Cáo phó của Toà Tổng Giám Mục Huế: Cố Linh mục Gioan Baotixita Etcharren

21 / 09/ 2021, 02:09:14

CÁO PHÓ CỦA TOÀ TỔNG GIÁM MỤC HUẾ:
CỐ LINH MỤC GIOAN BAOTIXITA ETCHARREN


Nguồn: http://tonggiaophanhue.org/tin-tuc/tin-giao-phan/cao-pho-cua-toa-tong-giam-muc-hue-co-linh-muc-gioan-baotixita-etcharren/
Tag:

Các tin đã đưa ngày: