Bộ Lễ Tôn Vinh có được phép dùng trong thánh lễ không?

03 / 07/ 2015, 07:07:43

Hỏi:
Cho em hỏi là bộ lễ em kèm đường link dưới đây có được phép dùng trong thánh lễ không? Vì lễ thiếu nhi ở Giáo xứ Jeanne d'Arc chúng em hiện đang dùng đó ạ.

http://www.calendi.com/thanhnhac/uploaded/duyan/BoLeTonVinh_NguyenDuy.pdf

Peter Phat Nguyen <hphat.nguyen@gmail.com>
 
Đáp:
Theo chỉ thị của Bộ PhụngTự Rôma, tất cả bộ lễ phải hát đúng nguyên văn mà Nghi thức Thánh lễ đã in, nghĩa là đọc như thế nào thì bản văn dệt nhạc phải như thế ấy. Do đó Bộ Lễ Tôn Vinh hoàn toàn thay đổi nhiều chỗ không sát với bản văn quy định vì thế không được phép hát.
 
Lm Nguyễn Duy
TK Ủy Ban Thánh Nhạc - HĐGMVN
Tác giả: Peter Phat Nguyen & Lm Nguyễn Duy
Nguồn: giaolyductin.net
Tag:

Các tin đã đưa ngày: