BÀI GIÁO LÝ HẰNG TUẦN - CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN NĂM B CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI Chủ đề: MẦU NHIỆM BA NGÔI

29 / 05/ 2021, 03:05:23

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19).

 

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu ảnh:

Nhìn hình, các bạn thấy một khung cảnh rất đẹp và có nhiều người. Đó là những ai và đang làm gì, mời các bạn đứng để nghe đoạn Tin Mừng sau đây.  

2. PHÚC ÂM: (Mt 28, 16-20)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu.

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Đó là Lời Chúa. - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

II. TRÌNH BÀY BỨC ẢNH

1. Phân tích hình ảnh: Các bạn thấy gì trong bức ảnh ?

 • Hình ảnh gồm có những gì ?

+ Hình ảnh có một người đang ở trên trời, một con chim bồ câu, mười hai người đang ngồi, cây cỏ, hoa lá, núi, mây, trời, …

+ Hình cho thấy đây là cảnh ban ngày, trên một ngọn núi.

 • Nhân vật đang làm gì ?

+ Người đang ở trên trời là Chúa Cha đang giang rộng hai tay ban ơn.

+ Chim bồ câu là biểu tượng của Chúa Thánh Thần đang bay.

+ Người mặc áo trắng là Chúa Giêsu, đang ngồi giữa và giảng dạy các môn đệ. Hai tay Người đang diễn tả.

+ Mười một người ở phía dưới là các môn đệ, đang hướng nhìn về Chúa Giêsu.

2. Hình ảnh đánh động con người: Bạn thích gì trong bức ảnh ?

 • Khi xem bức ảnh này, các bạn cảm thấy thế nào ?

+ Vui, buồn, yêu hay ghét, sợ hay thích ?

 • Các bạn thấy điều gì đang xảy ra ?

+ Chúa Giêsu phục sinh hiện ra giảng dạy cho các môn đệ. Người sai các ông đi rao giảng Tin Mừng: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

 • Hình ảnh đánh động bạn như thế nào ?

+ Chúa Giêsu mặc khải cho các môn đệ về mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa và sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng. Nhìn lại chính mình, tôi đã học hỏi giáo lý như thế nào ? Tôi có thật sự tin vào mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi mặc dù không thể hiểu một cách rõ ràng ? Tôi có dám dấn thân rao giảng Tin Mừng cho Người ?

3. Hình ảnh cho Giáo lý: Hình muốn nói lên điều gì ?

 • Trò chơi: “Ghi lại Kinh Tin Kính”
 • Chuẩn bị:
 •  Câu Lời Chúa: “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật” (Mc 16,15).

 •  Mỗi đội một tờ giấy A4 và một cây viết.

 • Cách chơi: Chia lớp thành 2-4 đội (tùy số lượng). Mỗi đội sẽ được trao một tờ giấy A4 và một cây viết. Nhiệm vụ của các đội là ghi lại Kinh Tin Kính của công đồng Nicea (được đọc vào mỗi Chúa Nhật) vào tờ giấy. Đội nào xong trước và đúng thì thắng.

 • Nhấn mạnh đến câu Lời Chúa nhằm làm các em nhớ và thuộc.
 • Qua hình ảnh, bạn nhận thấy điều gì ?

+ Giống như Chúa Giêsu đã mặc khải mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi và trao phó sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho các môn đệ, tôi phải luôn vững tin và đưa Chúa đến với mọi người.

+ Giống như các môn đệ đón nhận mặc khải và luôn vững tin để trung thành và chu toàn sứ mạng Chúa trao, tôi phải luôn tin tưởng và đón nhận mặc khải của Chúa để chu toàn sứ mạng Chúa muốn tôi làm.

 1. Hình ảnh gợi lên bài học: Qua hình ảnh, Chúa muốn nói với ta điều gì ?
 • Qua hình ảnh, Chúa mời gọi tôi luôn vững tin vào các mầu nhiệm và trung thành trong sứ mạng của một môn đệ để chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng.

 • Về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, sách Kinh Bổn có dạy:

- H. Có mấy Đức Chúa Trời ?

+ T. chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi.

- H. Đức Chúa Trời có mấy ngôi ?

+ T. Đức Chúa Trời có Ba Ngôi. Ngôi thứ nhất là Cha, Ngôi thứ hai là Con, Ngôi thứ ba là Thánh Thần.

- H. Đức Chúa Cha có phải là Đức Chúa Trời chăng ?

+ T. Có phải.

- H. Đức Chúa Con có phải là Đức Chúa Trời chăng ?

+ T. Có phải.

- H. Đức Chúa Thánh Thần có phải là Đức Chúa Trời chăng ?

+ T. Có phải.

- H. Chớ thì có ba Đức Chúa Trời ru ?

+ T. Chẳng phải có ba Đức Chúa Trời đâu, có một Đức Chúa Trời mà thôi, vì chưng cả Ba Ngôi cùng một bản tính Đức Chúa Trời mà chớ.

- H. Ba Ngôi có ngôi nào trước, ngôi nào sau, ngôi nào hơn, ngôi nào kém không ?

T. Ba Ngôi bằng nhau, chẳng có ngôi nào trước, sau, hơn, kém nhau sốt, vì chưng cả và Ba Ngôi đã có trước vô cùng, phép tắc vô cùng, bằng nhau mà chớ.

 • Việc thực hành: “Tuyên xưng đức tin”

Mỗi lần làm dấu Thánh Giá chính là lúc chúng ta tuyên xưng đức tin của mình vào Ba Ngôi Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Vì vậy, chúng ta hãy năng làm dấu để tuyên xưng đức tin của mình vào Ba Ngôi: mỗi sáng thức dậy, khi bắt đầu và kết thúc công việc, trước và sau khi ăn, trước và sau khi học, trước khi đi ngủ, hay lúc cầu nguyện, lúc giải trí, lúc nghỉ ngơi, …

III. KẾT THÚC

 • Câu chuyện:

THÁNH AUGUSTINÔ VỚI MẦU NHIỆM THIÊN CHÚA BA NGÔI

Người ta kể rằng: thánh Augustinô, một hôm đi bách bộ dọc bờ biển Địa Trung Hải, vừa đi vừa suy nghĩ về Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Đang vừa đi, vừa suy nghĩ liên miên, bỗng nhiên thánh nhân gặp một em nhỏ cứ lấy vỏ sò mà múc nước biển đổ vào một cái lỗ nhỏ. Thấy cảnh em nhỏ nầy cứ làm lui làm tới công việc đổ nước biển vào một lỗ nhỏ, thánh nhân rất ngạc nhiên về công việc luống công vô ích và không thể nào thực hiện được của em nhỏ này. Nhưng em nhỏ bỗng ngước mắt lên, nhìn thánh nhân và nói một cách chắc chắn:

- “Việc em múc hết nước biển mà đổ vào cái lỗ nhỏ này thì còn dễ hơn điều mà ngài đang suy nghĩ về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi”. Rồi em nhỏ biến đi.

Mầu nhiệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi, mầu nhiệm vô cùng cao siêu mà loài người không thể nào hiểu được. Mầu nhiệm này không phải là đêm tối làm chúng ta không thấy được gì, nhưng trái lại, đây là mặt trời chói chang làm cho chúng ta thấy rõ được mọi sự. Khi nhìn thẳng vào mặt trời, chúng ta bị chói mắt, không thấy được gì. Nhưng dưới ánh sáng mặt trời, chúng ta lại thấy rõ tất cả mọi sự. Mầu nhiệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi là mặt trời chói chang đó!

Một Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm nên trí khôn không thể nào hiểu được. Đây là điều được Chúa Giêsu – Ngôi Hai Thiên Chúa mặc khải, chúng ta phải tin nhưng không thể hiểu được. Vì vậy, hãy luôn kiên vững và tín thác vào Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn và hết sức lực.

 • Cầu nguyện kết thúc và giải tán.

Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng con là những phàm nhân với những giới hạn của thân phận con người nên không thể nào hiểu được về các mầu nhiệm của Chúa. Xin nâng đỡ và ban ơn của Ngài giúp chúng con để chúng con luôn biết trung thành và vững tin vào tình yêu của Ngài. Amen.

 

Tác giả: Ban Giáo lý giáo phận Vĩnh Long
Tag:

Các tin khác:


Các tin đã đưa ngày: