CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - MỤC LỤC PHÂN TÍCH (D)

09 / 09/ 2015, 08:09:07

MỤC LỤC PHÂN TÍCH 

D

DÂN CHỦ (DEMOCRATIO)

-  Giáo dục về dân chủ GS 31

-  Giá trị của dân chủ GS 34

Xem: Chính trị, Xã hội

DÂN NGOẠI (PAGANUS)

-  Tin Mừng được loan báo cho dân ngoại trong ngày lễ Ngũ Tuần AG 4

-  Hoạt động truyền giáo cho các dân tộc khác với hoạt động mục vụ AG 6

-  Giáo Hội cầu xin cho lương dân nhận biết chân lý AG 52

Xem: Phúc Âm hoá, Tông đồ, Truyền giáo, Vô tín ngưỡng

DÂN SỐ (DEMOGRAPHIA)

-  Nhân loại kiểm soát việc gia tăng dân số GS 5

-  Điều kiện dân số GS 8

-  Những vấn đề nảy sinh từ việc gia tăng dân số GS 47

-  Phương cách đối phó với tình trạng gia tăng dân số GS 64, 71

-  Hợp tác quốc tế trước việc dân số gia tăng quá nhanh GS 87

Xem: Điều hoà sinh sản, Vấn đề, Xã hội

DÂN TỘC (POPULUS)

-  Thiên Chúa đã chọn dân Israel làm dân riêng LG 9

-  Dân mới của Thiên Chúa LG 9, 10

-  Dân thiên sai có vị thủ lãnh là Đức Kitô LG 9,12

-  Dân thiên sai là hạt mầm đầy năng lực của sự hiệp nhất nhân loại LG 9, 13

-  Bí tích Thánh Thể chứng minh sự hiệp nhất của Dân Thiên Chúa LG 11

-  Mỗi người nhận được ơn riêng tuỳ bậc sống và vai trò của mình trong đoàn Dân Thiên Chúa LG 11

-  Chúa Thánh Thần thánh hoá và trang điểm Dân Chúa bằng các nhân đức LG 12

-  Mọi người đều được mời gọi vào đoàn Dân Thiên Chúa LG 13

-  Giáo Hội là Dân Thiên Chúa LG 13

-  Dân Thiên Chúa được quy tụ từ các dân tộc khác nhau, bao gồm nhiều phận vụ khác nhau LG 13

-  Những ai chưa lãnh nhận Tin Mừng cũng quy hướng về Dân Thiên Chúa bằng nhiều cách khác nhau LG 16

-  Dân của các Tổ phụ, của lời hứa và Dân ưu tuyển LG 16

-  Những dân tộc cơ cực vì nạn đói khổ đang kêu gọi các quốc gia giàu có GS 9

-  Dân Kitô giáo phải được tổ chức để loan báo Đức Kitô AG 15

-  Toàn dân Kitô giáo phải được dạy dỗ để biết mình có nhiệm vụ phải cộng tác để Giáo Hội lúc nào cũng không thiếu linh mục PO 11

-  Nhiều dân tộc khác nhau làm thành một cộng đồng duy nhất N₡ 1

-  Các dân tộc trong hiện tại cũng như trong tương lai GS 70

-  Nguồn gốc, sự hiệp nhất và tính phổ quát của Dân Thiên Chúa SC 2, 10, 33, 48, 51, 59, 85, 104, 106, 109, 122; LG 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 44, 45, 50, 66, 68, 69; DV 8, 14, 23; GS 3, 11, 32, 45, 88, 92; UR 3; CD 22; PC 7; OT 2; AA 1, 2, 3, 18; GE 3; AG 1, 7, 9, 14, 15, 19, 37; PO 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 18, 19, 20, 22; N₡ 1, 4; DH 12

Xem: Chứng tá, Con người, Cộng đồng, Cứu độ, Dân chủ, Dân tộc, Phát triển, Phổ quát

DẪN LỄ (COMMENTATOR)

-  Trong chức năng phụng vụ SC 29

-  Trong các nghi lễ phụng vụ, nên soạn những lời dẫn ý vắn tắt SC 35

Xem: Nghi thức, Phụng vụ

DẤU CHỈ (SIGNUM)

-  Chúa Kitô là dấu chỉ hoàn hảo và trọn vẹn của Mặc khải DV 6

-  Nhiệm cục Cựu ước là dấu chỉ cho việc Chúa Kitô Cứu thế ngự đến DV 15

-  Chúa Kitô là dấu chỉ của sự chống đối AG 13

-  Thập giá Chúa Kitô là dấu chỉ phổ quát của tình yêu Thiên Chúa N₡ 4

-  Đức Maria là dấu chỉ của đoàn Dân Thiên Chúa LG 68

-  Giáo Hội là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Kitô giữa nhân loại AG 20, 21

-  Giáo Hội là dấu chỉ sự hiệp thông với Thiên Chúa trong Chúa Kitô LG 1; GS 42, 44

-  Giáo Hội là dấu chỉ ơn cứu rỗi của thế giới GS 43

-  Giáo Hội là dấu chỉ của tình huynh đệ GS 92

-  Giáo Hội được nhận ra nhờ dấu chỉ của tình yêu thương AA 8

-  Giáo Hội là dấu chỉ tính cách siêu việt của phẩm giá con người GS 76

-  Giáo Hội phải nhận ra những dấu chỉ thời đại GS 4

-  Giáo Hội vui mừng trước những dấu chỉ tốt đẹp của thời đại DH 15

-  Trong Phụng vụ, những thực tại của ơn thánh hoá được biểu thị qua các dấu chỉ SC 7, 77; LG 51

-  Các dấu chỉ hữu hình trong Phụng vụ biểu thị những thực tại vô hình SC 33

-  Các dấu chỉ bí tích có chức năng giáo huấn SC 59

-  Các á bí tích là những dấu chỉ thánh thiêng do Giáo Hội thiết lập SC 60

-  Mối quan tâm canh tân Phụng vụ là dấu chỉ do Thiên Chúa đặt để trong thời đại ngày nay SC 43

-  Việc tuyên khấn của các tu sĩ là dấu chỉ thúc đẩy việc quan tâm chu toàn các phận vụ của đời sống Kitô hữu LG 44

-  Khiết tịnh là dấu chỉ của đức ái LG 42

-  Khiết tịnh là dấu chỉ của gia nghiệp thiên quốc PC 12

-  Khiết tịnh là dấu chỉ của đời sau PO 16

-  Khó nghèo là dấu chỉ việc bước theo Chúa Kitô PC 13

-  Tu phục là dấu chỉ của ơn thánh hiến PC 17

-  Sự cần thiết của hoạt động tông đồ giáo dân là dấu chỉ sự tác động của Chúa Thánh Thần AA 1

-  Việc hợp tác tông đồ là dấu chỉ sự hiệp nhất trong Giáo Hội AA 18

-  Dấu chỉ tông đồ là chứng tá của đời sống giáo dân AA 16

-  Các tín hữu thể hiện dấu chỉ sự hiệp nhất GS 21

-  Cộng đoàn Kitô hữu trở thành dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa nơi trần gian AG 15

-  Tình liên đới giữa các dân tộc hiện nay là một trong những dấu chỉ thời đại AA 14

-  Phân định các dấu chỉ Chúa đặt để trong các biến cố GS 11

-  Tự do của con người là dấu chỉ hình ảnh Thiên Chúa GS 17

-  Những biểu lộ nơi thể xác là dấu chỉ của tình yêu vợ chồng GS 49

-  Nhận ra những dấu chỉ thời đại PO 9; UR 4

DI DÂN - DI TRÚ (EMIGRATIO)

-  Hiện tượng di dân AG 20

-  Điều hành việc di dân AA 11

-  Việc di trú làm thay đổi cả cách sống GS 6

-  Quan tâm đến số lượng rất đông những người di trú CD 18

-  Bổn phận của chính quyền đối với những người di trú GS 66

-  Trách nhiệm của các Giám mục đối với người di trú CD 18

-  Tôn trọng nhân phẩm của người di trú GS 27

Xem: Cứu trợ, Lao động, Quyền lợi

DI TRUYỀN (HEREDITAS)

-  Bệnh lý di truyền và việc tuyển chọn các ứng viên chịu chức linh mục OT 6

Xem: Linh mục

DỊCH THUẬT (TRADUCTIO)

-  Thực hiện các bản dịch thích hợp và đúng nghĩa sang các ngôn ngữ khác từ nguyên bản Thánh Kinh DV 22

-  Các bản dịch Thánh Kinh được thực hiện với sự cộng tác của các anh em ly khai DV 22

-  Các bản dịch Sách Thánh phải kèm theo những chú thích dành cho tín hữu DV 25

-  Các bản dịch dùng trong Phụng vụ phải được thẩm quyền Giáo Hội địa phương chuẩn y SC 36

Xem: Ngôn ngữ

DIỄN VIÊN (ACTOR)

-  Bổn phận của các diễn viên IM 11

-  Đào tạo diễn viên IM 15

DIỆT CHỦNG (GENOCIDIUM)

-  Diệt chủng là tội ác chống lại phẩm giá con người GS 27

-  Tội ác kinh khủng tiêu diệt cả một dân tộc GS 79

Xem: Tội ác

DO THÁI (IUDAEUS)

-  Dân Do Thái LG 16

-  Chúa Kitô đã giải hoà dân Do Thái với dân ngoại NAE 4

-  Các Tông đồ là người Do Thái NAE 4

-  Di sản tinh thần chung của các tín hữu và người Do Thái NAE 4

-  Lên án thái độ căm thù, bách hại và chủ nghĩa bài Do Thái NAE 4

-  Giao ước của Thiên Chúa với những người Do Thái LG 9

-  Những cam kết và lời hứa cho người Do Thái LG 16; DV 4

-  Dân Do Thái vẫn được Thiên Chúa yêu thương DV 4

-  Không được bảo dân Do Thái là những người bị nguyền rủa DV 4

Xem: Cứu độ, Dân tộc, Đối thoại, Lịch sử, Lịch sử cứu độ

DU LỊCH – DU KHÁCH (TURISMUS - TURISTA)

-  Du lịch để thư giãn tinh thần GS 61

-  Những phương thức trợ giúp tinh thần cho các du khách CD 18

Xem: An sinh, Nghỉ ngơi

DƯ LUẬN (OPINIO)

-  Dư luận ngày nay tạo nhiều áp lực trên đời sống riêng tư cũng như công khai IM 8

-  Rất cần khơi dậy ý hướng mới cho dư luận quần chúng GS 82

-  Phải dùng mọi phương tiện để tạo dư luận ngay chính IM 8, 14

-  Con người có thể tự do phổ biến ý kiến của mình GS 59

Xem: Thông tin, Truyền thông xã hội

DỰ PHÒNG (PRAEVISIO)

-  Tổ chức bảo hiểm và an sinh xã hội GS 69

-  Bảo hiểm xã hội cho hàng giáo sĩ PO 21

Xem: Định chế, Xã hội

DỰ TÒNG (CATECHUMENUS)

-  Được liên kết với Giáo Hội do ý muốn LG 14

-  Được dẫn nhập vào mầu nhiệm cứu độ AG 14

-  Cảm nghiệm được thuộc về đoàn Dân Chúa AG 14

-  Việc trở lại ẩn chứa một cuộc thay đổi AG 13

Giáo Lý Dự tòng (CATECHUMENATUS)

-  Chương trình giáo lý dự tòng dành cho người trưởng thành theo nhiều cấp SC 64, 65, 66

-  Giáo lý Dự tòng giúp đón nhận đức tin AG 14

-  Công tác của toàn thể cộng đoàn AG 14

DỬNG DƯNG - LÃNH ĐẠM
(INDIFFERENTISMUS - INDIFFERENS)

-  Con người không thể dửng dưng với vấn đề Thiên Chúa GS 41

-  Thái độ dửng dưng với Thiên Chúa phát sinh từ những hoàn cảnh mới GS 7

-  Phải tránh thái độ lãnh đạm khi cư xử với những người không cùng ý kiến GS 28

-  Thái độ dửng dưng với hoạt động truyền giáo AG 15

-  Các Giám mục phải lưu ý đến thái độ dửng dưng với tôn giáo hiện nay AG 20

Xem: Tin, Triết học, Văn minh, Vô thần

DUY VẬT (MATERIALISMUS)

-  Duy vật lý thuyết AA 31

-  Duy vật thực hành GS 10

-  Người công giáo làm chứng bằng nếp sống theo Tin Mừng để chống lại thuyết duy vật AA 31

 

Tác giả: Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin
Nguồn: giaolyductin.net
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: