BAN THƯỜNG VỤ GIÁO LÝ TOÀN QUỐC VÀ CÁC GIÁO TỈNH (2023-2026)

26 / 09/ 2023, 12:09:04

QUYẾT ĐỊNH

Số: 01/UBGLĐT.QĐ-2023

 

  • Căn cứ các điều 71-74 của Hướng Dẫn Tổng Quát Việc Dạy Giáo Lý Tại Việt Nam năm 2017;
  • Căn cứ các biên bản phiên họp ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Ban Giáo lý giáo tỉnh Hà Nội, Huế, Saigon và Ban Giáo Lý Toàn quốc;
  • Căn cứ năng lực và sự đồng thuận của các đương sự,

Tôi, Giám mục Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, chuẩn nhận

Ban thường vụ Giáo lý Toàn quốc và Ban thường vụ Giáo lý các giáo tỉnh nhiệm kỳ ‎2023-2026, đã được quý Cha trưởng ban giáo lý các giáo phận và các tham dự viên Đại Hội Giáo lý Toàn quốc lần VI, từ 21/8 đến 24/8/2023 tại Tòa Giám mục Thái Bình đề cử trong danh sách dưới đây:

BAN THƯỜNG VỤ GIÁO LÝ TOÀN QUỐC

Trưởng ban: Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền (GP. Sài Gòn)
Phó 1: Linh mục Anrê Lương Vĩnh Phú (Trưởng GT. Sài Gòn)
Phó 2: Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc (Trưởng GT. Huế)
Phó 3: Linh mục Tôma Bùi Huy Cường (Trưởng GT. Hà Nội)
Thư ký: Linh mục Phêrô Bùi Sĩ Thanh (GP. Mỹ Tho).

BAN THƯỜNG VỤ GIÁO LÝ GIÁO TỈNH HÀ NỘI

Trưởng ban: Linh mục Tôma Bùi Huy Cường (GP. Thanh Hóa)
Phó ban: Linh mục Giuse Nguyễn Văn Úy (GP. Hưng Hóa)
Thư ký: Linh mục Giuse Phạm Cao Đỉnh (GP. Hải Phòng).

BAN THƯỜNG VỤ GIÁO LÝ GIÁO TỈNH HUẾ

Trưởng ban: Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc (GP. Ban Mê Thuột)
Phó ban: Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Mân (GP. Nha Trang)
Thư ký: Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thương (GP. Huế).

BAN THƯỜNG VỤ GIÁO LÝ GIÁO TỈNH SÀI GÒN

Trưởng ban: Linh mục Anrê Lương Vĩnh Phú (GP. Phan Thiết)
Phó ban: Linh mục Giuse Đỗ Đức Trí (GP. Xuân Lộc)
Thư ký: Linh mục Phêrô Bùi Sĩ Thanh (GP. Mỹ Tho)
 
Tòa Giám mục Xuân Lộc, ngày 25 tháng 8 năm 2023
Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin
Trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam
+ Gioan Đỗ Văn Ngân
Giám mục Giáo phận Xuân Lộc.
(đã ấn ký)

Tác giả: Văn phòng Ủy ban Giáo lý Đức tin - Trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: