Chúa Thánh Thần vẫn đang tiếp tục hoạt động nơi các tín hữu

03 / 06/ 2020, 02:06:38

Thưa các bạn, Thánh Phaolô trong thư Côrintô cho thấy Chúa Thánh Thần vẫn đang tiếp tục hoạt động nơi các tín hữu, là những người đã được lãnh nhận phép rửa và được tái sinh bởi Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động để giúp mỗi người đón nhận Đức Kitô là Thiên Chúa và sống theo giáo huấn của Người. Thánh Thần vẫn đang thực hiện những điều kỳ diệu trong Giáo Hội và thế giới, Ngài làm cho Giáo Hội tuy có nhiều thành phần dân tộc khác nhau nhưng vẫn đồng tâm hiệp ý, hiệp nhất với nhau trong cùng một đức tin và một việc phụng thờ Thiên Chúa. Thánh thần cũng vẫn đang hoạt động nơi mỗi tín hữu cách khác nhau, nhưng tất cả cùng chung một mục đích là xây dựng nên một thân thể duy nhất của Đức Kitô là Giáo Hội: “Có nhiều người khác nhau nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều chức vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt đông khác nhau nhưng chỉ có một Thiên Chúa.”

 

Mỗi người đã được lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong ngày Rửa Tội, đặc biệt trong ngày lãnh Bí tích Thêm Sức, Thánh Thần được ban đầy tràn trong mỗi người. Chúng ta được mời gọi để cho Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta. Chúa Thánh Thần sẽ phá vỡ tảng băng lạnh lùng, lười biếng và thắp lên trong chúng ta ngọn lửa yêu mến Chúa và Giáo Hội. Thánh Thần sẽ nối kết chúng ta với mọi thành phần khác trong Giáo Hội, giáo xứ, để cùng nhau xây dựng nên một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương. Chúa Thánh Thần cũng sẽ giúp chúng ta trở nên những người dám sống Tin Mừng của Đức Kitô và nhiệt tâm rao giảng Chúa Kitô cho mọi người.

 

Tuy nhiên, mỗi người cần không ngừng mở lòng và trở nên sẵn sàng trước sự thúc đẩy của Ngài, trở nên những học trò ngoan ngoãn dễ bảo của Chúa Thánh Thần, Ngài sẽ dạy dỗ, uốn nắn và giúp chúng ta sống đúng với ơn gọi là Kitô hữu, làm con Chúa. Chúng ta năng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để Ngài soi sáng giúp chúng ta biết sống và chu toàn nhiệm vụ hiện tại của mỗi người trong tinh thần hiệp nhất. Cho dù mỗi người là ông bà, cha mẹ trong gia đình, hay là linh mục, tu sĩ, chúng ta đều có nhiệm vụ xây dựng Giáo Hội và làm chứng cho Chúa theo bổn phận của mình.

 

Lạy Chúa Thánh Thần! Xin ngự đến trong mỗi chúng con, canh tân biến đổi và làm cho chúng con trở nên những con người mới, thuộc về Chúa Kitô và Hội Thánh của Người. Amen.

 

Tác giả: Lm Giuse Đỗ Đức Trí - Gp. Xuân Lộc
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: