CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - MỤC LỤC PHÂN TÍCH (I & K)

24 / 09/ 2015, 09:09:10

I

ÍCH KỶ (EGOISMUS)

-   Người ích kỷ chỉ nghĩ đến chính mình GS 37

-   Tránh tính ích kỷ GS 38

-   Chủ nghĩa khoái lạc và tính ích kỷ GS 47

-   Tham vọng ích kỷ mang tính tập thể GS 8

Xem: Con người, Tình yêu, Triết học, Xã hội

ISRAEL

-   Dân tộc Israel là hình ảnh của Giáo Hội LG 2, 9

-   Thiên Chúa đã chọn Israel làm dân riêng LG 9

-   Dân Israel được trải nghiệm những cách thức Thiên Chúa đối xử với con người DV 14

-   Các Tông đồ trước tiên đi đến với những con cái Israel LG 19

-   Giáo Hội đã được chuẩn bị trong lịch sử dân Israel LG 2

Xem: Do Thái

 

K

KẾ HOẠCH / Ý ĐỊNH (PROPOSITUM)

-   Kế hoạch của Thiên Chúa trong lịch sử và thời đại hôm nay SC 43; GS 11, 29, 32, 34, 35, 57; CD 12; AA 7

-   Theo ý định của Thiên Chúa Cha, Giáo Hội là truyền giáo AG 2

-   Ý định của Thiên Chúa muốn cứu rỗi toàn thể nhân loại AG 3

-   Giáo Hội nhờ thực hiện ý định của Thiên Chúa; tiếp xúc và thấm nhập dần dần, biết tiến và lui khi cần thiết AG 6

-   Nhờ hoạt động truyền giáo, Giáo Hội thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa AG 7, 9

-   Các tu sĩ cộng tác vào kế hoạch của Thiên Chúa PC 14

Xem: Cứu chuộc, Lịch sử cứu độ

KHAI TÂM (INITIATIO)

-   Hoán cải mới chỉ là bước đầu AG 13

-   Những người đã hoán cải được khai tâm dẫn vào mầu nhiệm cứu độ AG 14

-   Được đưa vào trong đời sống của Dân Thiên Chúa AG 14

-   Các Bí tích khai tâm Kitô giáo giải thoát con người khỏi tay ma quỷ và trao ban tinh thần nghĩa tử AG 14

-   Ngoài những yếu tố đã có trong truyền thống Kitô giáo, được phép công nhận những yếu tố của việc khai tâm đang được thực hành nơi các dân tộc SC 65

-   Nghi thức khai tâm SC 64, 65, 66

-   Các Giám mục phải chăm lo việc khai tâm Kitô giáo cho người trưởng thành CD 14

Xem: Bí tích Thánh Tẩy, Dự tòng, Giáo lý, Hoán cải, Nghi lễ

KHÂM PHỤC (ADMIRATIO)

-   Phát triển khả năng khâm phục GS 56, 59

KHÁN GIẢ (SPECTATOR)

-   Phận vụ của khán giả IM 9, 14

-   Chương trình truyền thanh truyền hình và kịch nghệ góp phần đào tạo cho các khán giả IM 14, 16, 21

-   Cha mẹ phải quan tâm đến vấn đề phim ảnh IM 10

-   Bảo vệ thanh thiếu niên khỏi những phim ảnh xấu IM 12, 21

Xem: Truyền thông

KHẾ ƯỚC / KẾT ƯỚC (FOEDUS)

-   Thiên Chúa đã chọn dân Israel và thiết lập một giao ước LG 9

-   Nhờ giao ước Thiên Chúa đã mặc khải cho dân Người DV 14

-   Cựu ước là hình bóng của Tân ước LG 9

-   Giáo Hội được chuẩn bị từ Cựu ước LG 2

-   Giáo Hội đã nhận được mặc khải Cựu ước nhờ chính dân tộc mà Chúa đã ký kết Giao ước cũ N₡ 4

-   Đức Kitô đã thiết lập Giao ước mới bằng máu của Người DV 16

-   Đức Kitô Đấng Trung Gian của Giao ước mới PO 18

-   Nhiệm cục Kitô giáo sẽ mãi mãi trường tồn vì là Giao ước mới và vĩnh viễn DV 4

-   Đoàn dân của Giao ước mới được quy tụ trong sự hiệp nhất UR 2

-   Tính phổ quát của đức tin thông qua Giáo Hội của Giao ước mới AG 4

Xem: Giao ước, Giáo Hội

KHÍ GIỚI/ VŨ TRANG (ARMA)

-   Khí giới khoa học GS 79, 80, 81

-   Khí giới để bảo vệ cho những quyền lợi chính đáng của các dân tộc GS 79

-   Cuộc chạy đua vũ trang; việc tích trữ vũ khí; việc gia tăng vũ khí tối tân GS 81, 82

KHIÊM NHƯỜNG / KHIÊM HẠ / KHIÊM TỐN (HUMILITAS)

-   Sự khiêm nhường của Đức Kitô LG 41, 42

-   Giáo Hội noi gương sự khiêm nhường của Đức Kitô LG 5

-   Sự khiêm nhường của các vị mục tử trong việc hoàn tất sứ vụ LG 41

-   Các giáo dân noi gương Chúa Giêsu tự hạ AA 4

-   Đức Maria trổi vượt trong số các kẻ khiêm nhu của Chúa LG 55

-   Việc phụng sự Thiên Chúa thúc bách thực hành đức khiêm nhượng PC 5

-   Thừa tác viên đích thực của Đức Kitô hoạt động trong sự khiêm tốn PO 15

-   Thái độ khiêm nhường nên giống Đức Kitô PO 15

Xem: Chứng tá, Nghèo khó, Tôn trọng

KHIẾT TỊNH (CASTITAS)

-   Khiết tịnh, tặng phẩm cao cả của ơn thánh PC 12

-   Nếp sống khiết tịnh của đời tận hiến là một trong những lời khuyên Phúc Âm LG 42, 49

-   Tình huynh đệ đích thực bảo vệ sự khiết tịnh PC 12

-   Cảnh báo cho các tu sĩ trẻ về những nguy hiểm đối với sự khiết tịnh PC 12

-   Sự tiết dục trong quan hệ vợ chồng GS 49

-   Tôn trọng ý nghĩa của sự trao hiến cho nhau trong bối cảnh của một tình yêu đích thực GS 51

-   Những người trong thời kỳ đính hôn dành cho nhau một tình yêu trong sạch GS 49

Xem: Độc thân, Tin Mừng, Tuyên Khấn

KHIẾT TRINH (VIRGINITAS)

-   Đời sống trinh khiết của Đức Kitô và Mẹ Maria LG 46

-   Trinh khiết là quà tặng của ân sủng Thiên Chúa LG 62

-   Trinh khiết hay độc thân của linh mục PO 16

-   Tính ưu việt của đức khiết tịnh dâng hiến OT 10

-   Đức khiết tịnh là một sự thiện hảo để phát triển con người toàn diện PC 12

-   Nghi thức thánh hiến các trinh nữ SC 80

Xem: Khiết tịnh, Thánh hiến

KHINH MIỆT (CONTEMPTUS)

-   Khinh miệt nhân vị GS 82

-   Thái độ miệt thị GS 83

KHOA HỌC (SCIENTIA)

-   Ưu thế dành cho các ngành toán học, khoa học tự nhiên và khoa học nhân văn GS 5, 57

-   Khoa học góp phần cho sự phát triển GS 44, 54, 57, 87

-   Nhờ khoa học, con người mở rộng quyền thống trị GS 33

-   Nhân loại đã đạt được những tiến bộ kỳ diệu trong lãnh vực khoa học GS 82

-   Những khám phá của khoa học làm nảy sinh những vấn đề mới GS 62

-   Giáo Hội nhìn nhận tính cách tự trị chính đáng của khoa học GS 36, 59

-   Những tiến bộ khoa học rất hữu ích cho Giáo Hội GS 44

-   Các sinh viên khoa thần học cộng tác với những người học các khoa khác GS 62

-   Các tiến bộ khoa học phải hợp với tinh thần Kitô giáo GS 12

-   Quá tin vào khoa học đưa đến thái độ tôn thờ các thực tại trần thế AA 7

-   Việc nghiên cứu khoa học đích thực không nghịch lại với đức tin GS 36

-   Các Đại học công giáo quan tâm đến việc lập các viện nghiên cứu khoa học GE 10

-   Các tổ chức khoa học giúp cho hoạt động truyền giáo AG 34

-   Đừng tích lũy các vũ khí khoa học GS 81

-   Các tín hữu phải biết hoà hợp những kiến thức mới với quan điểm của Giáo Hội GS 62

-   Các nhà giáo dục phải có kiến thức về khoa học cũng như về tôn giáo GE 8

Xem: Giáo thuyết, Học vấn, Khôn ngoan, Nghiên cứu, Phân khoa, Phát triển, Vấn đề

KHOÁI LẠC (EDONISMUS)

-   Chủ nghĩa duy khoái lạc làm hoen ố hôn nhân GS 47

Xem: Hôn nhân, Khoái lạc

KHỔ CHẾ (MORTIFICATIO)

-   Giáo Hội mang nơi mình sự khiêm tốn và khổ nạn của Chúa Kitô UR 4

-   Khổ chế nơi thân xác PC 12; PO 12, 13

Xem: Đau khổ, Hoán cải

KHỔ HẠNH (ASSESEOS)

-   Khổ hạnh là sức sống của mục tử PO 13

-   Những luật lệ khổ hạnh đã được kinh nghiệm của Giáo Hội xác nhận PO 16

-   Khổ chế của các tu sĩ LG 13; AG 18

-   Khổ hạnh của Ấn giáo N₡ 2

Xem: Hoàn hảo, Linh đạo, Thánh thiện

KHỔ NẠN – ĐAU KHỔ (PASSIO)

-   Công cuộc cứu chuộc được Đức Kitô hoàn tất nhờ mầu nhiệm Vượt Qua SC 5

-   Thánh Tông Đồ khuyên chúng ta hãy mang trong mình cuộc tử nạn của Chúa Giêsu SC 12

-   Đức Kitô đã chịu khổ hình rồi mới vào trong vinh quang của Ngài PO 12

-   Giáo Hội khuyên các Kitô hữu hiệp nhất những đau khổ của mình với cuộc tử nạn của Chúa Giêsu LG 11

-   Không thể gán buộc cách hàm hồ cho tất cả người Do Thái những lỗi phạm trong cuộc khổ nạn của Đức Kitô NAE 4

-   Ân sủng siêu nhiên xuất phát từ mầu nhiệm Vượt qua SC 61

Xem: Chết, Cứu chuộc, Mầu nhiệm, Phụng vụ

KHÔI PHỤC (RESTAURATIO)

-   Sẽ đến thời khôi phục mọi sự LG 7, 49

-   Trời mới đất mới sẽ hiển hiện trong công cuộc khôi phục thế giới LG 48, GS 39

-   Trong thời khôi phục mọi tạo vật sẽ được giải thoát khỏi nô lệ của sự hư nát LG 9, 36

Xem: Cánh chung, Cứu độ, Lao động, Nước Thiên Chúa

KHỐN KHỔ (MISERIA)

-   Nhiều người vẫn còn trong tình trạng khốn khổ GS 4

-   Nhiều người đang gặp khốn khổ không nghĩ đến tình cảnh của chính họ GS 10

-   Người công giáo phải giúp phát triển những miền đang gặp khốn khổ GS 90

-   Toàn thể Dân Chúa phải giải quyết vấn đề khốn khổ hiện nay GS 88

-   Tình huynh đệ giữa con người làm gia tăng những khởi xướng để giải quyết nỗi thống khổ to lớn GS 84

-   Giảm bớt chi tiêu về vũ khí để dành cho việc giải quyết tình trạng khốn khổ GS 81

-   Sự xa hoa của một số người bên cạnh nỗi khốn khổ cùng cực GS 63

-   Giáo Hội quả quyết rằng con người được dựng nên để được sống hạnh phúc sau những khổ cực trần thế GS 18

Xem: Đau khổ, Nghèo khó, Nhân loại, Tội lỗi

KHÔN NGOAN (SAPIENTIA)

-   Đức khôn ngoan thúc đẩy tìm kiếm và yêu mến điều chân thật, điều thiện hảo GS 15

-   Cần thiết trong thời đại hôm nay GS 15, 56

-   Việc giáo dục chủng sinh tuỳ thuộc vào những quy định khôn ngoan OT 5

-   Nhờ các khoa học, con người được soi chiếu rạng rỡ hơn bởi Đấng Khôn Ngoan hiện diện bên cạnh Thiên Chúa từ thuở đời đời GS 57

-   Giáo dân phải đảm nhận trách nhiệm riêng của mình về sự khôn ngoan Kitô giáo GS 43

Xem: Giáo thuyết, Nhận thức, Thánh Thần, Văn hoá

KHỦNG BỐ (TERRORISMUS)

-   Khủng bố được xem như một hình thức mới của chiến tranh GS 79.

Xem: Chiến tranh

KHỦNG HOẢNG (CRISIS)

-   Nhân loại trong giai đoạn khủng hoảng GS 4

-   Tình trạng khủng hoảng nơi các tân tòng AG 13

KIỂM DUYỆT (CENSURA)

-   Kiểm duyệt những phương tiện truyền thông xã hội IM 12

KIÊN NHẪN (PATIENTIA)

-   Chúa là Đấng luôn kiên nhẫn tiếp tục ý định trao ban ân sủng UR 1

Xem: Đau khổ, Khổ nạn, Thống hối

KIÊN TRÌ (PERSEVERANTIA)

-   Kiên tâm trong việc thực hành điều thiện hảo LG 10; DV 3; GE kết luận

-   Kiên trì sống trong Giáo Hội LG 14

-   Kiên trì trong cầu nguyện LG 10

-   Lời khuyên sống kiên trì dành cho các tu sĩ LG 46, 47

Xem: Thiện ích

KIÊU CĂNG (SUPERBIA)

-   Không kiêu căng khi dư dật của cải trần thế AA 4

-   Sự xáo trộn trật tự xã hội thường phát sinh do lòng kiêu căng GS 25

-   Hoạt động của con người dễ có nguy cơ gây nên kiêu căng GS 83

-   Kiêu căng là một trong những lý do gây bất hoà GS 83

KINH CHIỀU (VESPERAE)

-   Giờ Kinh Chiều phải được cử hành đúng thời điểm SC 89

-   Giờ Kinh Chiều phải được cử hành trong nhà thờ với sự tham dự chung SC 99

Xem: Thần vụ

KINH HỘI (CHORUS)

-   Kinh Hội Thần vụ SC 90

-   Cộng đoàn buộc phải cử hành Kinh Nhật tụng; các giáo sĩ không buộc đọc chung trong Kinh hội SC 95

-   Sử dụng tiếng địa phương trong Kinh hội SC 101

Xem: Phụng vụ, Thần vụ, Tu sĩ

KINH SĨ (CAPITULUM CATHEDRALE)

-   Hội Kinh sĩ Chánh toà CD 27

KINH TẾ (OECONOMIA)

-   Kinh tế hiện đại và sự thống trị của con người trên thiên nhiên GS 63

-   Kinh tế, phương tiện thỏa mãn những yêu cầu của nhân loại GS 63

-   Những lý do của sự quan tâm trong lãnh vực phát triển kinh tế GS 63

-   Sự phát triển kinh tế GS 64

-   Những quy luật và những phương pháp hướng dẫn hoạt động kinh tế GS 64

-   Sự phát triển kinh tế không được đặt dưới sự kiểm soát độc quyền của một số ít người GS 65

-   Sự phát triển kinh tế không được bỏ mặc cho hoạt động kinh tế GS 65

-   Quan tâm đến những vùng kinh tế kém tiến bộ GS 65

-   Sự chênh lệch quá lớn về kinh tế GS 66, 83

-   Phải điều hướng cho việc di chuyển vì lý do kinh tế GS 66

-   Công việc, kinh tế và thời gian nhàn rỗi GS 67

-   Vấn đề tự động hoá và huấn nghiệp trong kinh tế GS 66

-   Xung đột kinh tế xã hội GS 68

-   Hệ thống tổ chức bảo hiểm và an sinh xã hội tại những quốc gia có nền kinh tế phát triển GS 69

-   Sự đầu tư và tiền tệ GS 70

-   Quyền tư hữu, vấn đề ruộng đất GS 71

-   Các tín hữu góp phần vào hoạt động kinh tế GS 72

-   Hợp tác kinh tế GS 82

-   Hợp tác quốc tế trong lãnh vực kinh tế GS 83, 85

-   Nhiệm vụ của đời sống kinh tế và xã hội GS 85

-   Kiến tạo trật tự kinh tế GS 85

-   Cải tổ cấu trúc kinh tế và xã hội GS 86

Xem: Con người, Đào tạo, Vấn đề

KINH TẾ TẬP SẢN (ECONOMIA COLLECTIVISTICA)

-   Chủ trương hy sinh quyền lợi cá nhân vì tập thể GS 63, 65

Xem: Cá nhân chủ nghĩa, Xã hội

KITÔ HỮU (CHRISTIANUS-CHRISTIFIDELIS)

-   Các Kitô hữu được tháp nhập vào mầu nhiệm Vượt qua và tiếp nhận tinh thần nghĩa tử SC 6; LG 3, 4; AG 14

-   Các Kitô hữu và Chúa Kitô LG 7, 11; AG 14; GS 22, 43, 72

-   Các Kitô hữu lãnh nhận những hoa trái đầu mùa của Chúa Thánh Thần và chiến đấu chống lại sự dữ GS 22

-   Các Kitô hữu nhận được ơn gọi đời đời GS 38, 76

-   Các phận vụ của Kitô hữu LG 10; GS 43, 72

-   Kitô hữu là công dân của cả hai thành đô LG 36; GS 43

-   Phải sống trọn vẹn cuộc sống Kitô hữu LG 39; GS 34, 43, 72; AA 16

-   Phải chu toàn các nghĩa vụ trần thế theo gương Đức Kitô lao động GS 43, 72

-   Các Kitô hữu phải sống trong đức ái, liên kết trong cùng một gia đình nhân loại GS 32, 56

-   Ơn gọi tông đồ của Kitô hữu AA 2, 3

-   Các gia đình Kitô hữu phải nêu rõ chứng tá đời Kitô hữu trước mặt thế gian AA 11; GS 52

-   Tìm cách đưa tinh thần Kitô hữu vào lối suy nghĩ và phong cách sống AA 13

-   Chứng tá Kitô hữu trong các tổ chức quốc tế AA 14; DH 14

-   Chứng tá Kitô hữu qua gương sáng trong cách sống và trong lời nói AG 11

-   Sự hiện diện của các Kitô hữu trong các cộng đồng nhân sinh AG 12

-   Cộng đoàn Kitô hữu là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa trong thế giới AG 15, 37

-   Cộng tác với các Kitô hữu không công giáo GS 92; AA 27

-   Giáo Hội vẫn liên kết với những người không công giáo LG 15; UR 1, 3

Xem: Anh em ly khai, Chứng tá, Cộng đoàn, Đại kết, Đối thoại, Thánh thiện, Tín hữu

Người ngoài Kitô giáo (non-christianus)

-   Phải đối xử lịch thiệp và bác ái với những người ngoài Kitô giáo CD 16

-   Mối liên hệ giữa Giáo Hội và các tôn giáo ngoài Kitô giáo N₡ 1

-   Giáo Hội loan báo Tin Mừng cho những người ngoài Kitô giáo AG 6, 13; PO 4

-   Các linh mục phải quan tâm đến những người ngoài Kitô giáo PO 9

-   Sự hợp tác giữa các Kitô hữu và những người ngoài Kitô giáo AA 27

Xem: Đối thoại, Tôn giáo, Tự do

KÝ GIẢ (DIURNARIUS)

-   Phận vụ các ký giả - việc đào tạo IM 11, 15

Xem: Tập đoàn, Truyền thông xã hội

KỶ LUẬT (DISCIPLINA)

-   Có nhiều kỷ luật khác nhau UR 4

-   Kỷ luật trong Giáo Hội UR 6; OE 3; CD 36

-   Kỷ luật của Hàng Giáo sĩ OE 4

-   Những khác biệt về kỷ luật giữa Giáo Hội Công giáo và các Giáo Hội Đông phương UR 3, 14

-   Kỷ luật của các Giáo Hội Đông phương UR 16, 17; OE 1, 3, 5, 6, 13, 17, 22

-   Cải tổ kỷ luật trong khoa thần học OT 16

-   Kỷ luật về Bí tích OE 12, 13

-   Kỷ luật về Thánh nhạc SC 112

-   Kỷ luật của Giáo Hội Công giáo về việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội IM 16

Xem: Khoa học, Luật, Năng quyền

KỸ THUẬT (TECHNICA)

-   Biến đổi, phát triển, tiến bộ nhờ kỹ thuật GS 5, 54, 62

-   Kỹ thuật trợ giúp con người GS 33, 57

-   Sự phát triển kỹ thuật hỗ trợ sự tiếp cận với văn hoá GE Lời mở đầu, GS 54

-   Cổ vũ sự tiến bộ kỹ thuật GS 64

-   Nền kỹ thuật tiến bộ phải giúp loại trừ những chênh lệch trong xã hội GS 63

-   Sự đóng góp của giáo dân trong lãnh vực kỹ thuật LG 36

-   Tin tưởng thái quá vào kỹ thuật có thể dẫn tới việc sùng bái các thực tại trần thế AA 7

-   Tiến bộ kỹ thuật có thể cổ vũ thuyết vô thần GS 20

-   Các Giám mục phải trình bày về giá trị của kỹ thuật CD 12

 
Tác giả: Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin
Nguồn: giaolyductin.net
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: