CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II - MỤC LỤC PHÂN TÍCH (E&G)

15 / 09/ 2015, 04:09:03

E

EVA

-  So sánh giữa Eva và Đức Maria LG 56, 63

 

G

GIA ĐÌNH (FAMILIA)

-  Gia đình, tế bào đầu tiên và sống động của xã hội AA 11

-  Gia đình, trường dạy lòng nhân ái thực sự và trọn vẹn GS 48, 61

-  Gia đình, nền tảng của xã hội AA 11; GS 52

-  Gia đình, nơi nhiều thế hệ gặp gỡ và nâng đỡ nhau GS 52

-  Gia đình, mối liên kết mang tính xã hội phù hợp với bản tính con người GS 52

-  Các đôi vợ chồng bảo vệ quyền tự lập hợp pháp của gia đình AA 11

-  Gia đình với quyền sinh sản và giáo dục con cái GS 48, 52, 54

-  Gia đình như một nơi thực tập làm tông đồ AA 30; LG 35

-  Gia đình hình thành từ sự hiệp nhất của đôi vợ chồng LG 11

-  Vợ chồng sắp xếp cuộc sống gia đình và tôn giáo DH 5

-  Các gia đình là những chứng nhân của niềm tin và tình yêu Chúa Kitô LG 35; AA 12

-  Thăng tiến những giá trị của gia đình GS 52

-  Con người tiếp nối công trình của Đấng Tạo Hoá khi nỗ lực nuôi sống gia đình GS 34

-  Gia đình cho thấy sự hiện diện của Chúa Kitô trong thế giới GS 48; AA 11

-  Gia đình, đền thánh tại gia AA 11; LG 11

-  Khi thực thi nhiệm vụ, đôi vợ chồng thánh hoá bản thân và làm vinh danh Thiên Chúa GS 48

-  Đời sống vợ chồng là hiến lễ đẹp lòng Thiên Chúa LG 34

-  Hoạt động tông đồ của gia đình rất quan trọng đối với Giáo Hội và xã hội AA 11

-  Linh mục phải có khả năng giải đáp những vấn đề gia đình GS 52

-  Đào tạo cho gia đình biết chiếu toả ánh sáng bình an GS 52

-  Các gia đình nên quy tụ thành các hội đoàn AA 11; GS 74

-  Chúa Kitô thánh hoá những mối liên hệ của con người, đặc biệt mối liên hệ gia đình GS 34

-  Chu cấp những nhu cầu và phúc lợi cho các gia đình GS 52

-  Những phương thế giúp con người đạt được mục đích của gia đình AA 7

-  Những khó khăn hiện nay của các gia đình GS 47

-  Những người có ảnh hưởng trong xã hội phải giúp thăng tiến những giá trị của gia đình GS 52

-  Hoạt động cổ vũ ơn gọi phải mở rộng ra khỏi ranh giới của các gia đình dòng tu OT 2

-  Gia đình dòng tu LG 43

-  Giáo Hội phê chuẩn việc thành lập các gia đình dòng tu PC 2

Xem: Canh tân, Cha, Con, Giáo dân, Giáo dục, Kitô hữu, Mẹ, Nhà, Ơn gọi, Tình yêu, Vợ chồng

GIA SẢN / DI SẢN (PATRIMONIUM)

-  Gia sản Tin Mừng AA 27

-  Các Giáo Hội địa phương tại phương Đông cũng như phương Tây, có phần khác nhau về gia sản tinh thần OE 3

-  Người Kitô hữu và Do Thái cùng có chung một di sản thiêng liêng DV 4; N₡ 4

-  Từ các định chế lưu truyền, hình thành một di sản riêng cho mỗi cộng đồng nhân loại GS 53

-  Trung thành với di sản truyền thống GS 56

-  Người trẻ và những di sản văn hoá cũng như tinh thần GS Lời mở đầu, 5, 11; AG 15

-  Di sản văn hoá và tinh thần GE Lời mở đầu

-  Di sản triết học luôn luôn có giá trị OT 15

-  Các tu sĩ có thể khước từ gia sản PC 13

Xem: Giàu có, Nhân loại, Tinh thần, Triết học, Văn hoá

GIÁ TRỊ (VALOR)

-  Các giá trị nhân bản thật tốt đẹp GS 11; PO 17

-  Học đường cổ vũ ý nghĩa các giá trị GE 5

-  Trẻ em và thanh thiếu niên có quyền được hướng dẫn để biết lượng định những giá trị luân lý, và biết quý trọng những giá trị ấy với sự gắn bó của chính bản thân GE 1

-  Các Giám mục phải dạy cho mọi người biết quý trọng những giá trị của nhân vị và giá trị của hoạt động nhân loại CD 12

-  Giá trị của hoạt động nhân loại GS 34; CD 12

-  Các linh mục quý trọng các giá trị nhân bản PO 17

-  Một nhân vị chỉ có thể đạt tới nhân tính đích thực nhờ việc trau dồi những giá trị của bản tính GS 53

-  Tất cả những thực tại nhân loại đều có giá trị riêng AA 7

-  Những giá trị tích cực của nền văn hoá GS 57

-  Giáo dân giúp cho giá trị luân lý thấm nhập vào văn hoá và các hoạt động của con người LG 36

-  Giáo dân phải làm sống động các giá trị nhân bản và luân lý trong những phương tiện truyền thông xã hội IM 3

-  Giá trị của sự hiểu biết, ý chí, ý thức và tình huynh đệ GS 61

-  Nhận định của Công Đồng về những giá trị nhân bản GS 11

-  Có thể thẩm định đúng đắn về ý nghĩa đích thực và giá trị của các thực tại trần thế trong ánh sáng đức tin AA 4

-  Vì cùng chung những giá trị nhân bản, nên người Kitô hữu phải cộng tác với những người tuy không theo Kitô giáo, nhưng vẫn nhìn nhận những giá trị nhân bản AA 27; GS 92

-  Những giá trị thực sự mang tính cách Kitô giáo, được tìm thấy nơi các anh em ly khai UR 4

-  Những người không phải là Kitô hữu nhìn nhận những giá trị nhân bản AG 27

-  Những giá trị tâm linh, luân lý cũng như các giá trị xã hội-văn hoá tìm thấy nơi các tôn giáo khác NAE 2

-  Phát huy các giá trị nhân bản AA 25

GIẢI PHÓNG (LIBERATIO)

-  Một trong những hình thức vô thần hiện nay là mong giải phóng con người về phương diện kinh tế và xã hội GS 20

-  Thật sai lầm khi muốn giải phóng con người bằng những nỗ lực thuần túy nhân loại GS 10

-  Giải phóng khỏi những lo âu của đời sống hiện tại bằng cuộc sống khổ hạnh DV 2

Xem: Cứu độ, Triết học

GIẢI THÍCH (INTERPRETATIO)

-  Việc giải thích chính thức về Lời Chúa được trao cho Huấn Quyền của Giáo Hội DV 10, 12, 23

-  Nghiên cứu những phương pháp giải thích Thánh Kinh DV 12

-  Kinh thánh phải được đọc và giải thích với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần DV 12

Xem: Nghiên cứu, Thánh Kinh

GIẢI TRÍ (OBLECTAMENTUM)

-  Giới trẻ cần đến những giải trí lành mạnh IM 11

GIÁM CHỨC (ANTISTES / PRELATUS)

-  Tất cả các Giám chức đều là những thành viên của Hội đồng Giám mục CD 38

-  Các vị Giám chức thuộc Giáo Hội Đông phương củng cố kỷ luật của Giáo Hội mình CD 38

Xem: Giám mục, Hội đồng, Hội nghị, Phẩm trật

GIÁM MỤC (EPISCOPUS)

-  Các Giám mục là những người gắn bó với Đức Kitô LG 27

-  Đức Kitô hiện diện nơi con người của Giám mục LG 20, 21

-  Các Giám mục là những người kế vị các Tông đồ LG 18, 20, 22, 24, 28; CD 2, 6; DV 7; AG 5; PO 2

-  Các Giám mục lãnh nhận sứ mạng giáo huấn và rao giảng Tin Mừng nơi Đức Kitô LG 24, 25, 28; CD 2, 12; AG 38; PO 2

-  Giám mục được ban bí tích Truyền Chức Thánh cách viên mãn LG 22, 26, 41; PO 7, 41; CD 15

-  Chức năng thánh hoá của Giám mục do bởi các bí tích LG 26; CD 15

-  Chức năng cai quản và chăn dắt của các Giám mục LG 27; CD 16

-  Các Giám mục quan tâm đến việc dạy giáo lý CD 14

-  Những phán quyết của Giám mục là theo sự mặc khải LG 25

-  Các Giám mục phải trình bày đạo lý Kitô giáo cách thích hợp với những nhu cầu của thời đại CD 13

-  Các Giám mục có quyền điều chỉnh phụng vụ và những thực hành đạo đức SC 13, 22, 26, 42, 45, 53

-  Phải nhờ đến các chuyên viên và tham khảo ý kiến các Giám mục khi tu chỉnh các sách phụng vụ SC 25

-  Các Giám mục định đoạt việc sử dụng ngôn ngữ bản địa trong Phụng vụ SC 36

-  Các Giám mục quan tâm đến Thánh nhạc SC 114

-  Các Giám mục cổ vũ Nghệ thuật thánh SC 124, 125, 126

-  Các nghi thức làm phép dành riêng cho các Giám mục SC 79

-  Các Giám mục thực thi quyền riêng của mình LG 27; CD 3, 8, 11

-  Sứ mạng ủy thác của Giám mục LG 24

-  Các Giám mục là nền tảng của sự hiệp nhất trong Giáo Hội địa phương của mình LG 23

-  Các Giám mục phải hoàn thành sứ mạng trong sự thánh thiện LG 41; CD 15

-  Bác ái đối với các Giám mục bị bách hại CD 7

-  Tương quan giữa Giám mục và các cha xứ CD 30, 31

-  Tương quan giữa Giám mục với giáo sĩ giáo phận CD 28, 29

-  Tương quan giữa Giám mục với các linh mục LG 28; CD 16; PO 7

-  Các Giám mục hiểu các linh mục đang ở trong tình trạng nguy hiểm hoặc đang gặp thất bại CD 16

-  Sự ân cần của các Giám mục đối với các chủng sinh OT 5, 7, 18

-  Mối tương quan giữa Giám mục với các tu sĩ LG 45; CD 35; PC 4, 21

-  Các Giám mục tạo điều kiện làm gia tăng thật nhiều ơn gọi CD 15; OT 2

-  Các Giám mục hướng dẫn những hình thức khác nhau của việc tông đồ trong giáo phận CD 17

-  Sự quan tâm của các Giám mục đến các nhóm tín hữu CD 18

-  Các Giám mục khuyến khích hoạt động Công giáo tiến hành AA 20

-  Các Giám mục làm mọi việc lành cho các tín hữu CD 16, 18

-  Sự ân cần lo lắng của các Giám mục đối với Giáo Hội hoàn vũ LG 23; CD 6; AG 29, 38

-  Sự liên kết giữa các Giám mục và các tín hữu LG 32, 37; AA 23, 24, 25

-  Các Giám mục yêu mến anh em ly khai CD 16

-  Các Giám mục phát huy việc học hỏi và tổ chức các cuộc hội họp, các khoá linh thao CD 16; PO 19

-  Các Giám mục chỉ bảo các tín hữu trong việc sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội IM 3

-  Việc thực thi năng quyền riêng của các Giám mục được đặt dưới quyền bính tối cao của Giáo Hội LG 27

-  Thượng Phụ là Giám mục có thẩm quyền trên tất cả các Giám mục khác OE 7

-  Quyền hạn của các Giám mục phó và các Giám mục phụ tá CD 25, 26, 38

-  Các Giám mục liên giáo phận CD 42

-  Các Giám mục hiệu toà CD 38

-  Việc từ nhiệm của các Giám mục CD 21

-  Nhiều Giáo Hội ly khai cũng lãnh chức Giám mục LG 15; UR 15

-  Thượng Hội đồng Giám mục CD 5; AG 29

-  Các Giám mục tạo thành một Tông đồ đoàn duy nhất LG 22; CD 3, 4; AG 5, 38

-  Giám mục đoàn LG 21-22; CD 4

-  Giám mục đoàn là chủ thể có quyền hành trọn vẹn và tối cao trên Giáo Hội phổ quát LG 22

-  Quyền tối thượng của các Giám mục trên Giáo Hội phổ quát LG 22; CD 4

-  Các Giám mục phải thi hành quyền bính của mình trong sự hiệp thông phẩm trật LG 21, 22

-  Quyền tối cao của Giám mục đoàn được thi hành cách trọng thể trong Công Đồng chung LG 22, 25

-  Các Giám mục hướng dẫn hoạt động đại kết UR 4

GIÁM MỤC ĐOÀN (COLLEGIUM EPISCOPALE)

-  Giám mục đoàn liên kết các Giám mục với Đức Giáo Hoàng CD 4

-  Khi vị lãnh đạo mời gọi Giám mục đoàn hành động CD 4

-  Các Giám mục là thành viên của Giám mục đoàn, kế vị Tông đồ đoàn, có quyền tham dự Công Đồng CD 3, 4

-  Hiệp nhất và chăm lo cho Giáo Hội CD 4; LG 23

-  Giám mục đoàn thi hành tác vụ cai quản LG 21

-  Thẩm quyền luôn hợp nhất với Đức Giáo Hoàng LG 22

-  Biểu lộ tính đa dạng của đoàn Dân Chúa - thi hành thẩm quyền tối cao LG 22

Xem: Giáo Hoàng, Giám mục, Quyền bính

GIAN LẬN (FRAUS)

-  Trái ngược với công ích chung và thiếu cảm thức công bình GS 30

Xem: Công bình, Công ích, Xã hội

GIÁNG HUẤN – HUẤN GIÁO
(INSTITUTIO DOCTRINALIS – CATECHETICA)

-  Các Giám mục dùng mọi phương cách để giảng dạy về giáo thuyết CD 13

-  Phải dạy đạo lý Kitô giáo theo chương trình và có phương pháp cho mọi người, trẻ cũng như lớn tuổi CD 14

-  Tu sĩ tuỳ thuộc quyền của Giám mục trong việc giảng dạy giáo lý CD 35

-  Cần có bản hướng dẫn việc dạy giáo lý CD 44

-  Việc giảng huấn nhằm đào tạo đời sống nội tâm thực sự OT 5, 17

-  Giảng dạy về Phụng vụ CD 14; SC 15; OT 16

-  Giảng dạy về âm nhạc SC 115

-  Kiến thức căn bản cho tất cả mọi người GE Lời mở đầu

Xem: Đào tạo, Giảng huấn, Giáo lý, Giáo thuyết, Quảng bá

GIẢNG LỄ (HOMILIA)

-  Bài giảng trong Thánh lễ là một phần của Phụng vụ SC 52

-  Duy trì việc giảng trong Thánh lễ SC 24

-  Buộc phải giảng trong Thánh lễ Chúa nhật và lễ trọng SC 52

Xem: Cử hành, Phụng vụ, Rao giảng, Thánh lễ

GIÁNG SINH (NATIVITAS)

-  Việc Chúa Giêsu giáng sinh không làm mất đi nhưng đã thánh hiến sự trinh khiết vẹn toàn của Đức Maria GS 57

-  Trong suốt năm phụng vụ, Giáo Hội cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô từ lúc giáng sinh cho đến khi Người trở lại SC 102

Xem: Phụng vụ, Thời gian

GIAO ƯỚC (TESTAMENTUM)

-  Hình ảnh Thiên Chúa được phản chiếu trong Thánh Truyền, trong Cựu ước và Tân ước DV 7

-  Tất cả các sách Cựu ước và Tân ước đều được linh hứng DV 11

-  Bản dịch Hy lạp của Cựu ước DV 22

-  Cựu ước tiên báo nhiệm cục cứu độ DV 14, LG 55, SC 5

-  Cựu ước cho thấy khoa sư phạm của Thiên Chúa và chuẩn bị cho việc Đức Kitô ngự đến DV 15

-  Trong Cựu ước, mặc khải về Nước Thiên Chúa được trình bày qua các hình ảnh biểu trưng LG 6

-  Tính cách thống nhất của hai Giao ước DV 16

-  Sự trổi vượt của Tân ước DV 17

-  Trong Tân ước, các sách Tin Mừng trổi vượt hơn hẳn DV 18

-  Thư quy của Tân ước DV 20

-  Các Giám mục có bổn phận dạy cho các tín hữu biết sử dụng Tân ước DV 25

-  Trong Tân ước, các cộng đoàn địa phương được gọi là Hội thánh LG 26

-  Đoàn dân Tân ước được liên kết với dòng dõi Abraham N₡ 4

-  Các tư tế của Giao ước mới đảm nhận sứ vụ làm cha và làm thày của dân Thiên Chúa PO 9

-  Các sách Cựu ước và Tân ước trình bày càng lúc càng rõ ràng hơn vai trò của Đức Maria LG 55

Xem: Lịch sử cứu độ, Thánh Kinh, Thỏa ước

GIÁO DÂN (LAICUS)

-  Giáo dân là tất cả các tín hữu ngoại trừ những người có chức thánh và bậc tu sĩ LG 31

-  Giáo dân tìm kiếm vương quốc Thiên Chúa bằng cách dấn thân vào các việc trần thế LG 31; GS 43; AA 2, 5, 7

-  Giáo dân có Chúa Kitô là Anh trưởng LG 32

-  Các giáo dân được quy tụ trong đoàn Dân Thiên Chúa LG 33

-  Tham dự vào sứ mạng cứu rỗi của Giáo Hội LG 30, 33; AA 5, 10

-  Giáo dân phải cộng tác trực tiếp hơn nữa với hàng Giáo phẩm LG 33

-  Giáo dân hiến dâng toàn thế giới cho Thiên Chúa LG 34

-  Tu hội giáo dân PC 10

-  Giáo dân tham dự vào chức tư tế, ngôn sứ và vương đế của Chúa Kitô AA 2

-  Đặc sủng và ân ban của Thiên Chúa dành cho giáo dân PO 9

-  Trong sự hiệp nhất với Chúa Kitô, giáo dân có quyền và bổn phận đối với hoạt động tông đồ AA 3

-  Giáo dân luôn sống hiệp nhất với Chúa Kitô AA 4

-  Sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của Chúa Kitô AA 33

-  Tiến tới trên đường thánh thiện và thể hiện tinh thần tám mối phúc thật AA 4

-  Linh đạo của giáo dân AA Lời mở đầu, 4; AG 21

-  Giáo dân tham dự vào đời sống phụng vụ của cộng đoàn AA 4, 10

-  Ghi danh vào các Hiệp hội hoặc Hội dòng AA 4

-  Đời sống Kitô hữu là nguồn mạch, là điều kiện của hoạt động tông đồ giáo dân AA 16

-  Giáo dân noi gương Đức Maria, kiểu mẫu của đời sống tông đồ AA 4

-  Giáo dân là chứng nhân của sự sống lại LG 38

-  Hoạt động tông đồ giáo dân tham dự vào sứ mạng của Giáo Hội LG 33, 35

-  Mọi người được kêu gọi và phải làm việc tông đồ CD 17; LG 33

-  Hiện nay, hoạt động tông đồ giáo dân vô cùng cần thiết AA Lời mở đầu; AG 21

-  Giáo dân thi hành hoạt động tông đồ cá nhân hoặc tập thể AA 15

-  Giáo dân là sứ giả của niềm tin LG 35

-  Việc tông đồ của giáo dân không bao giờ có thể thiếu vắng trong Giáo Hội AA 1, 10

-  Ngày nay, Thiên Chúa vẫn cho xuất hiện những người giáo dân can đảm phi thường AA 17

-  Giáo Hội khó có thể hiện diện và tác động nếu không có hoạt động của giáo dân AA 1, 10

-  Chúa Thánh Thần luôn làm cho giáo dân ý thức hơn về trách nhiệm của họ AA 1

-  Giáo dân làm tông đồ cho người có hoàn cảnh giống như mình AA 13

-  Giáo dân thực hiện sứ mạng của họ trong thế giới bằng nhiều cách khác nhau AA 13

-  Giáo dân có cách thế riêng để tham dự vào sứ mạng của Giáo Hội AA 29

-  Trong phạm vi quốc gia và quốc tế, giáo dân là người phục vụ cho sự khôn ngoan Kitô giáo AA 14

-  Việc tông đồ của giáo dân được đặt vào trong hoạt động tông đồ của toàn thể Giáo Hội AA 23

-  Một vài hình thức hoạt động tông đồ giáo dân được hàng Giáo phẩm chính thức công nhận bằng sự ủy nhiệm AA 24

-  Giáo dân làm cho thế giới thêm sinh động GS 43; LG 38; AA 24

-  Giáo dân có nhiệm vụ làm cho những phương tiện truyền thông xã hội được sinh động bởi các giá trị nhân bản và Kitô giáo IM 3

-  Chuẩn bị cho giáo dân trong việc sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội IM 15

-  Giáo dân có một địa vị chủ yếu trong những ngành khoa học trần thế LG 36

-  Giáo dân lành mạnh hoá các thể chế và lối sống của thế giới LG 36

-  Giáo dân vừa là tín hữu vừa là công dân nhưng được hướng dẫn bởi một lương tâm Kitô giáo duy nhất AA 5

-  Giáo dân có nhiều cơ hội để hoạt động tông đồ qua việc Phúc Âm hoá và thánh hoá AA 6; LG 35; AG 21

-  Giáo dân biến đổi tình liên đới giữa các dân tộc thành tình yêu thương huynh đệ AA 14

-  Giáo dân làm sống động môi trường xã hội AA 12, 13, 20

-  Trên nền tảng đời sống cá nhân, gia đình và xã hội AA 4

-  Hôn nhân là trường học tuyệt vời của hoạt động tông đồ giáo dân LG 35

-  Gia đình, ngôi trưòng của hoạt động tông đồ về những phương tiện truyền thông xã hội IM 13

-  Hoạt động tông đồ của giáo dân trong gia đình AA 11; LG 11, 35, 41; GS 52

-  Giáo dân và giới trẻ AA 12

-  Giáo dân quý trọng và hỗ trợ những tổ chức bác ái và cứu tế xã hội AA 8, 13

-  Giáo dân trợ giúp các anh em gặp cảnh túng thiếu và nâng đỡ tinh thần các chủ chăn AA 10

-  Giáo dân đối thoại với những người tin và những người không tin AA 31

-  Giáo dân sẵn sàng tài trợ cho hoạt động tông đồ AA 32

-  Giáo dân củng cố hình thức hoạt động tông đồ trong môi trường lao động AA 18

-  Giáo dân dấn thân phục vụ trong các hiệp hội với khả năng nghề nghiệp của mình AA 4, 22

-  Hàng Giáo phẩm phải cổ vũ cho hoạt động tông đồ giáo dân AA 24

-  Một vài phận vụ của giáo dân gắn liền với nhiệm vụ của chủ chăn AA 24

-  Hàng Giáo phẩm đồng hành với hàng giáo dân đích thực AG 21

-  Có nhiều cấp bậc liên lạc giữa việc tông đồ giáo dân với hàng Giáo phẩm AA 24

-  Hoạt động tông đồ giáo dân trong cộng đoàn Giáo Hội (giáo xứ, giáo phận) AA 10, 26

-  Hoạt động của giáo dân tại các xứ truyền giáo AG 41

-  Giáo dân có quyền hưởng nhận những thiện ích thiêng liêng của Giáo Hội LG 37

-  Giáo dân mau mắn chấp hành những điều mà các chủ chăn đã quyết định LG 37

-  Các mục tử nhìn nhận phẩm cách và trách nhiệm của giáo dân LG 37

-  Giáo dân đừng nghĩ rằng các mục tử có thể đưa ra ngay một giải pháp cụ thể cho từng vấn đề vừa xảy ra GS 43

-  Công giáo tiến hành: sự hợp tác của giáo dân vào hoạt động tông đồ của hàng Giáo phẩm AA 20

-  Giáo dân có quyền thành lập các hiệp hội AA 19

-  Các linh mục chăm sóc những người giáo dân đang hoạt động tông đồ CD 30

-  Các Giám mục, các cha xứ, và các linh mục làm việc trong tinh thần anh em với giáo dân trong Giáo Hội và qua Giáo Hội AA 25

-  Giáo dân phải được đào tạo toàn diện về nhân cách phù hợp với hoàn cảnh của mỗi người AA 29

-  Giáo dân học biết giáo thuyết công giáo về mọi vấn đề AA 31

-  Giáo dân phải được chỉ dẫn về ý nghĩa và giá trị của những thực tại trần thế AA 31

-  Những thừa tác viên của Thiên Chúa phải đánh giá cao hoạt động của giáo dân AG 21

-  Các tu sĩ nam nữ phải quý trọng các hoạt động tông đồ của giáo dân AA 25

-  Văn phòng đặc trách hỗ trợ và phát huy hoạt động tông đồ giáo dân AA 25

-  Tin Mừng không thể đi sâu vào đời sống của một dân tộc nếu không có sự hiện diện của giáo dân AG 21

-  Giáo dân trọn vẹn thuộc về Dân Chúa đồng thời cũng thuộc về xã hội trần thế AG 21

-  Giáo dân tham gia sứ mạng của Giáo Hội theo một cách thức riêng biệt AA 29

-  Trong nhiều trường hợp, giáo dân thay thế các linh mục, liều mất tự do và đôi khi cả mạng sống AA 17

-  Giáo dân nên thường xuyên hoạt động trong giáo xứ cùng với các linh mục AA 10

Xem: Công dân, Kitô hữu, Tín hữu, Tông đồ

GIÁO DỤC (EDUCATIO)

-  Tuyên ngôn “Gravissimum Educationis” của Công Đồng về Giáo dục Kitô giáo

-  Tầm quan trọng sâu xa của giáo dục trong đời sống con người GE Lời mở đầu

-  Việc giáo dục vừa dễ dàng lại vừa cấp bách hơn trong hoàn cảnh hiện nay GE Lời mở đầu

-  Những đề xướng giúp phát huy hoạt động giáo dục GE Lời mở đầu

-  Giáo Hội có nhiệm vụ đặc biệt trong lãnh vực giáo dục GE Lời mở đầu

-  Giáo Hội làm cho đời sống được thấm đẫm tinh thần của Chúa Kitô GE 3

-  Tất cả mọi người có quyền được giáo dục GE 1

-  Giáo dục phải làm phát huy việc đào tạo con người GE 1

-  Giáo dục giới tính cách thiết thực và thận trọng GE 1

-  Tất cả các Kitô hữu đều có quyền nhận được nền giáo dục Kitô giáo GE 2

-  Cha mẹ có trách nhiệm nặng nề trong việc giáo dục con cái GE 3

-  Cha mẹ phải tạo nên bầu khí thuận lợi cho việc giáo dục con cái GE 3

-  Cha mẹ có quyền chọn trường và các phương thế giáo dục cho con cái DH 5, 8

-  Cha mẹ vun trồng ơn gọi tu sĩ qua việc chăm sóc giáo dục con cái PC 24, DH 5

-  Giáo dục về ý thức truyền giáo nơi những người trẻ AG 12

-  Công tác giáo dục cần đến sự giúp đỡ của toàn thể xã hội GE 3, 5, 6, 7

-  Hỗ trợ việc giáo dục cho giới trẻ GE 3

-  Giáo dục luân lý trong trường học GE 6

-  Học đường với các mẫu thức đa dạng là nền tảng của việc giáo dục GE 9

-  Giáo dục xã hội và chính trị cho tất cả mọi người GE 1; GS 75, 82

-  Giáo dục nghề nghiệp trong nền kinh tế đang biến chuyển và để phát triển đất nước GS 85

Nhà giáo dục (Educator)

-  Cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu GE 3

-  Nhà giáo dục phải ghi khắc vào tâm trí mọi người những cảm thức về hoà bình GS 82

-  Trường đào tạo giáo viên cho việc dạy giáo lý cũng như cho những hình thức giáo dục khác GE 9

-  Những người có sứ mạng giáo dục phải đào tạo những con người có tinh thần trách nhiệm DH 8

-  Các giáo viên phải học biết cách giáo dục giới trẻ GE 6, 8

-  Giáo dục gia đình. Xem: Gia đình

-  Giáo dục con cái. Xem: Cha mẹ

-  Giáo dục giới trẻ. Xem: Đào tạo

Xem: Đào tạo, Học đường, Kỷ luật, Luật, Thầy, Tự do

GIÁO HOÀNG (PONTIFEX)

-  Đức Thánh Cha là người kế vị thánh Phêrô, vị Đại diện Chúa Kitô, Thủ lãnh Giám mục đoàn LG 22-29; UR 2; OE 3; CD 2-8, 11

-  Đức Giáo Hoàng Rôma, Đấng kế vị Thánh Phêrô với quyền tối cao LG 8, 18, 20, 22; OE 3; UR 2; CD 2

-  Tính vĩnh viễn, giá trị, bản chất quyền tối cao của Đức Giáo Hoàng Rôma LG 18, 20; CD 3

-  Đức Giáo Hoàng Rôma là vị Đại diện Đức Kitô và thủ lãnh của Giáo Hội hữu hình LG 18, 22

-  Thẩm quyền trọn vẹn của Đức Giáo Hoàng Rôma LG 22, 45; OE 3; CD 4

-  Tính bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng Rôma LG 25

-  Đức Giáo Hoàng Rôma và các Giám mục tạo thành một Tông đồ đoàn duy nhất LG 22; UR 3; CD 4; AG 5

-  Giám mục đoàn hoặc cộng đoàn Giám mục chỉ có thể thực thi quyền bính khi hiệp nhất với Giám mục Rôma LG 21, 22

-  Các vị Tổng Giáo Chủ tôn trọng quyền tối cao của Giáo Hoàng Rôma OE 7, 9, 10

-  Tất cả các Giáo Hội địa phương đều được trao phó cho quyền cai quản mục vụ của Giáo Hoàng Rôma OE 3

-  Trong khi thi hành quyền tối cao, Đức Giáo Hoàng Rôma có các Thánh Bộ thuộc Giáo Triều Rôma hỗ trợ CD 9, 10

-  Các Đặc Sứ của Đức Giáo Hoàng Rôma LG 9,10

-  Các tu sĩ trực thuộc quyền Đức Giáo Hoàng CD 35

-  Đức Giáo Hoàng lên án chống chiến tranh toàn diện GS 80

Xem: Bất khả ngộ, Giáo quyền, Mục tử, Năng quyền, Phẩm trật, Quyền bính, Thừa tác viên

GIÁO HỘI / HỘI THÁNH (ECCLESIA)

-  Nguồn gốc và bản chất của Giáo Hội chân thật SC 2, 26; LG 1, 5, 6, 8; GS 40, 76; UR 1-4, 16; CD 11, 22; AG 2, 4-6, 39; PO 11; DH 1, 14

-  Mẹ Thánh Giáo Hội SC 4, 14, 21, 60, 85, 102-104, 111; LG 2, 6, 14, 15, 39, 40, 42, 48, 49; DV 11, 19, 22; GS 43; GE Lời mở đầu

-  Đức Kitô hiện diện và hoạt động trong Giáo Hội SC 7, 47, 83; LG 1, 7-9, 11, 15, 36, 39, 44, 48; GS 43, 48, 93; UR 2, 4; CD 1,2; PC 1, 12; OT 14; AA 2, 4; AG 5, 7, 8, 21; PO 2, 14,22

-  Giáo Hội Đông phương, Tây phương và Giáo Hội trong các xứ truyền giáo SC 13, 111; LG 13,15,23,27; GS 40; UR 3-4, 14-16, 18; OE 1-12, 14, 16,17, 19, 22-30; CD 2, 3, 6, 8-11, 15, 23, 24, 28, 33, 36, 38; OT 16; AG 6, 19, 20, 22, 27, 29, 32, 38, 41; PO 6, 11, 16

-  Đức Giáo Hoàng và các Giám mục là thầy dạy và là mục tử của Giáo Hội SC 42; LG 18-28, 32, 37, 41, 45; DV 7, 17; GS 43, 88; IM 13; UR 2, 18; OE 3; CD 2-15, 37; AA 25; AG 1, 5, 6, 19, 25, 29, 38; PO 7, 15; GE 9-10

-  Cầu nguyện cho Hội Thánh SC 53; IM 18; UR 8, 18, 24; OE 24, 30; AG 6; DH 14

-  Thánh Truyền và Thánh Kinh trong Giáo Hội DV 7-12, 18-23, 26; GS 12, 18, 33, 41; UR 3, 17, 21; OE 1; AG 22

-  Tác vụ của Giáo Hội DV 10, 12, 21-23, 25; GS 21, 23, 33,43, 50, 63, 89, 91-92; IM 13; CD 14; OT 16; AG 5, 22; GE 10

-  Con cái của Giáo Hội trau dồi sự hiểu biết về Thánh Kinh, phù hợp với cảm thức của Giáo Hội DV 23, 25; GS 62; PO 19; GE 10, 11

-  Sự hiệp nhất của các tín hữu trong Hội Thánh SC 1, 2, 6, 26, 33, 41, 48, 69, 85; LG 2, 6, 11, 13-14, 26, 32, 36, 39, 48, 50, 52; DV 17; GS 32; OE 4, 24; AG 5, 6, 8, 14-15, 19, 21, 27-28, 38; N₡ 4

-  Phụng vụ thánh trong Giáo Hội SC 9-10, 14, 21-22, 33, 41, 43, 60, 106; LG 50, 51, 67; DV 21, 23; UR 15; OE 4; CD 15; PC 6; AA 11

-  Hội Thánh trần gian và Hội Thánh thiên quốc LG 8, 48, 50-51; GS 40; UR 3; AG 9; PO 22

-  Giáo Hội như giống nho đặc tuyển, đã được người canh tác thiên quốc trồng xuống LG 6

-  Tổ chức cộng đồng của Giáo Hội LG 8, 14, 19, 43-44; GS 42, 44, 50, 76; OT 16; AA 31; AG 15

-  Dân tộc Israel được chọn làm Giáo Hội của Thiên Chúa LG 9

-  Giáo huấn của các Giáo Phụ và Tiến sĩ Hội Thánh GS 69; UR 24; OE 1; OT 16; AG 22; PO 11; GE 10

-  Mối liên hệ giữa cộng đồng chính trị và Giáo Hội GS 75-76

-  Báo chí, phim ảnh, truyền thanh và truyền hình góp phần trong việc phổ biến các sự kiện trong sinh hoạt của Giáo Hội IM 14-15; GE 4

-  Cứu cánh của Giáo Hội AA 2, 5, 19, 20a; AG 5-6, 11-12, 23; PO 14; AG Lời mở đầu

-  Gia đình trở nên như đền thờ của Hội Thánh tại gia AA 11

-  Các hội đoàn phải phục vụ cho việc thực thi sứ mạng của Giáo Hội AA 19

-  Lòng trung thành với Đức Kitô không thể tách rời khỏi sự trung thành với Giáo Hội PO 14

-  Các nhu cầu đa dạng của Giáo Hội LG 12; UR 4; OE 4; CD 23.2, 35.5, 38.5; PC 1, 13, 20, 23, 24; OT 2, 20; AA 10, 24, 33;AG 6-7, 36; PO 6, 11, 21

-  Giữa các thử thách và bách hại, Giáo Hội được kiện cường nhờ sức mạnh của ơn Chúa LG 8,9; GS 44, 82; UR 4; AA 17; PO 22

-  Các linh mục được thiết định nhân danh Đức Kitô để nên mục tử chăn dắt Giáo Hội LG 11, 19-20, 28-29, 37, 41; GS 43; CD 28, 30.1; OT 2, Kết luận; AA 23-25; AG 5, 16, 20-21, 23, 26, 29, 38-39; PO 1-6, 10-16, 20,22; GE 10

-  Công cuộc canh tân đời sống tu trì được thực hiện dưới sự hướng dẫn của Giáo Hội PC 2

-  Mỗi Hội dòng có đặc tính riêng chính là để mưu ích cho Giáo Hội PC 2.b, 8-11, 14, 20, 25

-  Tu sĩ trong Giáo Hội LG 31, 39, 42-46; CD 33, 35.3; PC 1, 2.c, 5-11, 14-15, 19-20, 25; AA 4, 23; AG 15, 18, 20, 23, 26-27, 32, 40; PO 6, 7, 16; GE 10

-  Giáo dân trong Giáo Hội LG 30-33, 37, 39, 41-42; GS 43, 44, 88; IM 13; CD 16; AA 1-3, 5-13, 16-17, 20.b, 22-25, 29-30, 33; AG 12, 14, 17, 20-21, 23, 26, 36, 38, 41; PO 9; GE 9, 10

-  Các Hội dòng thúc đẩy các tu sĩ tìm hiểu thấu đáo về các nhu cầu của Giáo Hội PC 2.d

-  Thiên Chúa sẽ không để Giáo Hội của Ngài thiếu thừa tác viên OT 6; PO 11

-  Các chủng sinh phải thông hiệp tích cực vào các mầu nhiệm của Giáo Hội OT 8-9, 11, 16

-  San sẻ những ơn phúc thiêng liêng của Giáo Hội LG 37, 40, 49; UR 3, 14-15; OE 5; CD 2, 22; AA 4, 8, 10, 23, 27; AG 7, 11-12, 19-20, 36

-  Đức Maria được nhìn nhận như chi thể trổi vượt của Giáo Hội, như hình ảnh, mẫu mực cho Giáo Hội, vì thế Giáo Hội Công giáo tôn kính ngài như người Mẹ rất dấu yêu LG 53-54, 62-67, 69; UR 15

-  Mầu nhiệm Giáo Hội GS 2; UR 4, 20; OT 16; AA 8; AG 10; N₡ 4

-  Con cái của Giáo Hội GS 2, 21, 42, 51; IM 13, 17, 24; UR 3, 4, 24; OT 19, AG 11, 36; GE 1

-  Sự hiện diện và hành động của Giáo Hội trong thế giới ngày nay GS 2-4, 10-11, 40-45, 58-59, 76, 82, 84, 88-90; IM 3, 18; CD 38.1; AA 2, 5-7, 10; AG 8, 11, 19, 21; PO 17, 22; GE 4

-  Giáo Hội phản đối việc bách hại đối với bất cứ người nào N₡ 4, 5

-  Giáo Hội vẫn luôn quả quyết là Đức Kitô đã tự nguyện đón nhận cuộc khổ nạn và cái chết N₡ 4

-  Tất cả mọi người đều phải tìm kiếm chân lý, nhất là những chân lý liên quan tới Thiên Chúa và Giáo Hội của Ngài DH 1

-  Mối liên hệ giữa Giáo Hội và các tôn giáo ngoài Kitô giáo N₡ 1-4

-  Các Tông đồ là nền tảng và cột trụ của Giáo Hội N₡ 4

-  Giáo Hội là đoàn Dân mới của Thiên Chúa N₡ 4

-  Giáo Hội không bị thúc đẩy bởi bất cứ một tham vọng trần thế nào GS 3, 11, 45

-  Giáo Hội phản bác chủ thuyết vô thần GS 21

-  Giáo Hội và việc phát triển nhân loại GS 37, 41-42, 44, 58-59, 62; IM 1-3, 18; GE 4

-  Công Đồng trình bày giáo lý về Giáo Hội LG 54, 67; GS 47, 51, 91; UR 1, 18; DH 1, 14

-  Đức tin của Giáo Hội GS 10, 21; UR 4, 14, 24; CD 12, 36

-  Giáo Hội nghĩ gì về con người? GS 11, 12, 18, 21, 41; CD 12; AG 8

-  Nếu xét thấy thích hợp, Hội đồng Giám mục nên thiết lập lại bậc sống phó tế theo tiêu chuẩn của Hiến chế về Giáo Hội AG 16

-  Hoạt động truyền giáo, một phận vụ rất quan trọng và thánh thiện của Giáo Hội AG 29, 35; PO 14; N₡ 4; DH 14

-  Chúa Thánh Thần khơi dậy tinh thần truyền giáo trong Giáo Hội Chúa GS 29

-  Giáo Hội nghiêm cấm việc cưỡng ép liên quan đến đức tin AG 13; DH 1, 6, 11-12

-  Giáo Hội đã từ lâu vẫn quen cứu xét những động lực tòng giáo AG 13

-  Các dự tòng trong Giáo Hội AG 14

-  Tấm lòng từ mẫu đầy ân cần của Giáo Hội đối với tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ CD 13; AA 8; AG 1, 4-8, 10, 20; PO 17, 20

-  Giáo lý viên phải thấu triệt giáo lý của Hội Thánh CD 14

-  Bảo vệ tự do của Giáo Hội CD 20; DH 13

-  Giáo Hội tri ân chính quyền dân sự CD 20; GE 7

-  Sự lan rộng của Giáo Hội LG 12-13, 36; GS 92; UR 15; PC 1; AA 2-7, 10-11, 18, 24, 26; AG 4-7, 10-11, 17, 19-20, 28, 36; PO 12

-  Sự cứu rỗi của những người ở bên ngoài Giáo Hội Công giáo LG 14-16; GS 21; AG 7, 36

-  Giáo Hội loan báo sứ điệp cứu rỗi cho những người chưa tin SC 9; LG 5, 14, 16-17, 37; GS 92; CD 13; AG 1, 4-8, 10-11, 13, 39; PO 6; GE Lời mở đầu; N₡ 2; DH 13, 14

-  Giáo Hội đã được tiên báo từ ngày sáng thế LG 2; N₡ 4

-  Bí tích Thánh Thể làm cho Giáo Hội nên hoàn hảo AG 39; PO 2, 5, 13

-  Giáo Hội, Vương quốc Chúa Kitô LG 3, 6, 48; UR 4; AG 9

-  Chúa Thánh Thần tỏ hiện và hành động trong Giáo Hội LG 4, 7, 9, 13, 39, 44, 48, 50; DV 8, 12; GS 43; AA 3; AG 4, 5, 40; PO 22

-  Giáo Hội Công giáo và các anh em ly khai UR 3-5, 9-11, 18-22; OE 6, 26-27, 29-30; CD 16

-  Sự khác biệt về giáo thuyết, kỷ luật và cơ cấu tổ chức giữa các Giáo Hội khác và Giáo Hội Công giáo UR 3, 4, 9, 11, 14-23; OE 1-30; CD 24

-  Chỉ có Giáo Hội Công giáo của Đức Kitô mới có thể giúp đạt được đầy đủ các phương thế cứu rỗi UR 3

-  Canh tân Giáo Hội UR 6; OT Lời mở đầu; PO 1, 12; GE Kết luận

-  Các Giáo Hội Đông phương tôn kính Đức Maria, nhiều vị Thánh và Giáo Phụ của Giáo Hội phổ quát UR 15

-  Hôn nhân Kitô giáo biểu trưng cho tình yêu của Chúa Kitô và Giáo Hội OT 10; AA 11

-  Các chủng sinh phải học tiếng Latinh để có thể hiểu những tư liệu của Giáo Hội và các phương pháp truyền giáo OT 13; AG 16

-  Trình bày Giáo sử dựa trên mầu nhiệm Giáo Hội theo Hiến chế tín lý về Giáo Hội OT 16

-  Kinh Nhật tụng, lời cầu nguyện chung của Giáo Hội SC 90, 98; PO 5, 13

-  Truyền Thống của Giáo Hội Latinh SC 91, 112; OT 8; DH 1

-  Thánh nhạc, Nghệ thuật, Thánh ca trong Giáo Hội SC 112, 120, 122-123, 127, 129; GS 62

-  Thực hành và luật Giáo Hội liên quan đến nếp sống độc thân linh mục PO 16

-  Việc sử dụng tài sản Giáo Hội PO 17, 20-21

-  Nền giáo dục Kitô giáo dành cho giới trẻ, hy vọng của Giáo Hội GE 2. 3. 7. 9, 10

-  Giáo Hội có trách nhiệm về việc giáo dục GE 3, 4, 7-9

-  Giáo Hội có quyền thành lập và điều hành trường học thuộc các ngành các cấp GE 8, 10

-  Trường học công giáo phục vụ cho việc đối thoại giữa Giáo Hội và cộng đồng nhân loại GE 8-10

Xem: Chúa Giêsu Kitô, Kitô hữu, Nhiệm Thể

GIÁO LÝ (CATECHESIS)

-  Nhiệm vụ giáo dục đầu tiên của Giáo Hội GE 4

-  Giáo lý trong Phụng vụ SC 35, 56, 109; LG 29

-  Giáo lý trong Thánh Kinh DV 24

-  Giáo lý trên các phương tiện truyền thông xã hội IM 16

-  Giáo lý về Đại kết UR 6

-  Việc dạy giáo lý CD 13, 14, 30, 35; OT 2; AA 10, 30; AG 17, 18, 39; PO 4, 11; N₡ 4

GIÁO LÝ VIÊN (CATECHISTA)

-  Nhiệm vụ vô cùng quan trọng AG 17

-  Giáo lý viên có công rất lớn trong công cuộc truyền giáo AG 17

-  Nâng cấp các giáo lý viên trong các môn học và phương pháp làm việc AG 17

-  Các giáo lý viên phải luôn gắn bó với Thánh Kinh DV 25

-  Các giáo lý viên phải được chuẩn bị đầy đủ CD 14

-  Trường đào tạo giáo lý viên cấp giáo phận AG 17

-  Các tu sĩ và việc chuẩn bị kỹ lưỡng về sư phạm huấn giáo AG 26

-  Công tác trợ tá giáo lý trong nhiều giáo đoàn AG 17

-  Các giáo lý viên lãnh nhận chức phó tế AG 16

Xem: Đào tạo, Phụng vụ, Phương tiện, Tông đồ

GIÁO PHẨM / PHẨM TRẬT (HIERARCHIA)

-  Thành viên, tổ chức, thẩm quyền, phận vụ của hàng Giáo phẩm SC 26; LG 4, 8, 18-29, 35, 45; CD 2-4; AG 5, 6, 16, 21, 25, 27; PO 2, 21

-  Ơn ban có tính cách phẩm trật của Thánh Thần LG 4

-  Phẩm trật là một thành phần trong thực thể đa phức của Giáo Hội LG 8

-  Hàng Giáo phẩm cùng với giáo dân lập thành Giáo Hội trọn vẹn AG 21

-  Giáo dân và hàng Giáo phẩm LG 37; AA 24, 26

-  Hàng Giáo phẩm và việc hỗ trợ các linh mục PO 21

Xem: Chức vụ, Nghi lễ, Phẩm giá, Quyền bính, Trật tự

GIÁO PHẬN (DIOECESIS)

-  Giáo phận là một phần của đoàn Dân Thiên Chúa CD 11

-  Tính hiệp nhất của giáo phận CD 23, 35

-  Điều hành giáo phận CD 25-27; PO 21; IM 20

-  Giám mục giáo phận CD 42, 43

-  Linh mục và tu sĩ trong giáo phận CD 23, 28-30, 34, 35

-  Giáo dân vun đắp cảm thức về giáo phận AA 10

-  Các hình thức hoạt động tông đồ trong giáo phận CD 17, 35; OT 2

-  Canh tân giáo phận CD 24

-  Địa giới giáo phận CD 22, 23, 39-41

-  Các Giám mục quan tâm đến các nhu cầu trong giáo phận của mình và nơi các giáo phận khác CD 6

-  Giáo phủ Toà Giám mục CD 27

-  Ủy ban mục vụ giáo phận CD 27

Xem: Giám mục, Giáo triều

GIÁO PHỤ (PATER ECCLESIAE)

-  Tôn kính các thánh Giáo phụ của toàn thể Giáo Hội UR 15

-  Giáo huấn của các thánh Giáo phụ trong Giáo Hội LG 2, 6, 7, 21, 43, 56; GS 69; PO 11

GIÁO SĨ (CLERICUS)

-  Tuyển chọn cẩn thận các giáo sĩ OT 6

-  Đào tạo tu đức dựa trên Phụng vụ SC 7

-  Các giáo sĩ phải gắn bó với Thánh Kinh DV 25

-  Chương trình tìm hiểu thần học của các giáo sĩ phải phù hợp với thời đại GS 62

-  Các giáo sĩ phải được học hỏi về lịch sử và sự biến chuyển của nghệ thuật thánh SC 129

-  Các giáo sĩ phải giữ liên lạc với gia đình và cuộc sống nhân sinh OT 3

-  Các Giám mục phải cổ vũ ơn gọi truyền giáo nơi các giáo sĩ AG 38

-  Các giáo sĩ được mời gọi nên thánh LG 41

Xem: Đào tạo, Giáo phận

Hàng Giáo sĩ (clerus)

-  Đào tạo về Phụng vụ cho các giáo sĩ SC 14

-  Thiếu giáo sĩ CD 35

-  Các linh mục thuộc hàng Giáo sĩ triều cũng như dòng phải nhớ rằng hoạt động tông đồ là bổn phận chung của tất cả mọi người AA 25

-  Hàng Giáo sĩ bản xứ CD 35

-  Sự cộng tác giữa giáo sĩ và tu sĩ CD 35

-  Giáo sĩ giáo phận CD 28

GIÁO SƯ (PROFESSOR)

-  Các Bề Trên có nhiệm vụ chuẩn bị cẩn thận việc chọn lựa những vị giáo sư PC 18; OT 5

Xem: Chủng viện, Đại học, Đào tạo, Học vấn, Nghiên cứu

GIÁO THUYẾT (DOCTRINA)

-  Giáo thuyết của Giáo Hội UR 1, 6; DH 1; PO 19

-  Những yếu tố căn bản của giáo thuyết công giáo DH 10

-  Các Giám mục phải trình bày giáo thuyết công giáo CD 13

-  Giáo thuyết cho các thừa tác viên có chức thánh PO 19

-  Giảng dạy giáo thuyết công giáo cho các chủng sinh OT 8, 16, 17

-  Giáo dân học hỏi giáo thuyết công giáo về thuyết duy vật AA 31; DH 1, 14

-  Cha mẹ phải dạy cho con cái giáo thuyết Kitô giáo LG 41

-  Giáo thuyết Kitô giáo về trách nhiệm xã hội GS 23; IM 15; DH 12

-  Giáo thuyết Kitô giáo về báo chí IM 14

-  Về các Giáo Hội khác UR 4

-  Về Giáo Hội Đông phương OE 6

-  Giáo thuyết của tuyên ngôn về tự do tôn giáo DH 9

-  Giáo Hội chân thành quý trọng giáo thuyết của các tôn giáo khác nhau DH 4; N₡ 2

Xem: Giảng huấn, Giáo lý, Phúc Âm hoá, Tin Mừng, Tín điều, Xã hội

GIÁO TỈNH (PROVINCIA)

-  Công Đồng giáo tỉnh CD 36

-  Ranh giới các giáo tỉnh CD 39, 40-1, 40-2, 41

-  Các Hội đồng Giám mục hỏi ý kiến các Giám mục trong giáo tỉnh CD 24

-  Các Tỉnh dòng san sẻ của cải cho nhau PC 13

GIÁO TRIỀU (CURIA)

Giáo phủ thuộc Giáo phận

-  Tuỳ theo chức vụ, vị Tổng Đại diện, các Linh mục và Giáo dân trong Giáo phủ cùng cộng tác với Giám mục Giáo phận CD 27

-  Không chỉ trong việc điều hành Giáo phận, nhưng cả trong hoạt động tông đồ CD 27

Giáo triều Rôma

-  Đức Giáo Hoàng cai quản Giáo Hội qua các Thánh Bộ trong Giáo triều CD 9

-  Thành viên trong Giáo triều được chọn từ nhiều nơi khác nhau, có thể là Giám mục hoặc Giáo dân CD 10

-  Thánh Bộ “Truyền bá Đức tin” đặc trách về truyền giáo phải liên hệ với văn phòng đặc trách lương dân và các Hội đồng Giám mục AG 29

-  Việc cải tổ các Thánh Bộ trong Giáo triều CD 9

Xem: Giáo phận, Thánh Bộ, Tổ chức

GIÁO TRÌNH (CURSUS)

-  Giáo trình nhập môn cho các chủng sinh OT 14

-  Khoá học về mục vụ cho các linh mục trẻ OT 22

-  Giáo trình bồi dưỡng kiến thức về Thánh Kinh, Thần học, Mục vụ cho các linh mục và giáo lý viên AG 17; PO 19; AG 20

Xem: Học vấn, Mục vụ, Phụng vụ

GIÁO VIÊN (MAGISTER)

-  Các giáo viên tham gia vào các đề xướng giáo dục GE 5

-  Chính quyền phải quan tâm đến khả năng làm việc của các giáo viên GE 6

-  Các giáo viên là những nhân vật chính giúp cho trường công giáo thực hiện được những mục tiêu và dự án của mình GE 8

-  Giáo viên phải được cung cấp kiến thức về giáo lý và sư phạm AA 30

Xem: Giáo dục, Giáo sư, Thầy

GIÁO XỨ – CHA XỨ (PAROECIA – PAROCHUS)

-  Những cộng sự viên đặc biệt của Giám mục chính là các linh mục chánh xứ CD 30

-  Phận vụ giáo huấn của linh mục chánh xứ CD 30-2

-  Khả năng của một linh mục trong việc điều hành giáo xứ CD 31

-  Bãi bỏ việc phân biệt các linh mục chánh xứ có thể thuyên chuyển và không thể thuyên chuyển CD 31

-  Các linh mục chánh xứ, vì tuổi tác hoặc vì bệnh tật, được tha thiết kêu gọi từ nhiệm CD 31

-  Thiết lập hay giải thể các giáo xứ CD 32

-  Gương sáng làm việc tông đồ trong cộng đoàn của các linh mục chánh xứ AA 10

-  Giáo xứ là tế bào của giáo phận AA 10

Xem: Cộng tác, Đời sống, Linh mục, Quyền bính, Thừa tác viên

GIÀU CÓ (COPIA)

-  Giá trị và việc sử dụng của cải AA 7, 10; GS 71

-  Của cải trần thế phải được thông chia cho tất cả mọi người GS 69

-  Phân phối công bình của cải CD 12; GS 9, 71

-  Gia tăng sản xuất của cải GS 64, 66

-  Chuyển nhượng tài sản tư nhân vào sở hữu công cộng GS 71

-  Tài sản không sinh lợi sẽ gây thiệt hại cho công ích GS 63

-  Quá nhiều tài nguyên bị tiêu hao trong việc sáng chế những thứ vũ khí mới GS 81

-  Trách nhiệm của các tín hữu trong việc sử dụng của cải LG 42; AA 7

-  Các linh mục nên thực hiện việc đóng góp tài sản làm của chung PO 8, 17

Xem: Bất công, Kinh tế, Nghèo khó, Phân phối, Sản xuất, Thiện ích, Xa hoa

GIÊRUSALEM

-  Thành Giêrusalem không nhận biết giờ của Thiên Chúa DV 4

-  Cộng đoàn mới của thành Giêrusalem LG 6

-  Giáo Hội của Giêrusalem trên trời LG 6

Xem: Giáo Hội, Hình ảnh

GIỚI LUẬT (MANDATUM)

-  Giáo Hội đã nhận được Thiên luật AG 5; DH 14

-  Quyền ban hành luật lệ của hàng Giáo phẩm AA 20d, 24

-  Các linh mục tuân giữ những đòi hỏi của quy luật mục vụ CD 30.2

Xem: Phận vụ, Ủy ban

GIÚP ĐỠ / NÂNG ĐỠ (SUSTENTARE)

-  Phận vụ thực thi bác ái và trợ giúp của phó tế LG 29

-  Nâng đỡ các cặp vợ chồng và các gia đình gặp khó khăn AA 11

-  Chia sẻ nỗi đau khổ của anh em mình và rộng lòng giúp đỡ những người thiếu thốn AA 31

-  Giúp đỡ người nghèo PC 13

-  Người giáo dân phải quý trọng và tuỳ sức trợ giúp công cuộc từ thiện và những chương trình cứu trợ xã hội AA 8

Xem: Trợ cấp, Trợ giúp

GÓA BỤA (VIDUITAS)

-  Mọi người hãy tôn trọng đời sống góa bụa GS 48

-  Những quả phụ có thể góp phần vào sự thánh thiện và hoạt động của Giáo Hội LG 41

Xem: Đức tin, Tông đồ, Vợ chồng

GƯƠNG MẪU (EXEMPLUM)

-  Mẫu gương của Chúa Kitô: trong việc vác Thánh giá LG 8, 41; GS 22; AG 24; trong sự vâng phục PO 14, 15; LG 37, 40; trong sự tôn trọng tự do của người khác DH 11; trong nhân tính của Người PO 3; GS 22, 43

-  Mẫu gương của Đức Mẹ: mẫu mực về nhân đức cho mọi người PC 25; LG 65; về đời sống tông đồ AA 4; PO 18

-  Gương mẫu của Giáo Hội trong việc dẫn đưa con người tới ơn cứu độ AG 5; gương mẫu của nếp sống cộng đoàn PC 15

-  Gương mẫu của các Tông đồ: trong cách cư xử đối với con người và trong cách đối phó với quyền bính DH 11; trong thái độ thanh thoát với của cải PO 17

-  Gương mẫu của các Giám mục khi thi hành tác vụ và trong cách sống CD 16, LG 26, 27, 41

-  Gương mẫu của các tu sĩ : làm chứng về sự thánh thiện của Giáo Hội và khích lệ cho nhiều người khác LG 13, 39 ; DV 37; PC 25

-  Gương mẫu của các linh mục : trong sự thánh thiện và trong đức ái LG 41; OT 2

-  Gương mẫu của cha mẹ : trong việc cầu nguyện và trong tình yêu LG 41; GS 48

-  Gương mẫu của các Kitô hữu trong thế giới ngày nay PO 6; GS 72, 75; OE 24; AG 11, 15

Noi gương

-  Noi gương Chúa Kitô LG 41, 42, 46; GS 67; PC 1

-  Noi gương Chúa Kitô là quy luật tối thượng của đời sống tu trì PC 2

-  Noi gương Đức Maria LG 67

 

 

Tác giả: Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin
Nguồn: giaolyductin.net
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: