Giáo lý

Phần II – Bài 15  ĐỨC GIÊ-SU CHẾT VÀ PHỤC SINH

Phần II – Bài 15 ĐỨC GIÊ-SU CHẾT VÀ PHỤC SINH

Thân xác Đức Giê-su chịu đóng đinh trên thập giá là lời mời gọi chúng ta hãy yêu thương.

Đọc tiếp »

Phần II – Bài 14  ĐỨC GIÊ-SU THI HÀNH SỨ VỤ

Phần II – Bài 14 ĐỨC GIÊ-SU THI HÀNH SỨ VỤ

Đức Giê-su muốn phép lạ có ích không phải cho một số ít người, nhưng là cho mọi người trong mọi thời.  

Đọc tiếp »

Phần II – Bài 13 ĐỨC GIÊ-SU CHUẨN BỊ SỨ VỤ

Phần II – Bài 13 ĐỨC GIÊ-SU CHUẨN BỊ SỨ VỤ

Ngay sau khi Đức Giê-su chịu phép rửa, thì “trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng như chim bồ câu.  Lại có tiếng từ trời phán rằng:  Con là Con của Cha;  ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con” (Lc 3:21-22).

Đọc tiếp »

Phần II – Bài 12  ĐỨC GIÊ-SU GIÁNG SINH

Phần II – Bài 12 ĐỨC GIÊ-SU GIÁNG SINH

Những trình thuật về việc giáng sinh có thể ví như những “bức thảm dệt,” được kết bằng ba loại sợi khác nhau:  lịch sử, tiên tri và thần học.  

Đọc tiếp »

Phần II – Bài 11  CÂU CHUYỆN TÁI TẠO DỰNG

Phần II – Bài 11 CÂU CHUYỆN TÁI TẠO DỰNG

 Câu chuyện của Áp-ram bắt đầu với những điều mà một số người gọi là “cuộc tái tạo dựng,” một câu chuyện trong Kinh Thánh nói về việc Thiên Chúa giải hòa thế giới với chính Ngài trong Đức Ki-tô

Đọc tiếp »

Phần II – Bài 10  CÂU CHUYỆN HỦY TẠO

Phần II – Bài 10 CÂU CHUYỆN HỦY TẠO

Nếu Thiên Chúa tạo dựng mọi sự tốt đẹp thì làm sao sự dữ lại len lỏi vào thế gian được?

Đọc tiếp »

Phần II – Bài 9  CÂU CHUYỆN TẠO DỰNG

Phần II – Bài 9 CÂU CHUYỆN TẠO DỰNG

Câu chuyện thứ hai về tạo dựng bổ túc cho câu chuyện thứ nhất với hai điểm đặc biệt: Sự thân mật giữa Thiên Chúa và loài người; Sự thân mật và bình đẳng giữa nam nữ.

Đọc tiếp »

Phần I – Bài 8 SỰ CHẾT VÀ NGÀY TẬN THẾ

Phần I – Bài 8 SỰ CHẾT VÀ NGÀY TẬN THẾ

 Kinh Thánh nói về phán xét theo hai cách: phán xét riêng vào lúc cuối đời mình và phán xét chung trong ngày tận thế.  

Đọc tiếp »

Phần I – Bài 7  PHỤNG VỤ VÀ NĂM PHỤNG VỤ

Phần I – Bài 7 PHỤNG VỤ VÀ NĂM PHỤNG VỤ

Năm phụng vụ không phải là việc diễn tả một cách lạnh nhạt và vô hồn những biến cố quá khứ... nhưng là chính Chúa Ki-tô hằng sống động giữa Hội Thánh.

Đọc tiếp »

Phần I - Bài 6  NHỮNG MÔ THỨC VỀ HỘI THÁNH

Phần I - Bài 6 NHỮNG MÔ THỨC VỀ HỘI THÁNH

Vì Hội Thánh bất toàn, do đó Hội Thánh không phải lúc nào cũng có thể bày tỏ cho trần gian thấy được "dung mạo Chúa Ki-tô." 

Đọc tiếp »

Phần I - Bài 5: ĐẤNG THÁNH HÓA - THÁNH THẦN

Phần I - Bài 5: ĐẤNG THÁNH HÓA - THÁNH THẦN

Mục đích của những hồng ân Thánh Thần là thánh hóa chúng ta để chúng ta trở nên thánh thiện như Cha trên trời, nhờ đó sẽ biến cả Hội Thánh nên "ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí" (Ep 2:22).

Đọc tiếp »

Phần I - Bài 4  ĐẤNG CỨU CHUỘC - CHÚA CON

Phần I - Bài 4 ĐẤNG CỨU CHUỘC - CHÚA CON

Đức Giê-su hiện diện trong lịch sử nhân loại như một người vô song. 

Đọc tiếp »

Phần I – Bài 3 ĐẤNG TẠO DỰNG - CHÚA CHA

Phần I – Bài 3 ĐẤNG TẠO DỰNG - CHÚA CHA

"Thiên Chúa là Vũ công, thụ tạo của Ngài là Vũ điệu...  Khi Vũ công dừng lại thì Vũ điệu cũng chấm dứt."  (Anthony de Mello)

Đọc tiếp »

Phần I - Bài 2 THÁNH TRUYỀN VÀ THÁNH KINH

Phần I - Bài 2 THÁNH TRUYỀN VÀ THÁNH KINH

Từ ngữ Thánh Truyền theo nguyên ngữ La-tinh nghĩa là "truyền tay cho người khác."

Đọc tiếp »

NHỮNG BÀI GIÁO LÝ CỦA Mark Link, S.J - Phần I - Bài 1: CUỘC HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN

NHỮNG BÀI GIÁO LÝ CỦA Mark Link, S.J - Phần I - Bài 1: CUỘC HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN

Mỗi hành trình đức tin là một công cuộc của ơn sủng. 

Đọc tiếp »

Các tin du lịch khác:
Trang: << < 11 12 13