CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - MỤC LỤC PHÂN TÍCH (L)

02 / 10/ 2015, 05:10:02

L

LAO ĐỘNG (LABOR)

-   Chúa Kitô đã nâng cao giá trị của lao động GS 67

-   Với lao động con người được cộng tác vào chính công cuộc cứu rỗi GS 67

-   Các tu sĩ làm việc để xây dựng thân thể Chúa Kitô CD 33

-   Giáo dân làm việc để loan truyền sứ điệp của Chúa Kitô AA 3

-   Con người phục vụ anh em bằng lao động GS 67

-   Quyền và bổn phận của con người trong lãnh vực lao động GS 23, 67

-   Mọi người nam cũng như nữ đều lao động GS 33

-   Con người hoàn thiện bản thân nhờ lao động GS 35

-   Lao động xuất phát từ con người GS 67

-   Nhờ lao động con người nuôi sống chính mình và gia đình GS 67

-   Lao động ghi dấu ấn vào thiên nhiên GS 67

-   Lao động để sản xuất và trao đổi sản phẩm GS 67

-   Lao động phải được trả thù lao GS 67

-   Lao động chuyên nghiệp GS 67

-   Chương trình đầu tư tạo công ăn việc làm cho mọi người GS 70

-   Lao động và nhiệm vụ trong xã hội GS 67

-   Lao động và sự tự động hoá GS 66

Xem: Chức vụ, Phận vụ, Phục vụ, Xã hội

Người lao động – công nhân (opifex)

-   Chúa Giêsu trải qua đời sống của một người lao động GS 32

-   Phải giúp đỡ người lao động phát triển về nhân cách GS 67

-   Các người lao động có quyền thành lập những hiệp hội GS 68

-   Các người lao động phải được hưởng sự nghỉ ngơi đầy đủ GS 67

-   Nông dân và người lao động di trú GS 66

-   Người lao động không được trở thành nô lệ cho chính việc làm của mình GS 67

Xem: Con người, Công lý, Kinh tế, Luật, Lương bổng, Phận vụ, Quyền lợi, Xí nghiệp

LÃO THÀNH / TUỔI GIÀ (SENEX - SENECTUS)

-   Bắt buộc giúp đỡ người già bằng những hành động cụ thể GS 27

-   Bảo đảm đời sống cho người có tuổi GS 66

-   Con cái gần gũi cha mẹ trong lúc tuổi già AA 11

-   Trợ giúp các linh mục về hưu PO 21

Xem: Phục vụ, Trợ giúp, Tuổi tác

LỄ TRỌNG – LỄ KÍNH (FESTUM)

-   Hướng tâm trí các tín hữu về những ngày lễ kính Chúa SC 108

-   Lễ kính các Thánh không lấn át các lễ kính nhớ những mầu nhiệm cứu chuộc SC 111

-   Những ngày lễ chung với những Giáo Hội Đông phương OE 19

-   Các tín hữu phải tham dự Phụng vụ vào các ngày lễ trọng OE 15

Xem: Phụng vụ, Thời gian

LỊCH (CALENDARIUM)

-   Công Đồng không phản đối việc lập một niên lịch cố định của xã hội dân sự SC phụ lục

-   Có thể xét lại việc ấn định ngày lễ Phục Sinh SC phụ lục; OE 20

LỊCH SỬ (HISTORIA)

Lịch sử nhân loại (Historia humana)

-   Giá trị của lịch sử GS 34, 36, 47, 54; AA 7

-   Lịch sử tiến nhanh GS 5

-   Nhân loại đang sống trong một giai đoạn mới của lịch sử GS 4, 54

-   Những biến chuyển sâu rộng trong lịch sử nhân loại GS 6, 23, 33, 54, 64, 64, 73; UR 12

-   Những biến chuyển hiện nay mang lại những khó khăn to lớn GS 4, 37; AA 6

-   Những dao động trong lịch sử hiện đại GS 8, 25; AA 6

-   Thuyết vô thần trong lịch sử nhân loại hiện nay GS 20

-   Hiện tượng luận và thuyết vô tri hiện nay GS 57

-   Cuộc chiến chống lại quyền lực bóng tối tiếp diễn trong suốt lịch sử nhân loại GS 37

-   Con người nắm bắt cả quá khứ nhờ môn sử học GS 5

-   Thế giới là sân khấu của lịch sử GS 2

-   Khoa sử học góp phần thăng tiến gia đình nhân loại GS 57

-   Chúa Kitô là chìa khoá, trung tâm và cùng đích của lịch sử nhân loại GS 10

Lịch sử cứu độ (Historia salutis)

-   Thánh Kinh trình bày mầu nhiệm lịch sử cứu độ AG 16; DV 14, 15; LG 55

-   Các thánh sử đã viết lại sứ điệp của lịch sử cứu độ DV 7

-   Kế hoạch của lịch sử cứu độ do ý định của Thiên Chúa SC 5; LG 2

-   Các việc Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử cứu độ biểu lộ những thực tại được diễn tả bằng lời nói DV 2

-   Thiên Chúa đã tỏ mình ra để khai mở con đường cứu độ DV 3, 6

-   Sau khi nguyên tổ phạm tội, Thiên Chúa không ngừng săn sóc những ai tìm kiếm ơn cứu độ DV 3

-   Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu độ trong lịch sử AG 3, 9

-   Thiên Chúa không muốn cứu độ con người như những cá nhân riêng rẽ nhưng muốn làm cho họ thành một dân tộc LG 9; GS 32; AG 2; DV 14

-   Mầu nhiệm cứu độ được loan báo bởi các ngôn sứ N₡ 4; DV 3, 15

-   Vai trò của Đức Maria trong nhiệm cục cứu độ LG 55, 56

-   Chúa Kitô là tâm điểm của lịch sử cứu độ LG 3, 9; DV 2, 4, 7, 17; SC 5; GS 22, 38; AG 3

-   Mầu nhiệm cứu độ được tiếp nối trong Giáo Hội LG 52; GS 4, 11

-   Chúa Kitô sai Chúa Thánh Thần đến để hoàn tất công trình cứu độ AG 4

-   Thánh Thần Thiên Chúa điều khiển dòng thời gian GS 27, 37

-   Giáo Hội là nhiệm tích ơn cứu độ LG 48

-   Giáo Hội là đoàn dân hướng về ơn cứu độ LG 9

-   Giáo Hội được thúc bách để thực hiện ơn cứu độ LG 17; AG 7

-   Các nhà truyền giáo phải hiểu biết về lịch sử của các dân tộc AG 26

-   Các môn học của Giáo Hội, phải quy hướng về Mầu Nhiệm Chúa Kitô, vốn liên hệ đến lịch sử nhân loại OT 14

-   Môn Phụng vụ phải được diễn giải từ những góc nhìn liên quan đến lịch sử SC 16

-   Chủng sinh phải học biết lịch sử AG 16, 26

-   Trong kinh Nhật tụng, các bài đọc về đời sống các thánh phải phù hợp với chứng cớ lịch sử SC 92

-   Những công trình khảo cứu lịch sử của giáo dân AG 41

Lịch sử Giáo Hội (Historia Ecclesi„)

-   Thời sơ khai của Giáo Hội được thuật lại trong Tân ước DV 20

-   Qua mọi thời, Giáo Hội thông truyền giáo lý đã lãnh nhận từ Chúa Kitô DH 12

-   Giáo Hội thời sơ khai đặt bữa ăn thân tình “agapè” gắn liền với bữa tiệc Thánh Thể AA 8

-   Ngay từ những thế kỷ đầu tiên của Giáo Hội, các Công Đồng đã được triệu tập CD 36

-   Ngay từ những thế kỷ đầu tiên của Giáo Hội đã có cách thức sống đời tận hiến PC 1

-   Ý định cứu độ cũng bao gồm những ai chưa gia nhập Giáo Hội LG 16

-   Giáo Hội phải đem đến cho nhân loại những năng lực cứu rỗi GS 3

-   Giáo Hội cộng tác để giải quyết những vấn đề trong thế giới ngày nay AA 1; AG 12; GS 1, 3, 10, 34, 57

-   Sứ mạng của Giáo Hội trong thế giới ngày nay GS 40-45, 58, 62, 76; AG 8

-   Trải qua các thế kỷ, Giáo Hội đã sử dụng các nền văn hoá khác nhau GS 58

-   Lịch sử riêng của Giáo Hội Đông phương UR 14

-   Trải qua bao nhiêu thế kỷ, không phải tất cả các phần tử trong Giáo Hội đều trung thành với Chúa Thánh Thần GS 43

-   Trong nhiều thế kỷ, đã có nhiều rạn nứt trong Giáo Hội UR 13, 19

-   Các biến cố trong lịch sử cứu độ được cử hành trong suốt năm phụng vụ SC 102

-   Phải nhận ra mầu nhiệm Đức Kitô và mầu nhiệm cứu độ được thực hiện trong Phụng vụ AG 16

-   Hoạt động truyền giáo hoàn tất ý định cứu độ trong lịch sử AG 9

-   Các bộ môn thần học đều có liên quan đến lịch sử cứu độ OT 16

-   Thần học phải trình bày lịch sử các tín điều trong mối liên hệ với lịch sử của Giáo Hội OT 16

-   Con người góp phần vào việc thực hiện ý định của Thiên Chúa trong lịch sử GS 34, 39

Lịch sử tính (historicitas)

-   Giáo Hội khẳng định về lịch sử tính của các sách Tin Mừng DV 19

LIÊN ĐỚI (SOLIDARIETAS)

-   Ngôi Lời nhập thể và tình liên đới nhân loại GS 22, 32; LG 7, 13

-   Giáo Hội liên đới với nhân loại GS 1

-   Công Đồng bày tỏ tình liên đới với nhân loại bằng cách đối thoại GS 3

-   Tình liên đới nối kết nhân loại với nhau AG 11

-   Tình liên đới hiện nay là một dấu chỉ thời đại AA 14; GS 9

-   Các tổ chức hiệp hội giúp tạo ý thức về tình liên đới GS 90

-   Hiện nay, tình liên đới đòi hỏi sự cộng tác quốc tế rộng rãi hơn trong lãnh vực kinh tế GS 85

-   Không chấp nhận chủ trương luân lý duy cá nhân GS 31

LIÊN HỆ (RELATIO)

-   Có thêm một giá trị đặc biệt do có liên hệ với con người AA 7

-   Quyền của con người tham gia vào việc giáo dục chung sống và tương quan GE 1

-   Để có được mối tương giao tốt đẹp, cần phải phát huy các giá trị nhân bản đích thực AA 29

-   Bằng việc tập luyện và sinh hoạt thể dục thể thao, phát huy những mối bang giao huynh đệ GS 61

-   Mối bang giao phải là cuộc trao đổi huynh đệ đích thực AA 14

-   Các Kitô hữu phải biết mình là thành phần của cộng đồng và tham gia đời sống văn hoá, xã hội AG 11

-   Tôn trọng tha nhân và tình huynh đệ là những điều kiện thiết yếu để xây dựng hoà bình GS 78

-   Mở rộng quan hệ với nhau không đồng nghĩa với việc sống khép kín riêng mình AA 10

-   Nền kinh tế hiện đại mang dấu ấn của việc con người ngày càng có nhiều hơn các mối quan hệ GS 63, 73

-   Đức Kitô đã thánh hoá mối tương quan nhân loại GS 32

Xem: Đối thoại

LINH ĐẠO (SPIRITUALITAS)

-   Linh đạo của Linh mục PO 13

-   Linh đạo của Giáo dân trong hoạt động tông đồ AA 4

Xem: Giáo dân, Kitô hữu, Tu sĩ

LINH HỒN (ANIMA)

-   Linh hồn linh thiêng bất khả hủy diệt GS 14

-   Linh hồn của Giáo Hội là Chúa Thánh Thần LG 7

-   Đức ái, linh hồn của mọi việc tông đồ AA 3

LINH HỨNG (INSPIRATIO)

-   Các chân lý chứa đựng trong Thánh Kinh được viết ra do sự linh hứng của Chúa Thánh Thần DV 11

-   Các sách Cựu ước và Tân ước đã được viết do sự linh hứng của Chúa Thánh Thần DV 11

-   Những tác giả được linh hứng DV 11

-   Mỗi lời Sách Thánh đều hữu ích cho việc giảng dạy DV 11

-   Các thánh sử muốn diễn đạt điều do Chúa linh hứng DV 12

-   Lời rao giảng của các Tông đồ được diễn tả cách đặc biệt trong những sách được linh hứng DV 8

-   Thánh Kinh là lời của Thiên Chúa vì được viết do sự linh hứng của Chúa Thánh Thần DV 9

Xem: Ân sủng, Suy tư, Thánh Kinh, Thánh sử

LINH MỤC – TƯ TẾ (PRESBYTER - SACERDOS)

-   Chức linh mục trong Giáo Hội vô cùng cao trọng PO 1, 7

-   Các linh mục được đặc cử để phụng sự Đức Kitô, là Thầy, là Tư Tế và là Vua PO 1, 7

-   Các linh mục tham dự vào quyền bính mà chính Đức Kitô đã dùng để cai quản Thân Thể Người PO 2, 7

-   Các linh mục được Thiên Chúa ban ân sủng để làm thừa tác viên của Chúa Giêsu Kitô giữa muôn dân PO 2

-   Các linh mục là những cộng sự viên của Hàng Giám mục PO 2, 7

-   Mục đích mà các linh mục theo đuổi là tìm kiếm vinh danh Thiên Chúa Cha trong Chúa Kitô PO 2

-   Qua thừa tác vụ của các linh mục, lễ tế thiêng liêng của các tín hữu được hoàn tất PO 2

-   Các linh mục được Thiên Chúa hiến thánh để trở nên như thừa tác viên của vị Thượng Tế vĩnh cửu PO 5

-   Các linh mục hiện diện được mời cùng với Giám mục chủ phong đặt tay trên vị tiến chức PO 8

-   Các linh mục được chọn giữa muôn người để giúp đỡ mọi người PO 3

-   Các linh mục mắc nợ với mọi người về việc thông truyền cho họ chân lý Tin Mừng PO 4

-   Các linh mục là những người gắn bó với Giám mục theo phẩm trật PO 5, 7

-   Các linh mục tiếp nối lời ca tụng và tạ ơn Thiên Chúa trong các giờ Kinh Nhật Tụng PO 5

-   Các linh mục phải chăm lo trau dồi kiến thức và nghệ thuật phụng vụ PO 5

-   Các linh mục tụ họp gia đình Thiên Chúa như một cộng đoàn huynh đệ duy nhất PO 6

-   Các linh mục giáo dục con người đạt tới sự trưởng thành Kitô giáo PO 6

-   Các linh mục phải đặc biệt săn sóc những người nghèo khổ và bé mọn đã được trao phó cho mình PO 6

-   Các linh mục không bao giờ phục vụ cho một chủ thuyết hay một đảng phái nhân loại nào PO 6

-   Các Giám mục phải coi các linh mục như những cộng sự viên cần thiết PO 7

-   Các linh mục phải tôn trọng quyền bính của Chúa Kitô, vị Mục Tử tối cao nơi các Giám mục PO 7

-   Không một linh mục nào có thể tự sức riêng hay đơn độc chu toàn đầy đủ sứ mạng của mình PO 7

-   Tất cả các linh mục liên kết với nhau bằng một tình huynh đệ do bí tích PO 8

-   Tất cả các linh mục được quy tụ để phục vụ quanh vị Giám mục giáo phận PO 8; CD 28

-   Tất cả các linh mục đều cộng tác vào cùng một công trình, hoặc thi hành thừa tác vụ cấp giáo xứ hoặc dạy học, kể cả làm việc lao động tay chân với các công nhân PO 8

-   Tất cả các linh mục, triều cũng như dòng, phải giúp đỡ nhau, để luôn luôn là những cộng tác viên của chân lý PO 8

-   Các linh mục đừng quên tiếp đón nhau cũng như không được xao lãng các đức tính khác PO 8

-   Các linh mục giúp đỡ nhau trong đời sống tinh thần nhờ chia sẻ nếp sống chung và sự tương trợ huynh đệ PO 8

-   Các linh mục phải có trách nhiệm đối với những vị đang gặp khó khăn PO 8

-   Trong cộng đoàn, các linh mục không tìm kiếm tư lợi PO 9

-   Các linh mục phải nhìn nhận và khích lệ phẩm giá và vai trò riêng của giáo dân PO 9

-   Các linh mục dẫn đưa mọi người đi đến hiệp nhất PO 9

-   Trong bí tích Truyền chức, các linh mục nhận lãnh và thông dự vào sứ mạng phổ quát mà Đức Kitô đã trao phó cho các Tông đồ để đến với các dân các nước PO 10

-   Không bao giờ gửi các linh mục đến một địa hạt mới mà phải đi đơn độc từng người PO 10

-   Trình bày cho các tín hữu về sự cao quý của chức linh mục PO 11

-   Đừng nghĩ rằng các linh mục tương lai sẽ nghe được tiếng gọi của Chúa một cách lạ thường PO 11

-   Các linh mục phải luôn để tâm đến những dấu hiệu của thánh ý Thiên Chúa PO 11

-   Các linh mục nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô linh mục, trở thành thừa tác viên của Đấng là Đầu Nhiệm Thể PO 12

-   Các linh mục, dù bản tính nhân loại yếu hèn, phải hướng đến sự hoàn thiện PO 12

-   Các linh mục đạt đến sự thánh thiện theo một cách thức riêng biệt PO 13

-   Các linh mục được mời gọi sống theo điều các ngài đang thi hành PO 13

-   Hằng ngày các linh mục tự hiến toàn thân cho Chúa PO 13

-   Các linh mục được tình yêu của vị Mục Tử nhân lành thúc đẩy để dám thí mạng vì đoàn chiên PO 13

-   Thái độ dấn thân của các linh mục PO 14

-   Đức Kitô là nguyên lý và nguồn mạch sự thống nhất đời sống của các linh mục PO 14

-   Những nhân đức cần thiết cho đời sống linh mục PO 15

-   Các linh mục quý mến những giá trị nhân bản và các tạo vật tốt lành như là quà tặng của Thiên Chúa PO 17

-   Tương quan đúng đắn với thế giới, với những thực tại trần thế và tự do tinh thần trong đời sống linh mục PO 17

-   Các linh mục phải tránh tất cả những gì có thể làm các ngài xa rời người nghèo PO 17

-   Các linh mục có những phương thế chung và riêng để thánh hoá PO 18

-   Đức Trinh Nữ Maria là nguồn trợ lực cho các linh mục PO 18

-   Các ngài phải đàm đạo thân tình hằng ngày với Chúa Kitô PO 18

-   Các linh mục hãy không ngừng trang bị thật đầy đủ kiến thức của mình về khoa thần học PO 19

-   Dành riêng một vài linh mục cho việc nghiên cứu sâu xa về các khoa học thánh PO 19

-   Các linh mục xứng đáng hưởng một khoản thù lao cân xứng PO 20

-   Nếu cần, các tín hữu phải nghĩ đến việc trả thù lao cho các linh mục PO 20

-   Các linh mục phải trả thù lao cho nhân viên phục vụ PO 20

-   Mỗi năm các linh mục cần có một thời gian an dưỡng PO 20

-   Những tổ chức xã hội dự liệu y tế cứu trợ, cũng như việc trợ cấp cần thiết cho các linh mục nghèo PO 21

-   Những khó khăn của các linh mục trong cuộc sống ngày nay PO 22

-   Thế giới đang được trao phó cho tình yêu và thừa tác vụ của các linh mục PO 22

-   Sự hợp tác của tất cả các linh mục vì ơn cứu độ PO 22

-   Chúa Giêsu Kitô Thượng Tế đã đưa vào cuộc lưu đày ở trần gian này một bản thánh ca vẫn còn được hát lên nơi ngai toà thiên quốc SC 83

-   Chức tư tế cộng đồng của các tín hữu và chức tư tế thừa tác hay phẩm trật LG 28

-   Các linh mục là cộng sự viên của hàng Giám mục LG 28

-   Xem Giám mục như người cha LG 28

-   Là cộng sự viên, con cái và bạn hữu của Giám mục LG 28

-   Tất cả các linh mục, triều cũng như dòng luôn gắn kết với Giám mục đoàn LG 28

-   Các linh mục phối hợp với nhau trong lòng nhiệt thành cũng như trong hoạt động LG 28

-   Các linh mục là triều thiên thiêng liêng của các Giám mục LG 41

-   Cùng với Giám mục, tất cả các linh mục giáo phận hoặc dòng, đều tham dự vào chức tư tế duy nhất của Chúa Kitô, và là những cộng sự viên của hàng Giám mục CD 28

-   Các linh mục giáo phận hiệp nhất với nhau để chăm lo cho lợi ích thiêng liêng của toàn giáo phận CD 28

-   Đời sống chung của các linh mục giáo phận gắn liền với giáo xứ CD 30

-   Việc canh tân toàn thể Hội Thánh tuỳ thuộc phần lớn vào thừa tác vụ linh mục OT Lời mở đầu

-   “Chương trình đào tạo Linh mục” do Hội đồng Giám mục quyết nghị OT 1

-   Ơn gọi linh mục đang gia tăng OT 2

-   Các linh mục phải nhiệt thành trong việc cổ vũ ơn gọi OT 2

-   Khả năng của các ứng viên trong việc đảm đương các trách nhiệm trong đời sống linh mục OT 6

-   Các chủng sinh phải được dạy để biết rõ về những khó khăn của đời linh mục OT 9

-   Các linh mục bản xứ tại các Giáo Hội mới thành lập AG 20

-   Tất cả các tín hữu làm nên hàng tư tế thánh thiện và vương giả PO 2

-   Các linh mục là thừa tác viên của Chúa Kitô để chính thức thi hành phận vụ linh mục PO 2

-   Mọi người phải tìm thấy được Lời Chúa nơi môi miệng các linh mục PO 4

-   Lời rao giảng của linh mục phải đưa chân lý ngàn đời của Tin Mừng vào các hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống PO 4

-   Linh mục là nhà giáo dục đức tin PO 6

-   Linh mục thực thi phận vụ cao cả của người cha và người thầy PO 9

-   Thiên Chúa không để cho Giáo Hội thiếu linh mục PO 11

-   Các linh mục buộc phải đạt đến sự trọn lành PO 12

-   Các linh mục nhận được ơn đặc biệt để hướng đến sự trọn lành PO 12

-   Tâm tư linh mục luôn quy hướng về điều đã được thực hiện trên bàn tế lễ PO 14

-   Tác vụ linh mục được chu toàn trong sự hiệp thông phẩm trật của toàn thân thể PO 15

-   Các linh mục có nhiệm vụ quản trị những tài sản thuộc về Giáo Hội PO 17

-   Niềm vui cao cả của đời sống linh mục PO 22

Xem: Bí tích Truyền chức, Chủng sinh, Chức vụ, Cộng tác, Sứ mạng

LO ÂU (ANGUSTIAE)

-   Ưu sầu và lo âu GS 1, 4

-   Giáo Hội đang hiện diện giữa những lo âu GS 82

-   Giải thoát khỏi những lo âu N₡ 2

LỜI (VERBUM)

-   Thánh Kinh là Lời Thiên Chúa DV 9, 10, 24

-   Lời Thiên Chúa trong Cựu ước và Tân ước DV 14, 17, 21

-   Chúa Giêsu nói Lời Thiên Chúa DV 4, 8

-   Thánh Truyền phổ biến toàn bộ Lời Thiên Chúa DV 9, 10

-   Huấn Quyền gìn giữ và giải thích Lời Chúa DV 10, 12; GS 33

-   Lời của Thiên Chúa được diễn tả bằng ngôn ngữ loài người DV 13

-   Lời của Thiên Chúa hoàn tất trong Giáo Hội LG 64; DV 8; UR 3

-   Bàn tiệc Lời Chúa SC 51

-   Thành kính lắng nghe công bố Lời Thiên Chúa với niềm tin DV 1

-   Việc tôn kính Lời Chúa DV 26

-   Được nuôi dưỡng bởi bánh ban sự sống từ bàn tiệc Lời Chúa LG 42; DV 21, 26; GS 86

-   Lời Thiên Chúa sống động và linh hoạt DV 21; DH 11; AG 22

-   Suy niệm Lời Chúa OT 8; AA 4

-   Tin vào Lời của Thiên Chúa DH 9, 14

-   Mẹ Maria đã đón nhận lời mà Con của Mẹ đã tuyên bố phúc cho những ai nghe và giữ Lời Thiên Chúa LG 58

-   Mẹ đã nhận làm mẹ của người môn đệ qua lời Chúa trối “Này là con Bà” LG 58

-   Lời của Thiên Chúa đã trở nên tương tự với lời nói loài người DV 13

-   Rao giảng Lời Chúa DV 24; GS 44; UR 6, 21; AG 1, 13, 15, 16, 22; DH 11, 14

-   Thích nghi việc rao giảng Lời mặc khải GS 44

-   Các Giám mục rao giảng Lời Chúa LG 21

-   Các linh mục và Lời Chúa GS 52; PO 4, 13; N₡ 4

-   Các chủng sinh với Lời Chúa OT 4, 8

-   Thừa tác viên Lời Chúa cần thiết cho sứ vụ loan báo Tin Mừng AG 20

-   Các bản dịch Lời Chúa DV 22

-   Những kẻ hời hợt rao giảng Lời Thiên Chúa LG 25

-   Những người sắp kết hôn được mời gọi củng cố thời kỳ đính hôn bằng Lời Chúa GS 49

-   Giáo dân cộng tác đắc lực vào việc rao truyền Lời Chúa, đặc biệt qua việc dạy giáo lý AA 10; AG 16

-   Quyền tự do tôn giáo được nói đến trong Lời Chúa DH 2, 9, 10

-   Những cách giải thích khác nhau về thời đại chúng ta dưới ánh sáng Lời Chúa GS 14, 91

-   Cổ vũ việc suy tôn Lời Chúa vào ngày vọng các lễ trọng SC 35-4

Xem: Cử hành, Chú giải, Phúc Âm hoá, Phụng vụ, Rao giảng, Thánh sử, Thừa tác viên

LỜI HỨA (PROMISSIO)

-   Lời hứa cứu độ DV 3

-   Tin Mừng đã được hứa trước qua các Ngôn sứ DV 7

-   Thiên Chúa chí ái đã tuyển chọn cho mình một dân tộc để trao gửi các lời hứa DV 14

-   Chúa Giêsu đã ban những lời hứa DV 20

Xem: Lời, Lời khấn

LỜI KHẤN (VOTUM)

-   Qua việc tuyên khấn, các Kitô hữu tận hiến cho Thiên Chúa LG 44

-   Lời khấn khó nghèo PC 13; OT 9; PO 17

-   Lời khấn khiết tịnh PC 12; OT 10; PO 16

-   Lời khấn vâng phục PC 14; OT 9

-   Với quyền hành Chúa ban, Giáo Hội nhận lời tuyên khấn LG 45

-   Soạn thảo nghi lễ tuyên lại lời khấn SC 80

Xem: Cộng đoàn, Hội nghị, Hội đồng tu sĩ, Tu nghị, Tu sĩ

LỢI NHUẬN (LUCRUM)

-   Tìm kiếm lợi nhuận GS 64

Xem: Trợ giúp

LUÂN LÝ (MORALIS)

-   Khi sử dụng các phương tiện truyền thông phải giữ đúng tiêu chuẩn của luật luân lý IM 4

-   Con người phải giữ trật tự luân lý suốt đời IM 6

-   Phô diễn những điều xấu IM 7

-   Việc lạm dụng các phương tiện gây nguy hại trầm trọng đến nền luân lý IM 12

-   Tương quan giữa nghệ thuật và luân lý IM 6

-   Dành ưu tiên cho trật tự luân lý IM 6

-   Hành động theo luân lý IM 9

-   Trách nhiệm luân lý IM 11

-   Quy ước luân lý IM 11

-   Xuất bản ấn phẩm phù hợp với luân lý công giáo IM 14

-   Nghệ thuật kịch ảnh góp phần đào tạo văn hoá và luân lý IM 14

-   Các nghệ sĩ có bổn phận nêu cao tính cách luân lý IM 15

-   Đào tạo giới trẻ về luân lý Kitô giáo IM 16

-   Nguyên tắc luân lý của trách nhiệm bản thân DV 7

-   Đức tin và luân lý LG 12

-   Luân lý và xã hội GS 30

-   Đào tạo gia đình phù hợp với luân lý GS 52

-   Phải chối từ những giải pháp đi ngược lại luật luân lý GS 87

-   Những thiệt hại về tinh thần do chiến tranh GS 79

Xem: Giáo dục, Giá trị, Luật, Trật tự

LUẬT (LEX)

-   Thiên Chúa đã khắc ghi sẵn trong tâm hồn con người một lề luật GS 16

-   Quan điểm sai lầm về sự tự lập đối với thiên luật GS 41

-   Những ai sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội phải hiểu biết luật luân lý IM 4, 7

-   Chính quyền có bổn phận ban hành luật lệ về những phương tiện truyền thông xã hội IM 12

-   Thiên luật là nguyên tắc tối thượng của đời sống con người DH 3

-   Thiên Chúa cho con người được tham dự vào lề luật của Ngài DH 3

-   Nhờ lương tâm con người nhận biết những điều lệnh của thiên luật DH 3

-   Luật phụng vụ SC 17

-   Những luật lệ của quá khứ không phải lúc nào cũng phù hợp với hoàn cảnh hiện tại GS 7

-   Luật kinh tế GS 67

-   Luật Giáo Hội và luật Giáo phận CD 8, 27, 35, 44; OT 16; AA 1; AG 14

Xem: Lao động, Phụng vụ, Vâng phục, Xã hội

LUẬT CHỮ ĐỎ (RUBRICA)

-   Tu chỉnh luật chữ đỏ SC 31

-   Thích nghi luật chữ đỏ tuỳ theo sự khác biệt nơi các dân tộc SC 38

-   Phần chữ đỏ đã tu chỉnh sẽ minh định việc thay thế các thực hành phụng vụ SC 97

-   Thánh ca cộng đồng được thực hành theo luật chữ đỏ SC 118

LUYỆN NGỤC (PURGATORIUM)

-   Luyện ngục là nơi thanh luyện những người môn đệ Chúa Kitô LG 49, 50, 51

LỮ HÀNH (PEREGRINATIO)

-   Giáo Hội hoàn tất cuộc lữ hành trần thế SC 2; LG 6, 8, 14; UR 2

-   Giáo Hội lữ hành được Đức Kitô mời gọi không ngừng canh tân UR 6

-   Mẹ của Đức Giêsu toả sáng ngay trên trần gian như dấu chỉ của lòng cậy trông vững vàng cho Dân Chúa đang lữ hành LG 68

-   Thánh Truyền cùng với Thánh Kinh nên như tấm gương mà Giáo Hội lữ thứ trên trần gian nhìn vào để chiêm ngưỡng Thiên Chúa DV 7

-   Chúng ta là những lữ khách đang tiến về Giêrusalem, đến vương quốc của Chúa Cha SC 8; LG 21; GS 1, 45; AA 3

-   Dân Israel lữ hành trong sa mạc LG 9

Xem: Cánh chung, Quang lâm

LƯƠNG BỔNG – THÙ LAO (REMUNERATIO)

-   Tiền lương của công nhân được chi trả theo công việc GS 67

-   Thù lao bình đẳng cho các giáo sĩ PO 20

-   Các tín hữu có nghĩa vụ chu cấp thù lao cho giáo sĩ PO 20

-   Các Giám mục phải quan tâm đưa ra những quy định về việc trợ cấp cho giáo sĩ PO 20

-   Thể thức trợ cấp PO 20

-   Mỗi giáo phận nên lập một quỹ chung PO 21

-   Hội đồng Giám mục dự liệu việc bảo hiểm xã hội cho các giáo sĩ PO 21

-   Chu cấp thù lao tương xứng cho các giáo lý viên chuyên nghiệp AG 17

-   Phải tránh mọi hình thức phân biệt đối xử về điều kiện lương bổng GS 66

-   Người lao động phải được trả lương sao cho có đủ khả năng xây dựng cho mình và gia đình một đời sống xứng hợp GS 67

-   Có nhiều thể thức lương bổng không xứng với nhân phẩm GS 71

Xem: Công lý, Lao động

LƯƠNG TÂM (CONSCIENTIA)

-   Tìm kiếm chân lý trong thái độ trung thực với lương tâm GS 16

-   Lương tâm ngay thẳng và lương tâm sai lạc GS 16

-   Hiện nay nhiều người hành động với lương tâm ý thức trách nhiệm DH 1

-   Không ai bị ép buộc hành động trái với lương tâm DH 2, 11

-   Qua lương tâm, con người biết được những điều Thiên Chúa muốn họ làm DH 3

-   Con người phải sống theo lương tâm GS 26, 31, 41, 50, 79, 87

-   Phải nghe tiếng lương tâm GS 8, 19

-   Vâng phục lương tâm GS 79

-   Đào tạo lương tâm GS 87; IM 9; DH 14

LƯƠNG THỰC (ALIMENTATIO)

-   Lương thực là một trong những nhu cầu căn bản của con người GS 26

-   Lương thực phải được các cơ quan quốc tế trợ giúp GS 84

Xem: Nghèo khó

LƯU ĐÀY (DEPORTATIO)

-   Công Đồng phản bác việc lưu đày GS 27

LƯU VONG (EXILIUM)

-   Lòng bác ái của giáo dân đối với những người đang lưu vong AA 8

-   Lòng bác ái của linh mục đối với những người đang lưu vong PO 8

-   Các Giám mục quan tâm đặc biệt đến những người đang lưu vong CD 18

Xem: Cánh chung, Di dân, Xã hội

LY DỊ (DIVORTIUM)

-   Ly dị đi ngược lại với tình yêu đích thực GS 49

-   Vết thương do ly dị GS 47

Xem: Bí tích Hôn nhân, Vợ chồng

LÝ TRÍ (RATIO)

-   Có hai lãnh vực tri thức khác biệt nhau, đó là đức tin và lý trí GS 59

-   Văn hoá xuất phát từ bản chất lý trí GS 59

-   Giáo Hội đã nỗ lực giải trình những nguyên tắc về sự chính trực của lương tri nhân loại GS 63

-   Nhờ lý trí ta nhận biết phẩm giá con người DH 2

-   Những đòi hỏi của lý trí DH 9

-   Lý trí và ý chí tự do, những tài năng của con người DH 2

-   Tin phục Thiên Chúa với cả lý trí và tự do DH 10

-   Con người có thể nhận biết cách chắc chắn Thiên Chúa nhờ lý trí DV 6

Xem: Nhận thức

 

Tác giả: Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin
Nguồn: giaolyductin.net
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: