Giáo lý

ĐTC Phanxicô: Tự do xuất phát từ tình yêu Thiên Chúa và lớn lên trong tình bác ái

ĐTC Phanxicô: Tự do xuất phát từ tình yêu Thiên Chúa và lớn lên trong tình bác ái

Được tái sinh trong Đức Kitô, chúng ta đã chuyển từ một tôn giáo được tạo thành từ các giới luật sang tôn giáo hình thành từ đức tin sống động...

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXVIX THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: HIẾN DÂNG VÀ PHỤC VỤ

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXVIX THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: HIẾN DÂNG VÀ PHỤC VỤ

“Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em” (Mc 10,43).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT XXVIX THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: HIẾN DÂNG VÀ PHỤC VỤ

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT XXVIX THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: HIẾN DÂNG VÀ PHỤC VỤ

“Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em” (Mc 10,43).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: TỪ BỎ

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: TỪ BỎ

“Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta” (Mc 10,21).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN: CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: TỪ BỎ

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN: CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: TỪ BỎ

“Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta” (Mc 10,21).  

Đọc tiếp »

ĐTC Phanxicô: Hy sinh bản thân phục vụ tha nhân là dấu hiệu sự tự do cao nhất

ĐTC Phanxicô: Hy sinh bản thân phục vụ tha nhân là dấu hiệu sự tự do cao nhất

Tự do là một món quà, là hoa trái của sự sống mới của chúng ta trong Chúa Kitô.

Đọc tiếp »

Ban Giáo lý & Toàn bộ Giáo trình Giáo lý Hiệp Thông

Ban Giáo lý & Toàn bộ Giáo trình Giáo lý Hiệp Thông

Ban Giáo Lý Tổng Giáo phận Sài Gòn đã đưa toàn bộ giáo trình Giáo lý Hiệp Thông lên trang Web tgpsaigon.net để tạo điều kiện cho các giáo xứ sử dụng trong thời gian giãn cách này.

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: TÌNH YÊU THỦY CHUNG

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: TÌNH YÊU THỦY CHUNG

“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ” (Mc 10,9).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: TÌNH YÊU THỦY CHUNG

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: TÌNH YÊU THỦY CHUNG

“Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ” (Mc 10,9).  

Đọc tiếp »

ĐTC Phanxicô: Được nên công chính nhờ ân sủng, chúng ta được kêu gọi làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa

ĐTC Phanxicô: Được nên công chính nhờ ân sủng, chúng ta được kêu gọi làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa

Ân sủng của Thiên Chúa mà chúng ta nhận được trong Đức Kitô là nền tảng. Ân sủng đó đến từ sự công chính hoá do Đức Kitô ban cho chúng ta...

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B - Chủ đề: GƯƠNG SÁNG

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B - Chủ đề: GƯƠNG SÁNG

“Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mc 9,41).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B - Chủ đề: GƯƠNG SÁNG

BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B - Chủ đề: GƯƠNG SÁNG

“Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mc 9,41).  

Đọc tiếp »

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: NGƯỜI PHỤC VỤ

BÀI GIÁO LÝ BẰNG HÌNH ẢNH - CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B Chủ đề: NGƯỜI PHỤC VỤ

“Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết” (Mc 9,35).  

Đọc tiếp »

Các tin du lịch khác:
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>