạy giáo lý. 

Đọc tiếp »

Trang: << < 11 12 13