CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - MỤC LỤC PHÂN TÍCH (A)

13 / 08/ 2015, 02:08:13

Kính gửi đến quý độc giả "Mục lục phân tích" các văn kiện Công đồng VATICANO II. Bảng Mục lục phân tích này soạn theo bản dịch tiếng Ý: I Documenti del Concilio Vaticano II của Nhà xuất bản Phaolô, Milanô, 1987.

 

 

MỤC LỤC PHÂN TÍCH*

 

A

 

ABRAHAM

-   Dân Thiên Chúa có liên hệ thiêng liêng với dòng dõi Abraham LG 16; NAE 3

-   Tất cả tín hữu là con cháu Abraham theo đức tin NAE 4

-   Thiên Chúa mặc khải qua giao ước ký kết với Abraham DV 14

-   Các tín đồ Hồi giáo sẵn lòng noi theo gương Abraham LG 16; NAE 3

-   Các linh mục hãy có niềm tin của Abraham PO 22

 

AĐAM

-   Dung mạo Chúa Kitô GS 22

-   Đức Kitô, Ađam mới GS 22; AG 3

-   Maria dòng dõi Ađam LG 53, 56

-   Con người sa ngã nơi Ađam LG 2

 

AGAPE

-   Bữa ăn thân tình AA 8

-   Giáo Hội hiệp nhất trong tình yêu LG 13; AG 22

Xem: Đức ái

 

AN SINH XÃ HỘI (SECURITAS)

-   Các tổ chức an sinh xã hội GS 69

Xem: Xã hội

 

AN TÁNG (EXSEQUIAE - SEPULTURA)

-   Nghi thức an táng thể hiện ý nghĩa vượt qua của cái chết SC 81

-   Duyệt lại nghi thức an táng SC 81, 82

-   Phận vụ của các phó tế LG 28, 29

Xem: Cầu nguyện, Nghi lễ, Nghi thức, Vong nhân, Vượt qua

 

AN TỬ (EUTHANASIA)

-   Việc an tử làm tổn hại đến vinh quang của Đấng Tạo Hoá GS 27

 

ANH EM (FRATRES)

-   Thiên Chúa Cha đã chọn chúng ta để nên anh em với nhau LG 3

-   Anh em trong Thân thể Chúa Kitô LG 7, 36

-   Như Chúa Giêsu đã trao ban sự sống, mỗi người tín hữu cũng hiến thân phục vụ anh em LG 42

-   Hiệp nhất với những anh chị em đã qua đời và với các thánh LG 50

-   Phải đối xử với tất cả mọi người như anh em NAE 5

-   Sống hiệp thông với tất cả mọi người, đặc biệt với các mục tử AA 3

-   Thực hiện điều tốt cho những người anh em trong đức tin AA 4

-   Chúa Kitô đã đồng hoá với người anh em như đối tượng của đức ái AA 8

-   Giáo dân trợ giúp các anh em gặp cảnh túng thiếu AA 10

-   Chia sẻ điều kiện sinh sống AA 13

-   Một nhân loại mới thấm nhuần tình yêu thương huynh đệ AG 8

-   Tinh thần đại kết và sự hợp tác của các tân tòng đối với những anh em ly khai AG 15

-   Các linh mục sống giữa những người khác như là anh em PO 3

-   Sống tinh thần huynh đệ, hiếu khách, gia nhập các hiệp hội để giúp đỡ anh em PO 8

-   Các linh mục sống giữa đoàn tín hữu như là anh em PO 9

-   Đức Giêsu trưởng tử giữa đàn em đông đảo GS 22, 32

-   Cuộc đối thoại huynh đệ trong cộng đồng nhân loại GS 23

-   Thiên Chúa muốn con người đối xử với nhau như anh em GS 2, 33

-   Điều các ngươi đã làm cho những người anh em bé mọn nhất, là làm cho chính Ta GS 27

-   Các Kitô hữu yêu mến Chúa Kitô trong mọi người GS 93

-   Ai không yêu anh em, không biết Thiên Chúa NAE 5

Anh em ly khai

-   Người công giáo tránh những điều có thể làm cho các anh em ly khai hiểu sai LG 67

-   Nhiều người trong số các anh em ly khai tôn kính Đức Maria LG 69

-   Các Giám mục yêu thương những anh em ly khai CD 16

-   Có thể thông dự vào việc phụng tự với những anh em ly khai OE 26-29

-   Thiên Chúa đổ tràn nơi các anh em ly khai ước vọng hiệp nhất UR 1, 20

-   Các anh em ly khai không được hưởng sự hiệp nhất UR 3

-   Người công giáo phải nhìn nhận những giá trị Kitô giáo được tìm thấy nơi các anh em ly khai UR 4

-   Chúng ta xin những anh em ly khai tha lỗi UR 7

-   Khi có dịp, phải hiệp nhau cầu nguyện với những anh em ly khai UR 8

-   Trình bày tốt hơn về đức tin UR 11

-   Hiểu biết tâm hồn của họ UR 9

-   Loại trừ những gì gây khó khăn cho mối liên hệ với anh em ly khai UR 4

-   Giảng dạy thần học tránh những cuộc luận chiến, nhưng vẫn trung thành với giáo lý UR 10, 11, 24

-   Những anh em ly khai khi trở về hiệp nhất với Công Giáo không buộc phải làm gì hơn ngoài việc tuyên xưng đức tin công giáo OE 25

-   Những anh em ly khai vẫn cử hành những tác vụ thánh thiêng có thể làm phát sinh đời sống ân sủng UR 3; được nuôi dưỡng bởi đức tin UR 23; và bởi việc chuyên chăm tôn sùng Thánh Kinh UR 21

-   Giáo thuyết của những anh em ly khai UR 9

Xem: Đại kết, Đối thoại, Đức ái, Phục vụ, Tình yêu, Tri thức

 

ANH GIÁO (COMMUNIO ANGLICANA)

-   Cộng đồng Anh giáo chiếm một chỗ đặc biệt giữa các Giáo Hội Cải cách UR 13

 

ẢNH TƯỢNG (IMAGO)

-   Số lượng vừa phải và có chủ đích trong việc trưng bày ảnh tượng thánh SC 125, 128

-   Tuân giữ những quyết định trước đây liên quan đến việc tôn kính ảnh tượng LG 67

-   Giáo Hội tôn kính ảnh tượng thánh SC 111

-   Thẩm định nghệ thuật về ảnh tượng SC 126

Xem: Hình ảnh, Nghệ thuật, Phụng vụ, Thờ phượng

 

ÂN SỦNG (GRATIA)

-   Ân sủng phát sinh từ Phụng vụ SC 10

-   Ơn thánh và sự cứu rỗi phát sinh từ việc cử hành những mầu nhiệm của Chúa Kitô SC 102

-   Mọi người được kêu gọi hưởng ơn cứu rỗi nhờ ân sủng Thiên Chúa LG 13

-   Cần có ân sủng đi trước và giúp con người tin nhận Thiên Chúa DV 5

-   Ân sủng tác động rõ rệt nơi những người thiện chí GS 22; AG 29

-   Con người không thể vượt thắng sự dữ nếu không có ơn thánh GS 25

-   Tâm hồn con người được ân sủng chuẩn bị để nhận biết Ngôi Lời Thiên Chúa GS 57

-   Giáo Hội trình bày sứ điệp của Chúa Kitô và thông truyền ân sủng AA 6

-   Mỗi người phải dùng ơn đã nhận được mà phục vụ tha nhân PO 6

-   Mỗi linh mục nhận được những ơn đặc biệt PO 12

-   Ơn thánh có thể mang lại sự cứu rỗi dù là qua những thừa tác viên không xứng đáng PO 12

-   Ân sủng giúp thực hiện thánh ý Thiên Chúa LG 42

-   Ân sủng đem lại hiệu quả cho sự tự do của con người GS 17

-   Ân sủng cứu rỗi mọi người GS 38

-   Ơn thánh nâng cao tình yêu nhân loại GS 49

-   Vợ chồng đứng vững trước những biến cố nhờ ơn thánh GS 41, 49

-   Thánh giá Chúa Kitô: dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa và nguồn mạch mọi ân sủng N₡ 4

-   Sức mạnh của ân sủng Thiên Chúa trong gia đình nhân loại DH 15

-   Ơn thánh nơi các Giám mục LG 21, 41

-   Linh mục, thừa tác viên của ân sủng PO 12, 18

-   Ơn sống độc thân và khiết tịnh LG 42, 43; PC 12; OT 10

-   Các tu sĩ sống cách hoàn hảo ân sủng bí tích Thánh Tẩy LG 44

-   Ơn thánh âm thầm tác động nơi những người thành tâm nhưng chưa biết Chúa Kitô LG 16

-   Đời sống ân sủng nơi những anh em ly khai UR 3

-   Những nỗ lực hiệp nhất các Kitô hữu tuỳ thuộc vào ơn thánh UR 4

-   Hành động của các tín hữu được thăng tiến bởi ơn thánh LG 36

Xem: Bí tích, Cầu nguyện, Đặc sủng, Mầu nhiệm, Trợ giúp

 

ẤN GIÁO (INDUISMUS)

-   Ấn giáo tìm hiểu và diễn tả huyền nhiệm thần linh bằng các thần thoại và suy tư triết lý NAE 2

Xem: Tôn giáo.

 

ẤN TÍCH (CHARACTER)

-   Ấn tín của các bí tích PO 2

Xem: Bí tích

 * Phần Mục lục phân tích soạn theo Các văn kiện Công Đồng Vaticanô II (bản dịch tiếng Ý: I Documenti del Concilio Vaticano II), Nxb. Phaolô, Milanô, 1987.

 

Tác giả: Ủy ban Giáo lý Đức tin
Nguồn: giaolyductin.net
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: