Giáo lý

Phần III – Bài 20  BÍ TÍCH THÊM SỨC

Phần III – Bài 20 BÍ TÍCH THÊM SỨC

 Sau khi Thánh Thần đến, các Tông đồ đã ra khỏi nhà để nói với đám dân chúng đang tụ họp ở đấy.

Đọc tiếp »

Phần III – Bài 19  BÍ TÍCH RỬA TỘI

Phần III – Bài 19 BÍ TÍCH RỬA TỘI

Lãnh nhận các Bí tích Rửa tội, Thêm sức và Thánh Thể qua ba lễ nghi riêng rẽ không phải là việc lý tưởng.

Đọc tiếp »

Phần III – PHỤNG VỤ - Bài 18: BÍ TÍCH

Phần III – PHỤNG VỤ - Bài 18: BÍ TÍCH

Thuật ngữ bí tích không phải là tiếng chính Đức Giê-su đã sử dụng, nhưng xuất hiện nơi những môn đệ của Đức Giê-su để diễn tả một số thực tại...

Đọc tiếp »

NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG HIỆU QỦA CỦA “ƠN CỨU ĐỘ”

NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG HIỆU QỦA CỦA “ƠN CỨU ĐỘ”

Trong ngôn ngữ “nhà đạo” của chúng ta, khi đề cập đến những vấn đề nầy, thường có một tình trạng thiếu rõ ràng và phiến diện. 

Đọc tiếp »

GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI VỀ VIỆC DẠY GIÁO LÝ TỪ CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 2 ĐẾN NAY

GIÁO HUẤN CỦA GIÁO HỘI VỀ VIỆC DẠY GIÁO LÝ TỪ CÔNG ĐỒNG VATICANÔ 2 ĐẾN NAY

Năm mươi năm trôi qua kể từ khi bế mạc Công Đồng Vaticanô II đến nay (1965-2015), Giáo Hội đã có biết bao định hướng và cổ võ cho việc dạy giáo lý. 

Đọc tiếp »

“Dạy Giáo Lý là Nhiệm Vụ Sống Còn” THAM LUẬN CỦA BAN GIÁO LÝ ĐÀ NẴNG 2012

“Dạy Giáo Lý là Nhiệm Vụ Sống Còn” THAM LUẬN CỦA BAN GIÁO LÝ ĐÀ NẴNG 2012

Trong thánh lễ đại trào tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng (05/9/2011), Đại diện Tòa Thánh, Đức TGM Leopoldo Girelli đã khẳng định, dạy giáo lý và đào tạo giáo lý viên là nhiệm vụ trước hết.

Đọc tiếp »

Tưởng nhớ một người thầy: Linh mục-Giáo sư ZELINDO TRENTI. SDB

Tưởng nhớ một người thầy: Linh mục-Giáo sư ZELINDO TRENTI. SDB

Cha Giáo sư Zelindo Trenti đã cống hiến nhiều tác phẩm đáng giá về khoa sư phạm tôn giáo và giáo dục, đặc biệt trong lãnh vực giáo dục đức tin cho người trẻ và giáo dục tôn giáo nơi học đường.

Đọc tiếp »

Phần II – Bài 17 CÁC THƯ VÀ SÁCH KHẢI HUYỀN

Phần II – Bài 17 CÁC THƯ VÀ SÁCH KHẢI HUYỀN

Lá thư thứ nhất của Phao-lô đã làm sáng tỏ những hiểu lầm về việc người ta chết trước khi Đức Giê-su trở lại. 

Đọc tiếp »

Phần II – Bài 16  CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ

Phần II – Bài 16 CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ

Làm sao Ki-tô giáo đã lớn mạnh từ một hạt giống nhỏ bé trở thành cây cao lớn trong một thời gian thật vắn vỏi như vậy? Chúng ta hãy dựa vào sách Công Vụ Tông Đồ để tìm ra câu trả lời ấy.

Đọc tiếp »

Phần II – Bài 15  ĐỨC GIÊ-SU CHẾT VÀ PHỤC SINH

Phần II – Bài 15 ĐỨC GIÊ-SU CHẾT VÀ PHỤC SINH

Thân xác Đức Giê-su chịu đóng đinh trên thập giá là lời mời gọi chúng ta hãy yêu thương.

Đọc tiếp »

Phần II – Bài 14  ĐỨC GIÊ-SU THI HÀNH SỨ VỤ

Phần II – Bài 14 ĐỨC GIÊ-SU THI HÀNH SỨ VỤ

Đức Giê-su muốn phép lạ có ích không phải cho một số ít người, nhưng là cho mọi người trong mọi thời.  

Đọc tiếp »

Phần II – Bài 13 ĐỨC GIÊ-SU CHUẨN BỊ SỨ VỤ

Phần II – Bài 13 ĐỨC GIÊ-SU CHUẨN BỊ SỨ VỤ

Ngay sau khi Đức Giê-su chịu phép rửa, thì “trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng như chim bồ câu.  Lại có tiếng từ trời phán rằng:  Con là Con của Cha;  ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con” (Lc 3:21-22).

Đọc tiếp »

Phần II – Bài 12  ĐỨC GIÊ-SU GIÁNG SINH

Phần II – Bài 12 ĐỨC GIÊ-SU GIÁNG SINH

Những trình thuật về việc giáng sinh có thể ví như những “bức thảm dệt,” được kết bằng ba loại sợi khác nhau:  lịch sử, tiên tri và thần học.  

Đọc tiếp »

Phần II – Bài 11  CÂU CHUYỆN TÁI TẠO DỰNG

Phần II – Bài 11 CÂU CHUYỆN TÁI TẠO DỰNG

 Câu chuyện của Áp-ram bắt đầu với những điều mà một số người gọi là “cuộc tái tạo dựng,” một câu chuyện trong Kinh Thánh nói về việc Thiên Chúa giải hòa thế giới với chính Ngài trong Đức Ki-tô

Đọc tiếp »

Phần II – Bài 10  CÂU CHUYỆN HỦY TẠO

Phần II – Bài 10 CÂU CHUYỆN HỦY TẠO

Nếu Thiên Chúa tạo dựng mọi sự tốt đẹp thì làm sao sự dữ lại len lỏi vào thế gian được?

Đọc tiếp »

Các tin du lịch khác:
Trang: << < 11 12